Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 34100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 34 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 706 zł
Ubezpieczenie rentowe 723 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 181 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 744 zł
Zaliczka na podatek 2 861 zł
Całość - kwota brutto 48 214 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 48 214,00 4 705,69 723,21 1 181,24 3 744,35 41 354,00 2 861,00 34 998,51
Luty 48 214,00 4 705,69 723,21 1 181,24 3 744,35 41 354,00 2 861,00 34 998,51
Marzec 48 214,00 4 705,69 723,21 1 181,24 3 744,35 41 354,00 3 470,00 34 389,51
Kwiecień 48 214,00 3 222,55 495,27 1 181,24 3 898,34 43 065,00 9 882,00 29 534,60
Maj 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Czerwiec 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Lipiec 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Sierpień 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Wrzesień 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Październik 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Listopad 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Grudzień 48 214,00 0,00 0,00 1 181,24 4 232,95 46 783,00 10 738,00 32 061,81
Rocznie 578 568,00 17 339,62 2 664,90 14 174,88 48 994,99 541 391,00 104 978,00 390 415,61
Wynagrodzenie pracownika 48 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 706 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 805 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 181 zł
FGŚP 48 zł
Cała kwota 58 088 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 48 214,00 4 705,69 3 133,91 805,17 1 229,45 58 088,22 zł
Luty 48 214,00 4 705,69 3 133,91 805,17 1 229,45 58 088,22 zł
Marzec 48 214,00 4 705,69 3 133,91 805,17 1 229,45 58 088,22 zł
Kwiecień 48 214,00 3 222,55 2 146,17 805,17 1 229,45 55 617,34 zł
Maj 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Czerwiec 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Lipiec 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Sierpień 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Wrzesień 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Październik 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Listopad 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Grudzień 48 214,00 0,00 0,00 805,17 1 229,45 50 248,62 zł
Rocznie 578 568,00 17 339,62 11 547,90 9 662,04 14 753,40 631 870,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 48 214 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 999 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 999 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 088 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 34100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 34 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 677 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 604 zł
Zaliczka na podatek 2 343 zł
Całość - kwota brutto 45 129 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 129,00 4 404,59 676,94 0,00 3 604,27 32 038,00 2 343,00 34 100,20
Luty 45 129,00 4 404,59 676,94 0,00 3 604,27 32 038,00 2 343,00 34 100,20
Marzec 45 129,00 4 404,59 676,94 0,00 3 604,27 32 038,00 2 343,00 34 100,20
Kwiecień 45 129,00 4 125,85 634,08 0,00 3 633,22 32 295,00 2 362,00 34 373,85
Maj 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Czerwiec 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Lipiec 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Sierpień 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Wrzesień 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Październik 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Listopad 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Grudzień 45 129,00 0,00 0,00 0,00 4 061,61 36 103,00 2 640,00 38 427,39
Rocznie 541 548,00 17 339,62 2 664,90 0,00 46 938,91 417 233,00 30 511,00 444 093,57
Wynagrodzenie pracownika 45 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 405 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 933 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 106 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 618 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 129,00 4 404,59 2 933,39 0,00 1 150,79 53 617,77 zł
Luty 45 129,00 4 404,59 2 933,39 0,00 1 150,79 53 617,77 zł
Marzec 45 129,00 4 404,59 2 933,39 0,00 1 150,79 53 617,77 zł
Kwiecień 45 129,00 4 125,85 2 747,73 0,00 1 150,79 53 153,37 zł
Maj 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Czerwiec 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Lipiec 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Sierpień 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Wrzesień 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Październik 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Listopad 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Grudzień 45 129,00 0,00 0,00 0,00 1 150,79 46 279,79 zł
Rocznie 541 548,00 17 339,62 11 547,90 0,00 13 809,48 584 245,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 45 129 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 618 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 34100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 34 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 368 zł
Całość - kwota brutto 39 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Luty 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Marzec 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Kwiecień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Maj 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Czerwiec 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Lipiec 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Sierpień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Wrzesień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Październik 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Listopad 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Grudzień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 574,00 5 368,00 34 100,00
Rocznie 473 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 888,00 64 416,00 409 200,00
Wynagrodzenie pracownika 39 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 39 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Luty 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Marzec 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Kwiecień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Maj 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Czerwiec 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Lipiec 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Sierpień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Wrzesień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Październik 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Listopad 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Grudzień 39 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 468,00 zł
Rocznie 473 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 39 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 34100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 34 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 170 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 926 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 41 096 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 41 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 926,00 0,00 30 170,00
Luty 41 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 726,00 0,00 28 370,00
Marzec 41 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 726,00 0,00 28 370,00
Kwiecień 41 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 726,00 0,00 28 370,00
Maj 41 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 726,00 0,00 28 370,00
Czerwiec 41 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 726,00 0,00 28 370,00
Lipiec 41 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 641,00 0,00 28 191,41
Sierpień 41 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 641,00 0,00 28 191,41
Wrzesień 41 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 641,00 0,00 28 191,41
Październik 41 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 641,00 0,00 28 191,41
Listopad 41 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 641,00 0,00 28 191,41
Grudzień 41 096,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 641,00 0,00 28 191,41
Rocznie 493 152,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 150 402,00 0,00 341 168,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 41 096 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 170 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.