Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 708 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 157 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 668 zł
Zaliczka na podatek 4 560 zł
Całość - kwota brutto 47 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 229,00 4 609,55 708,44 1 157,11 3 667,85 40 504,00 4 560,00 32 526,05
Luty 47 229,00 4 609,55 708,44 1 157,11 3 667,85 40 504,00 4 560,00 32 526,05
Marzec 47 229,00 4 609,55 708,44 1 157,11 3 667,85 40 504,00 4 863,00 32 223,05
Kwiecień 47 229,00 4 609,55 708,44 1 157,11 3 667,85 40 504,00 12 961,00 24 125,05
Maj 47 229,00 1 867,48 286,99 1 157,11 3 952,57 43 667,00 13 973,00 25 991,85
Czerwiec 47 229,00 0,00 0,00 1 157,11 4 146,47 45 822,00 14 663,00 27 262,42
Lipiec 47 229,00 0,00 0,00 1 157,11 4 146,47 45 822,00 14 663,00 27 262,42
Sierpień 47 229,00 0,00 0,00 1 157,11 4 146,47 45 822,00 14 663,00 27 262,42
Wrzesień 47 229,00 0,00 0,00 1 157,11 4 146,47 45 822,00 14 663,00 27 262,42
Październik 47 229,00 0,00 0,00 1 157,11 4 146,47 45 822,00 14 663,00 27 262,42
Listopad 47 229,00 0,00 0,00 1 157,11 4 146,47 45 822,00 14 663,00 27 262,42
Grudzień 47 229,00 0,00 0,00 1 157,11 4 146,47 45 822,00 14 663,00 27 262,42
Rocznie 566 748,00 20 305,68 3 120,75 13 885,32 47 649,26 526 437,00 95 914,00 338 228,99
Wynagrodzenie pracownika 47 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 610 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 070 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 789 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 157 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 229,00 4 609,55 3 069,89 788,72 1 204,34 56 901,50 zł
Luty 47 229,00 4 609,55 3 069,89 788,72 1 204,34 56 901,50 zł
Marzec 47 229,00 4 609,55 3 069,89 788,72 1 204,34 56 901,50 zł
Kwiecień 47 229,00 4 609,55 3 069,89 788,72 1 204,34 56 901,50 zł
Maj 47 229,00 1 867,48 1 243,69 788,72 1 204,34 52 333,23 zł
Czerwiec 47 229,00 0,00 0,00 788,72 1 204,34 49 222,06 zł
Lipiec 47 229,00 0,00 0,00 788,72 1 204,34 49 222,06 zł
Sierpień 47 229,00 0,00 0,00 788,72 1 204,34 49 222,06 zł
Wrzesień 47 229,00 0,00 0,00 788,72 1 204,34 49 222,06 zł
Październik 47 229,00 0,00 0,00 788,72 1 204,34 49 222,06 zł
Listopad 47 229,00 0,00 0,00 788,72 1 204,34 49 222,06 zł
Grudzień 47 229,00 0,00 0,00 788,72 1 204,34 49 222,06 zł
Rocznie 566 748,00 20 305,68 13 523,25 9 464,64 14 452,08 624 493,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 526 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 526 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 663 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 531 zł
Zaliczka na podatek 3 766 zł
Całość - kwota brutto 44 206 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 206,00 4 314,51 663,09 0,00 3 530,56 31 383,00 3 766,00 31 931,88
Luty 44 206,00 4 314,51 663,09 0,00 3 530,56 31 383,00 3 766,00 31 931,88
Marzec 44 206,00 4 314,51 663,09 0,00 3 530,56 31 383,00 3 766,00 31 931,88
Kwiecień 44 206,00 4 314,51 663,09 0,00 3 530,56 31 383,00 3 766,00 31 931,88
Maj 44 206,00 3 047,64 468,39 0,00 3 662,10 32 552,00 3 906,00 33 121,63
Czerwiec 44 206,00 0,00 0,00 0,00 3 978,54 35 365,00 4 244,00 35 983,66
Lipiec 44 206,00 0,00 0,00 0,00 3 978,54 35 365,00 4 244,00 35 983,66
Sierpień 44 206,00 0,00 0,00 0,00 3 978,54 35 365,00 4 244,00 35 983,66
Wrzesień 44 206,00 0,00 0,00 0,00 3 978,54 35 365,00 4 244,00 35 983,66
Październik 44 206,00 0,00 0,00 0,00 3 978,54 35 365,00 4 244,00 35 983,66
Listopad 44 206,00 0,00 0,00 0,00 3 978,54 35 365,00 4 244,00 35 983,66
Grudzień 44 206,00 0,00 0,00 0,00 3 978,54 35 365,00 4 244,00 35 983,66
Rocznie 530 472,00 20 305,68 3 120,75 0,00 45 634,12 405 639,00 3 039,00 412 734,77
Wynagrodzenie pracownika 44 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 315 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 873 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 083 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 521 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 206,00 4 314,51 2 873,39 0,00 1 127,26 52 521,16 zł
Luty 44 206,00 4 314,51 2 873,39 0,00 1 127,26 52 521,16 zł
