Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 429 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 706 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 657 zł
Zaliczka na podatek 4 546 zł
Całość - kwota brutto 47 088 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 47 088,00 4 595,79 706,32 1 153,66 3 656,90 40 382,00 4 546,00 32 429,33
Luty 47 088,00 4 595,79 706,32 1 153,66 3 656,90 40 382,00 4 546,00 32 429,33
Marzec 47 088,00 4 595,79 706,32 1 153,66 3 656,90 40 382,00 4 775,00 32 200,33
Kwiecień 47 088,00 4 595,79 706,32 1 153,66 3 656,90 40 382,00 12 922,00 24 053,33
Maj 47 088,00 1 922,52 295,47 1 153,66 3 934,47 43 466,00 13 909,00 25 872,88
Czerwiec 47 088,00 0,00 0,00 1 153,66 4 134,09 45 684,00 14 619,00 27 181,25
Lipiec 47 088,00 0,00 0,00 1 153,66 4 134,09 45 684,00 14 619,00 27 181,25
Sierpień 47 088,00 0,00 0,00 1 153,66 4 134,09 45 684,00 14 619,00 27 181,25
Wrzesień 47 088,00 0,00 0,00 1 153,66 4 134,09 45 684,00 14 619,00 27 181,25
Październik 47 088,00 0,00 0,00 1 153,66 4 134,09 45 684,00 14 619,00 27 181,25
Listopad 47 088,00 0,00 0,00 1 153,66 4 134,09 45 684,00 14 619,00 27 181,25
Grudzień 47 088,00 0,00 0,00 1 153,66 4 134,09 45 684,00 14 619,00 27 181,25
Rocznie 565 056,00 20 305,68 3 120,75 13 843,92 47 500,70 524 782,00 95 531,00 337 253,95
Wynagrodzenie pracownika 47 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 061 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 786 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 154 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 732 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 47 088,00 4 595,79 3 060,72 786,37 1 200,75 56 731,63 zł
Luty 47 088,00 4 595,79 3 060,72 786,37 1 200,75 56 731,63 zł
Marzec 47 088,00 4 595,79 3 060,72 786,37 1 200,75 56 731,63 zł
Kwiecień 47 088,00 4 595,79 3 060,72 786,37 1 200,75 56 731,63 zł
Maj 47 088,00 1 922,52 1 280,37 786,37 1 200,75 52 278,01 zł
Czerwiec 47 088,00 0,00 0,00 786,37 1 200,75 49 075,12 zł
Lipiec 47 088,00 0,00 0,00 786,37 1 200,75 49 075,12 zł
Sierpień 47 088,00 0,00 0,00 786,37 1 200,75 49 075,12 zł
Wrzesień 47 088,00 0,00 0,00 786,37 1 200,75 49 075,12 zł
Październik 47 088,00 0,00 0,00 786,37 1 200,75 49 075,12 zł
Listopad 47 088,00 0,00 0,00 786,37 1 200,75 49 075,12 zł
Grudzień 47 088,00 0,00 0,00 786,37 1 200,75 49 075,12 zł
Rocznie 565 056,00 20 305,68 13 523,25 9 436,44 14 409,00 622 730,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 47 088 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 429 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 429 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 732 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 661 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 520 zł
Zaliczka na podatek 3 755 zł
Całość - kwota brutto 44 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 074,00 4 301,62 661,11 0,00 3 520,01 31 289,00 3 755,00 31 836,58
Luty 44 074,00 4 301,62 661,11 0,00 3 520,01 31 289,00 3 755,00 31 836,58
Marzec 44 074,00 4 301,62 661,11 0,00 3 520,01 31 289,00 3 755,00 31 836,58
Kwiecień 44 074,00 4 301,62 661,11 0,00 3 520,01 31 289,00 3 755,00 31 836,58
Maj 44 074,00 3 099,20 476,31 0,00 3 644,86 32 399,00 3 888,00 32 965,75
Czerwiec 44 074,00 0,00 0,00 0,00 3 966,66 35 259,00 4 231,00 35 876,26
Lipiec 44 074,00 0,00 0,00 0,00 3 966,66 35 259,00 4 231,00 35 876,26
Sierpień 44 074,00 0,00 0,00 0,00 3 966,66 35 259,00 4 231,00 35 876,26
Wrzesień 44 074,00 0,00 0,00 0,00 3 966,66 35 259,00 4 231,00 35 876,26
Październik 44 074,00 0,00 0,00 0,00 3 966,66 35 259,00 4 231,00 35 876,26
Listopad 44 074,00 0,00 0,00 0,00 3 966,66 35 259,00 4 231,00 35 876,26
Grudzień 44 074,00 0,00 0,00 0,00 3 966,66 35 259,00 4 231,00 35 876,26
Rocznie 528 888,00 20 305,68 3 120,75 0,00 45 491,52 404 368,00 3 031,00 411 445,89
Wynagrodzenie pracownika 44 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 865 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 080 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 364 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 074,00 4 301,62 2 864,81 0,00 1 123,88 52 364,31 zł
