Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 702 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 635 zł
Zaliczka na podatek 4 516 zł
Całość - kwota brutto 46 804 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 804,00 4 568,07 702,06 1 146,70 3 634,85 40 137,00 4 516,00 32 236,32
Luty 46 804,00 4 568,07 702,06 1 146,70 3 634,85 40 137,00 4 516,00 32 236,32
Marzec 46 804,00 4 568,07 702,06 1 146,70 3 634,85 40 137,00 4 599,00 32 153,32
Kwiecień 46 804,00 4 568,07 702,06 1 146,70 3 634,85 40 137,00 12 844,00 23 908,32
Maj 46 804,00 2 033,40 312,51 1 146,70 3 898,03 43 061,00 13 780,00 25 633,36
Czerwiec 46 804,00 0,00 0,00 1 146,70 4 109,16 45 407,00 14 530,00 27 018,14
Lipiec 46 804,00 0,00 0,00 1 146,70 4 109,16 45 407,00 14 530,00 27 018,14
Sierpień 46 804,00 0,00 0,00 1 146,70 4 109,16 45 407,00 14 530,00 27 018,14
Wrzesień 46 804,00 0,00 0,00 1 146,70 4 109,16 45 407,00 14 530,00 27 018,14
Październik 46 804,00 0,00 0,00 1 146,70 4 109,16 45 407,00 14 530,00 27 018,14
Listopad 46 804,00 0,00 0,00 1 146,70 4 109,16 45 407,00 14 530,00 27 018,14
Grudzień 46 804,00 0,00 0,00 1 146,70 4 109,16 45 407,00 14 530,00 27 018,14
Rocznie 561 648,00 20 305,68 3 120,75 13 760,40 47 201,55 521 458,00 94 765,00 335 294,62
Wynagrodzenie pracownika 46 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 042 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 782 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 147 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 389 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 804,00 4 568,07 3 042,26 781,63 1 193,50 56 389,46 zł
Luty 46 804,00 4 568,07 3 042,26 781,63 1 193,50 56 389,46 zł
Marzec 46 804,00 4 568,07 3 042,26 781,63 1 193,50 56 389,46 zł
Kwiecień 46 804,00 4 568,07 3 042,26 781,63 1 193,50 56 389,46 zł
Maj 46 804,00 2 033,40 1 354,21 781,63 1 193,50 52 166,74 zł
Czerwiec 46 804,00 0,00 0,00 781,63 1 193,50 48 779,13 zł
Lipiec 46 804,00 0,00 0,00 781,63 1 193,50 48 779,13 zł
Sierpień 46 804,00 0,00 0,00 781,63 1 193,50 48 779,13 zł
Wrzesień 46 804,00 0,00 0,00 781,63 1 193,50 48 779,13 zł
Październik 46 804,00 0,00 0,00 781,63 1 193,50 48 779,13 zł
Listopad 46 804,00 0,00 0,00 781,63 1 193,50 48 779,13 zł
Grudzień 46 804,00 0,00 0,00 781,63 1 193,50 48 779,13 zł
Rocznie 561 648,00 20 305,68 13 523,25 9 379,56 14 322,00 619 178,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 804 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 236 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 236 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 389 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 657 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 499 zł
Zaliczka na podatek 3 732 zł
Całość - kwota brutto 43 809 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 809,00 4 275,76 657,14 0,00 3 498,85 31 101,00 3 732,00 31 645,13
Luty 43 809,00 4 275,76 657,14 0,00 3 498,85 31 101,00 3 732,00 31 645,13
Marzec 43 809,00 4 275,76 657,14 0,00 3 498,85 31 101,00 3 732,00 31 645,13
Kwiecień 43 809,00 4 275,76 657,14 0,00 3 498,85 31 101,00 3 732,00 31 645,13
Maj 43 809,00 3 202,64 492,19 0,00 3 610,28 32 091,00 3 851,00 32 652,97
Czerwiec 43 809,00 0,00 0,00 0,00 3 942,81 35 047,00 4 206,00 35 660,55
Lipiec 43 809,00 0,00 0,00 0,00 3 942,81 35 047,00 4 206,00 35 660,55
Sierpień 43 809,00 0,00 0,00 0,00 3 942,81 35 047,00 4 206,00 35 660,55
Wrzesień 43 809,00 0,00 0,00 0,00 3 942,81 35 047,00 4 206,00 35 660,55
Październik 43 809,00 0,00 0,00 0,00 3 942,81 35 047,00 4 206,00 35 660,55
Listopad 43 809,00 0,00 0,00 0,00 3 942,81 35 047,00 4 206,00 35 660,55
Grudzień 43 809,00 0,00 0,00 0,00 3 942,81 35 047,00 4 206,00 35 660,55
Rocznie 525 708,00 20 305,68 3 120,75 0,00 45 205,35 401 824,00 3 014,00 408 857,34
Wynagrodzenie pracownika 43 809 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 276 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 848 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 073 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 809,00 4 275,76 2 847,59 0,00 1 117,13 52 049,48 zł