Marzec 44 206,00 4 314,51 2 873,39 0,00 1 127,26 52 521,16 zł
Kwiecień 44 206,00 4 314,51 2 873,39 0,00 1 127,26 52 521,16 zł
Maj 44 206,00 3 047,64 2 029,69 0,00 1 127,26 50 410,59 zł
Czerwiec 44 206,00 0,00 0,00 0,00 1 127,26 45 333,26 zł
Lipiec 44 206,00 0,00 0,00 0,00 1 127,26 45 333,26 zł
Sierpień 44 206,00 0,00 0,00 0,00 1 127,26 45 333,26 zł
Wrzesień 44 206,00 0,00 0,00 0,00 1 127,26 45 333,26 zł
Październik 44 206,00 0,00 0,00 0,00 1 127,26 45 333,26 zł
Listopad 44 206,00 0,00 0,00 0,00 1 127,26 45 333,26 zł
Grudzień 44 206,00 0,00 0,00 0,00 1 127,26 45 333,26 zł
Rocznie 530 472,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 527,12 577 828,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 206 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 932 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 521 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 257 zł
Całość - kwota brutto 38 657 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Luty 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Marzec 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Kwiecień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Maj 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Czerwiec 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Lipiec 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Sierpień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Wrzesień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Październik 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Listopad 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Grudzień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 926,00 5 257,00 33 400,00
Rocznie 463 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 112,00 63 084,00 400 800,00
Wynagrodzenie pracownika 38 657 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 657 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Luty 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Marzec 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Kwiecień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Maj 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Czerwiec 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Lipiec 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Sierpień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Wrzesień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Październik 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Listopad 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Grudzień 38 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 657,00 zł
Rocznie 463 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 884,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 657 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 657 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 974 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 623 zł
Zaliczka na podatek 10 656 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 253 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 253,00 0,00 0,00 0,00 3 622,77 0,00 10 656,00 0,00 25 974,23
Luty 40 253,00 0,00 0,00 0,00 3 622,77 0,00 12 456,00 0,00 24 174,23
Marzec 40 253,00 0,00 0,00 0,00 3 622,77 0,00 12 456,00 0,00 24 174,23
Kwiecień 40 253,00 0,00 0,00 0,00 3 622,77 0,00 12 456,00 0,00 24 174,23
Maj 40 253,00 0,00 0,00 0,00 3 622,77 0,00 12 456,00 0,00 24 174,23
Czerwiec 40 253,00 0,00 0,00 0,00 3 622,77 0,00 12 456,00 0,00 24 174,23
Lipiec 40 253,00 176,27 72,24 0,00 3 622,77 15,08 12 371,00 0,00 23 995,64
Sierpień 40 253,00 176,27 72,24 0,00 3 622,77 15,08 12 371,00 0,00 23 995,64
Wrzesień 40 253,00 176,27 72,24 0,00 3 622,77 15,08 12 371,00 0,00 23 995,64
Październik 40 253,00 176,27 72,24 0,00 3 622,77 15,08 12 371,00 0,00 23 995,64
Listopad 40 253,00 176,27 72,24 0,00 3 622,77 15,08 12 371,00 0,00 23 995,64
Grudzień 40 253,00 176,27 72,24 0,00 3 622,77 15,08 12 371,00 0,00 23 995,64
Rocznie 483 036,00 1 057,62 433,44 0,00 43 473,24 0,00 147 162,00 0,00 290 819,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 974 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.