Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 704 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 150 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 645 zł
Zaliczka na podatek 2 773 zł
Całość - kwota brutto 46 938 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 938,00 4 581,15 704,07 1 149,98 3 645,25 40 253,00 2 773,00 34 084,55
Luty 46 938,00 4 581,15 704,07 1 149,98 3 645,25 40 253,00 2 773,00 34 084,55
Marzec 46 938,00 4 581,15 704,07 1 149,98 3 645,25 40 253,00 2 887,00 33 970,55
Kwiecień 46 938,00 3 596,17 552,69 1 149,98 3 747,52 41 389,00 9 497,00 28 394,64
Maj 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Czerwiec 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Lipiec 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Sierpień 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Wrzesień 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Październik 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Listopad 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Grudzień 46 938,00 0,00 0,00 1 149,98 4 120,92 45 538,00 10 451,00 31 216,10
Rocznie 563 256,00 17 339,62 2 664,90 13 799,76 47 650,63 526 452,00 101 538,00 380 263,09
Wynagrodzenie pracownika 46 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 581 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 051 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 784 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 150 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 551 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 938,00 4 581,15 3 050,97 783,86 1 196,92 56 550,90 zł
Luty 46 938,00 4 581,15 3 050,97 783,86 1 196,92 56 550,90 zł
Marzec 46 938,00 4 581,15 3 050,97 783,86 1 196,92 56 550,90 zł
Kwiecień 46 938,00 3 596,17 2 394,99 783,86 1 196,92 54 909,94 zł
Maj 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Czerwiec 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Lipiec 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Sierpień 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Wrzesień 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Październik 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Listopad 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Grudzień 46 938,00 0,00 0,00 783,86 1 196,92 48 918,78 zł
Rocznie 563 256,00 17 339,62 11 547,90 9 406,32 14 363,04 615 912,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 938 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 085 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 34 085 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 551 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 659 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 509 zł
Zaliczka na podatek 2 281 zł
Całość - kwota brutto 43 937 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 937,00 4 288,25 659,06 0,00 3 509,07 31 192,00 2 281,00 33 199,62
Luty 43 937,00 4 288,25 659,06 0,00 3 509,07 31 192,00 2 281,00 33 199,62
Marzec 43 937,00 4 288,25 659,06 0,00 3 509,07 31 192,00 2 281,00 33 199,62
Kwiecień 43 937,00 4 288,25 659,06 0,00 3 509,07 31 192,00 2 281,00 33 199,62
Maj 43 937,00 186,62 28,66 0,00 3 934,95 34 977,00 2 558,00 37 228,77
Czerwiec 43 937,00 0,00 0,00 0,00 3 954,33 35 150,00 2 570,00 37 412,67
Lipiec 43 937,00 0,00 0,00 0,00 3 954,33 35 150,00 2 570,00 37 412,67
Sierpień 43 937,00 0,00 0,00 0,00 3 954,33 35 150,00 2 570,00 37 412,67
Wrzesień 43 937,00 0,00 0,00 0,00 3 954,33 35 150,00 2 570,00 37 412,67
Październik 43 937,00 0,00 0,00 0,00 3 954,33 35 150,00 2 570,00 37 412,67
Listopad 43 937,00 0,00 0,00 0,00 3 954,33 35 150,00 2 570,00 37 412,67
Grudzień 43 937,00 0,00 0,00 0,00 3 954,33 35 150,00 2 570,00 37 412,67
Rocznie 527 244,00 17 339,62 2 664,90 0,00 45 651,54 405 795,00 29 672,00 431 915,94
Wynagrodzenie pracownika 43 937 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 288 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 856 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 076 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 202 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 937,00 4 288,25 2 855,91 0,00 1 120,40 52 201,56 zł
Luty 43 937,00 4 288,25 2 855,91 0,00 1 120,40 52 201,56 zł
Marzec 43 937,00 4 288,25 2 855,91 0,00 1 120,40 52 201,56 zł
Kwiecień 43 937,00 4 288,25 2 855,91 0,00 1 120,40 52 201,56 zł
Maj 43 937,00 186,62 124,26 0,00 1 120,40 45 368,28 zł
Czerwiec 43 937,00 0,00 0,00 0,00 1 120,40 45 057,40 zł
Lipiec 43 937,00 0,00 0,00 0,00 1 120,40 45 057,40 zł
Sierpień 43 937,00 0,00 0,00 0,00 1 120,40 45 057,40 zł
Wrzesień 43 937,00 0,00 0,00 0,00 1 120,40 45 057,40 zł
Październik 43 937,00 0,00 0,00 0,00 1 120,40 45 057,40 zł
Listopad 43 937,00 0,00 0,00 0,00 1 120,40 45 057,40 zł
Grudzień 43 937,00 0,00 0,00 0,00 1 120,40 45 057,40 zł
Rocznie 527 244,00 17 339,62 11 547,90 0,00 13 444,80 569 576,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 43 937 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 202 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 226 zł
Całość - kwota brutto 38 426 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Luty 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Marzec 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Kwiecień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Maj 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Czerwiec 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Lipiec 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Sierpień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Wrzesień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Październik 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Listopad 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Grudzień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 741,00 5 226,00 33 200,00
Rocznie 461 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 892,00 62 712,00 398 400,00
Wynagrodzenie pracownika 38 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 426 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Luty 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Marzec 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Kwiecień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Maj 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Czerwiec 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Lipiec 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Sierpień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Wrzesień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Październik 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Listopad 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Grudzień 38 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 426,00 zł
Rocznie 461 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 112,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 426 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 426 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 579 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 40 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 40 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 579,00 0,00 29 433,00
Luty 40 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 379,00 0,00 27 633,00
Marzec 40 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 379,00 0,00 27 633,00
Kwiecień 40 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 379,00 0,00 27 633,00
Maj 40 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 379,00 0,00 27 633,00
Czerwiec 40 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 379,00 0,00 27 633,00
Lipiec 40 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 294,00 0,00 27 454,41
Sierpień 40 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 294,00 0,00 27 454,41
Wrzesień 40 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 294,00 0,00 27 454,41
Październik 40 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 294,00 0,00 27 454,41
Listopad 40 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 294,00 0,00 27 454,41
Grudzień 40 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 294,00 0,00 27 454,41
Rocznie 480 144,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 146 238,00 0,00 332 324,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 40 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 433 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.