Luty 43 809,00 4 275,76 2 847,59 0,00 1 117,13 52 049,48 zł
Marzec 43 809,00 4 275,76 2 847,59 0,00 1 117,13 52 049,48 zł
Kwiecień 43 809,00 4 275,76 2 847,59 0,00 1 117,13 52 049,48 zł
Maj 43 809,00 3 202,64 2 132,89 0,00 1 117,13 50 261,66 zł
Czerwiec 43 809,00 0,00 0,00 0,00 1 117,13 44 926,13 zł
Lipiec 43 809,00 0,00 0,00 0,00 1 117,13 44 926,13 zł
Sierpień 43 809,00 0,00 0,00 0,00 1 117,13 44 926,13 zł
Wrzesień 43 809,00 0,00 0,00 0,00 1 117,13 44 926,13 zł
Październik 43 809,00 0,00 0,00 0,00 1 117,13 44 926,13 zł
Listopad 43 809,00 0,00 0,00 0,00 1 117,13 44 926,13 zł
Grudzień 43 809,00 0,00 0,00 0,00 1 117,13 44 926,13 zł
Rocznie 525 708,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 405,56 572 942,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 43 809 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 645 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 210 zł
Całość - kwota brutto 38 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Luty 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Marzec 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Kwiecień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Maj 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Czerwiec 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Lipiec 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Sierpień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Wrzesień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Październik 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Listopad 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Grudzień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 648,00 5 210,00 33 100,00
Rocznie 459 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 776,00 62 520,00 397 200,00
Wynagrodzenie pracownika 38 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Luty 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Marzec 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Kwiecień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Maj 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Czerwiec 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Lipiec 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Sierpień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Wrzesień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Październik 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Listopad 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Grudzień 38 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 310,00 zł
Rocznie 459 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 590 zł
Zaliczka na podatek 10 540 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 39 891 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 39 891,00 0,00 0,00 0,00 3 590,19 0,00 10 540,00 0,00 25 760,81
Luty 39 891,00 0,00 0,00 0,00 3 590,19 0,00 12 340,00 0,00 23 960,81
Marzec 39 891,00 0,00 0,00 0,00 3 590,19 0,00 12 340,00 0,00 23 960,81
Kwiecień 39 891,00 0,00 0,00 0,00 3 590,19 0,00 12 340,00 0,00 23 960,81
Maj 39 891,00 0,00 0,00 0,00 3 590,19 0,00 12 340,00 0,00 23 960,81
Czerwiec 39 891,00 0,00 0,00 0,00 3 590,19 0,00 12 340,00 0,00 23 960,81
Lipiec 39 891,00 176,27 72,24 0,00 3 590,19 15,08 12 256,00 0,00 23 781,22
Sierpień 39 891,00 176,27 72,24 0,00 3 590,19 15,08 12 256,00 0,00 23 781,22
Wrzesień 39 891,00 176,27 72,24 0,00 3 590,19 15,08 12 256,00 0,00 23 781,22
Październik 39 891,00 176,27 72,24 0,00 3 590,19 15,08 12 256,00 0,00 23 781,22
Listopad 39 891,00 176,27 72,24 0,00 3 590,19 15,08 12 256,00 0,00 23 781,22
Grudzień 39 891,00 176,27 72,24 0,00 3 590,19 15,08 12 256,00 0,00 23 781,22
Rocznie 478 692,00 1 057,62 433,44 0,00 43 082,28 0,00 145 776,00 0,00 288 252,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 761 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.