Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3310 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 310 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 586 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 257 zł
Zaliczka na podatek 13 zł
Całość - kwota brutto 3 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Luty 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Marzec 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Kwiecień 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Maj 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Czerwiec 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Lipiec 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Sierpień 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Wrzesień 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Październik 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Listopad 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Grudzień 3 310,00 323,06 49,65 81,10 257,06 2 606,00 13,00 2 586,13
Rocznie 39 720,00 3 876,72 595,80 973,20 152,64 31 272,00 0,00 31 033,56
Wynagrodzenie pracownika 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Luty 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Marzec 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Kwiecień 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Maj 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Czerwiec 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Lipiec 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Sierpień 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Wrzesień 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Październik 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Listopad 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Grudzień 3 310,00 323,06 215,15 55,28 84,41 3 987,90 zł
Rocznie 39 720,00 3 876,72 2 581,80 663,36 1 012,92 47 854,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 586 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3310 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 391 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 264 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Całość - kwota brutto 3 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Luty 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Marzec 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Kwiecień 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Maj 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Czerwiec 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Lipiec 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Sierpień 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Wrzesień 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Październik 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Listopad 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Grudzień 3 310,00 323,06 49,65 0,00 264,36 2 350,00 282,00 2 390,93
Rocznie 39 720,00 3 876,72 595,80 0,00 3 172,32 28 200,00 216,00 28 691,16
Wynagrodzenie pracownika 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 323 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 933 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Luty 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Marzec 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Kwiecień 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Maj 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Czerwiec 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Lipiec 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Sierpień 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Wrzesień 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Październik 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Listopad 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Grudzień 3 310,00 323,06 215,15 0,00 84,41 3 932,62 zł
Rocznie 39 720,00 3 876,72 2 581,80 0,00 1 012,92 47 191,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 391 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 933 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3310 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 450 zł
Całość - kwota brutto 3 310 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Luty 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Marzec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Kwiecień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Maj 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Czerwiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Lipiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Sierpień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Wrzesień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Październik 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Listopad 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Grudzień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,00 450,00 2 860,00
Rocznie 39 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 776,00 5 400,00 34 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 310 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Luty 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Marzec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Kwiecień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Maj 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Czerwiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Lipiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Sierpień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Wrzesień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Październik 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Listopad 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Grudzień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 310,00 zł
Rocznie 39 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 860 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 310 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 310 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3310 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 310 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 874 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 298 zł
Zaliczka na podatek 138 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 310 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 310,00 0,00 0,00 0,00 297,90 0,00 138,00 0,00 2 874,10
Luty 3 310,00 0,00 0,00 0,00 297,90 0,00 138,00 0,00 2 874,10
Marzec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 297,90 0,00 138,00 0,00 2 874,10
Kwiecień 3 310,00 0,00 0,00 0,00 297,90 0,00 324,00 0,00 2 688,10
Maj 3 310,00 0,00 0,00 0,00 297,90 0,00 634,00 0,00 2 378,10
Czerwiec 3 310,00 0,00 0,00 0,00 297,90 0,00 634,00 0,00 2 378,10
Lipiec 3 310,00 176,27 72,24 0,00 297,90 15,08 550,00 0,00 2 198,51
Sierpień 3 310,00 176,27 72,24 0,00 297,90 15,08 550,00 0,00 2 198,51
Wrzesień 3 310,00 176,27 72,24 0,00 297,90 15,08 550,00 0,00 2 198,51
Październik 3 310,00 176,27 72,24 0,00 297,90 15,08 550,00 0,00 2 198,51
Listopad 3 310,00 176,27 72,24 0,00 297,90 15,08 550,00 0,00 2 198,51
Grudzień 3 310,00 176,27 72,24 0,00 297,90 15,08 550,00 0,00 2 198,51
Rocznie 39 720,00 1 057,62 433,44 0,00 3 574,80 0,00 5 306,00 0,00 29 257,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 310 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 874 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.