Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 717 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 171 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 712 zł
Zaliczka na podatek 3 728 zł
Całość - kwota brutto 47 792 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 792,00 4 664,50 716,88 1 170,90 3 711,57 40 990,00 3 728,00 33 800,15
Luty 47 792,00 4 664,50 716,88 1 170,90 3 711,57 40 990,00 3 728,00 33 800,15
Marzec 47 792,00 4 664,50 716,88 1 170,90 3 711,57 40 990,00 9 345,00 28 183,15
Kwiecień 47 792,00 1 404,85 215,91 1 170,90 4 050,03 44 750,00 10 832,00 30 118,31
Maj 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Czerwiec 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Lipiec 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Sierpień 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Wrzesień 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Październik 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Listopad 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Grudzień 47 792,00 0,00 0,00 1 170,90 4 195,90 46 371,00 11 226,00 31 199,20
Rocznie 573 504,00 15 398,35 2 366,55 14 050,80 48 751,94 538 688,00 117 441,00 375 495,36
Wynagrodzenie pracownika 47 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 665 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 106 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 798 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 171 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 57 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 792,00 4 664,50 3 106,48 798,13 1 218,69 57 579,80 zł
Luty 47 792,00 4 664,50 3 106,48 798,13 1 218,69 57 579,80 zł
Marzec 47 792,00 4 664,50 3 106,48 798,13 1 218,69 57 579,80 zł
Kwiecień 47 792,00 1 404,85 935,61 798,13 1 218,69 52 149,28 zł
Maj 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Czerwiec 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Lipiec 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Sierpień 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Wrzesień 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Październik 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Listopad 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Grudzień 47 792,00 0,00 0,00 798,13 1 218,69 49 808,82 zł
Rocznie 573 504,00 15 398,35 10 255,05 9 577,56 14 624,28 623 359,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 792 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 671 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 572 zł
Zaliczka na podatek 2 322 zł
Całość - kwota brutto 44 731 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 731,00 4 365,75 670,97 0,00 3 572,49 31 755,00 2 322,00 33 799,79
Luty 44 731,00 4 365,75 670,97 0,00 3 572,49 31 755,00 2 322,00 33 799,79
Marzec 44 731,00 4 365,75 670,97 0,00 3 572,49 31 755,00 2 322,00 33 799,79
Kwiecień 44 731,00 2 301,10 353,64 0,00 3 786,86 33 661,00 2 461,00 35 828,40
Maj 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Czerwiec 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Lipiec 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Sierpień 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Wrzesień 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Październik 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Listopad 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Grudzień 44 731,00 0,00 0,00 0,00 4 025,79 35 785,00 2 617,00 38 088,21
Rocznie 536 772,00 15 398,35 2 366,55 0,00 46 710,65 415 206,00 30 363,00 441 933,45
Wynagrodzenie pracownika 44 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 366 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 908 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 096 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 731,00 4 365,75 2 907,52 0,00 1 140,64 53 144,91 zł
Luty 44 731,00 4 365,75 2 907,52 0,00 1 140,64 53 144,91 zł
Marzec 44 731,00 4 365,75 2 907,52 0,00 1 140,64 53 144,91 zł
Kwiecień 44 731,00 2 301,10 1 532,49 0,00 1 140,64 49 705,23 zł
Maj 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Czerwiec 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Lipiec 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Sierpień 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Wrzesień 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Październik 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Listopad 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Grudzień 44 731,00 0,00 0,00 0,00 1 140,64 45 871,64 zł
Rocznie 536 772,00 15 398,35 10 255,05 0,00 13 687,68 576 113,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 731 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 320 zł
Całość - kwota brutto 39 120 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Luty 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Marzec 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Kwiecień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Maj 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Czerwiec 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Lipiec 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Sierpień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Wrzesień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Październik 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Listopad 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Grudzień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,00 5 320,00 33 800,00
Rocznie 469 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 552,00 63 840,00 405 600,00
Wynagrodzenie pracownika 39 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Luty 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Marzec 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Kwiecień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Maj 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Czerwiec 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Lipiec 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Sierpień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Wrzesień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Październik 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Listopad 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Grudzień 39 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 120,00 zł
Rocznie 469 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 33 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 6 552 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 734 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 552,00 0,00 33 800,19
Luty 40 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 6 552,00 0,00 33 800,19
Marzec 40 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 053,00 0,00 28 299,19
Kwiecień 40 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 662,00 0,00 27 690,19
Maj 40 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 662,00 0,00 27 690,19
Czerwiec 40 734,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 12 662,00 0,00 27 690,19
Lipiec 40 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 584,00 0,00 27 522,99
Sierpień 40 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 584,00 0,00 27 522,99
Wrzesień 40 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 584,00 0,00 27 522,99
Październik 40 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 584,00 0,00 27 522,99
Listopad 40 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 584,00 0,00 27 522,99
Grudzień 40 734,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 12 584,00 0,00 27 522,99
Rocznie 488 808,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 138 647,00 0,00 344 108,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 734 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 800 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