Luty 44 074,00 4 301,62 2 864,81 0,00 1 123,88 52 364,31 zł
Marzec 44 074,00 4 301,62 2 864,81 0,00 1 123,88 52 364,31 zł
Kwiecień 44 074,00 4 301,62 2 864,81 0,00 1 123,88 52 364,31 zł
Maj 44 074,00 3 099,20 2 064,01 0,00 1 123,88 50 361,09 zł
Czerwiec 44 074,00 0,00 0,00 0,00 1 123,88 45 197,88 zł
Lipiec 44 074,00 0,00 0,00 0,00 1 123,88 45 197,88 zł
Sierpień 44 074,00 0,00 0,00 0,00 1 123,88 45 197,88 zł
Wrzesień 44 074,00 0,00 0,00 0,00 1 123,88 45 197,88 zł
Październik 44 074,00 0,00 0,00 0,00 1 123,88 45 197,88 zł
Listopad 44 074,00 0,00 0,00 0,00 1 123,88 45 197,88 zł
Grudzień 44 074,00 0,00 0,00 0,00 1 123,88 45 197,88 zł
Rocznie 528 888,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 486,56 576 203,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 44 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 837 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 837 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 364 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 242 zł
Całość - kwota brutto 38 542 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Luty 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Marzec 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Kwiecień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Maj 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Czerwiec 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Lipiec 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Sierpień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Wrzesień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Październik 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Listopad 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Grudzień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 834,00 5 242,00 33 300,00
Rocznie 462 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370 008,00 62 904,00 399 600,00
Wynagrodzenie pracownika 38 542 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 542 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Luty 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Marzec 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Kwiecień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Maj 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Czerwiec 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Lipiec 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Sierpień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Wrzesień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Październik 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Listopad 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Grudzień 38 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 542,00 zł
Rocznie 462 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 542 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 612 zł
Zaliczka na podatek 10 617 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 132 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 132,00 0,00 0,00 0,00 3 611,88 0,00 10 617,00 0,00 25 903,12
Luty 40 132,00 0,00 0,00 0,00 3 611,88 0,00 12 417,00 0,00 24 103,12
Marzec 40 132,00 0,00 0,00 0,00 3 611,88 0,00 12 417,00 0,00 24 103,12
Kwiecień 40 132,00 0,00 0,00 0,00 3 611,88 0,00 12 417,00 0,00 24 103,12
Maj 40 132,00 0,00 0,00 0,00 3 611,88 0,00 12 417,00 0,00 24 103,12
Czerwiec 40 132,00 0,00 0,00 0,00 3 611,88 0,00 12 417,00 0,00 24 103,12
Lipiec 40 132,00 176,27 72,24 0,00 3 611,88 15,08 12 333,00 0,00 23 923,53
Sierpień 40 132,00 176,27 72,24 0,00 3 611,88 15,08 12 333,00 0,00 23 923,53
Wrzesień 40 132,00 176,27 72,24 0,00 3 611,88 15,08 12 333,00 0,00 23 923,53
Październik 40 132,00 176,27 72,24 0,00 3 611,88 15,08 12 333,00 0,00 23 923,53
Listopad 40 132,00 176,27 72,24 0,00 3 611,88 15,08 12 333,00 0,00 23 923,53
Grudzień 40 132,00 176,27 72,24 0,00 3 611,88 15,08 12 333,00 0,00 23 923,53
Rocznie 481 584,00 1 057,62 433,44 0,00 43 342,56 0,00 146 700,00 0,00 289 959,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 903 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.