Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 700 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 624 zł
Zaliczka na podatek 4 502 zł
Całość - kwota brutto 46 662 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 662,00 4 554,21 699,93 1 143,22 3 623,82 40 015,00 4 502,00 32 138,82
Luty 46 662,00 4 554,21 699,93 1 143,22 3 623,82 40 015,00 4 502,00 32 138,82
Marzec 46 662,00 4 554,21 699,93 1 143,22 3 623,82 40 015,00 4 511,00 32 129,82
Kwiecień 46 662,00 4 554,21 699,93 1 143,22 3 623,82 40 015,00 12 805,00 23 835,82
Maj 46 662,00 2 088,84 321,03 1 143,22 3 879,80 42 859,00 13 715,00 25 514,11
Czerwiec 46 662,00 0,00 0,00 1 143,22 4 096,69 45 269,00 14 486,00 26 936,09
Lipiec 46 662,00 0,00 0,00 1 143,22 4 096,69 45 269,00 14 486,00 26 936,09
Sierpień 46 662,00 0,00 0,00 1 143,22 4 096,69 45 269,00 14 486,00 26 936,09
Wrzesień 46 662,00 0,00 0,00 1 143,22 4 096,69 45 269,00 14 486,00 26 936,09
Październik 46 662,00 0,00 0,00 1 143,22 4 096,69 45 269,00 14 486,00 26 936,09
Listopad 46 662,00 0,00 0,00 1 143,22 4 096,69 45 269,00 14 486,00 26 936,09
Grudzień 46 662,00 0,00 0,00 1 143,22 4 096,69 45 269,00 14 486,00 26 936,09
Rocznie 559 944,00 20 305,68 3 120,75 13 718,64 47 051,91 519 802,00 94 382,00 334 310,02
Wynagrodzenie pracownika 46 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 554 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 033 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 779 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 143 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 662,00 4 554,21 3 033,03 779,26 1 189,88 56 218,38 zł
Luty 46 662,00 4 554,21 3 033,03 779,26 1 189,88 56 218,38 zł
Marzec 46 662,00 4 554,21 3 033,03 779,26 1 189,88 56 218,38 zł
Kwiecień 46 662,00 4 554,21 3 033,03 779,26 1 189,88 56 218,38 zł
Maj 46 662,00 2 088,84 1 391,13 779,26 1 189,88 52 111,11 zł
Czerwiec 46 662,00 0,00 0,00 779,26 1 189,88 48 631,14 zł
Lipiec 46 662,00 0,00 0,00 779,26 1 189,88 48 631,14 zł
Sierpień 46 662,00 0,00 0,00 779,26 1 189,88 48 631,14 zł
Wrzesień 46 662,00 0,00 0,00 779,26 1 189,88 48 631,14 zł
Październik 46 662,00 0,00 0,00 779,26 1 189,88 48 631,14 zł
Listopad 46 662,00 0,00 0,00 779,26 1 189,88 48 631,14 zł
Grudzień 46 662,00 0,00 0,00 779,26 1 189,88 48 631,14 zł
Rocznie 559 944,00 20 305,68 13 523,25 9 351,12 14 278,56 617 402,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 662 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 139 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 139 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 550 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 655 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 488 zł
Zaliczka na podatek 3 721 zł
Całość - kwota brutto 43 677 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 677,00 4 262,88 655,16 0,00 3 488,31 31 007,00 3 721,00 31 549,81
Luty 43 677,00 4 262,88 655,16 0,00 3 488,31 31 007,00 3 721,00 31 549,81
Marzec 43 677,00 4 262,88 655,16 0,00 3 488,31 31 007,00 3 721,00 31 549,81
Kwiecień 43 677,00 4 262,88 655,16 0,00 3 488,31 31 007,00 3 721,00 31 549,81
Maj 43 677,00 3 254,16 500,11 0,00 3 593,05 31 938,00 3 833,00 32 497,12
Czerwiec 43 677,00 0,00 0,00 0,00 3 930,93 34 942,00 4 193,00 35 553,03
Lipiec 43 677,00 0,00 0,00 0,00 3 930,93 34 942,00 4 193,00 35 553,03
Sierpień 43 677,00 0,00 0,00 0,00 3 930,93 34 942,00 4 193,00 35 553,03
Wrzesień 43 677,00 0,00 0,00 0,00 3 930,93 34 942,00 4 193,00 35 553,03
Październik 43 677,00 0,00 0,00 0,00 3 930,93 34 942,00 4 193,00 35 553,03
Listopad 43 677,00 0,00 0,00 0,00 3 930,93 34 942,00 4 193,00 35 553,03
Grudzień 43 677,00 0,00 0,00 0,00 3 930,93 34 942,00 4 193,00 35 553,03
Rocznie 524 124,00 20 305,68 3 120,75 0,00 45 062,80 400 560,00 3 006,00 407 567,57
Wynagrodzenie pracownika 43 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 839 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 070 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 51 893 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 677,00 4 262,88 2 839,01 0,00 1 113,77 51 892,66 zł
Luty 43 677,00 4 262,88 2 839,01 0,00 1 113,77 51 892,66 zł
Marzec 43 677,00 4 262,88 2 839,01 0,00 1 113,77 51 892,66 zł
Kwiecień 43 677,00 4 262,88 2 839,01 0,00 1 113,77 51 892,66 zł
Maj 43 677,00 3 254,16 2 167,21 0,00 1 113,77 50 212,14 zł
Czerwiec 43 677,00 0,00 0,00 0,00 1 113,77 44 790,77 zł
Lipiec 43 677,00 0,00 0,00 0,00 1 113,77 44 790,77 zł
Sierpień 43 677,00 0,00 0,00 0,00 1 113,77 44 790,77 zł
Wrzesień 43 677,00 0,00 0,00 0,00 1 113,77 44 790,77 zł
Październik 43 677,00 0,00 0,00 0,00 1 113,77 44 790,77 zł
Listopad 43 677,00 0,00 0,00 0,00 1 113,77 44 790,77 zł
Grudzień 43 677,00 0,00 0,00 0,00 1 113,77 44 790,77 zł
Rocznie 524 124,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 365,24 571 318,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 43 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 550 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 550 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 893 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 194 zł
Całość - kwota brutto 38 194 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Luty 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Marzec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Kwiecień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Maj 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Czerwiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Lipiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Sierpień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Wrzesień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Październik 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Listopad 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Grudzień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Rocznie 458 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 660,00 62 328,00 396 000,00
Wynagrodzenie pracownika 38 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Luty 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Marzec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Kwiecień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Maj 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Czerwiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Lipiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Sierpień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Wrzesień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Październik 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Listopad 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Grudzień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Rocznie 458 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 194 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 579 zł
Zaliczka na podatek 10 502 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 39 771 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 39 771,00 0,00 0,00 0,00 3 579,39 0,00 10 502,00 0,00 25 689,61
Luty 39 771,00 0,00 0,00 0,00 3 579,39 0,00 12 302,00 0,00 23 889,61
Marzec 39 771,00 0,00 0,00 0,00 3 579,39 0,00 12 302,00 0,00 23 889,61
Kwiecień 39 771,00 0,00 0,00 0,00 3 579,39 0,00 12 302,00 0,00 23 889,61
Maj 39 771,00 0,00 0,00 0,00 3 579,39 0,00 12 302,00 0,00 23 889,61
Czerwiec 39 771,00 0,00 0,00 0,00 3 579,39 0,00 12 302,00 0,00 23 889,61
Lipiec 39 771,00 176,27 72,24 0,00 3 579,39 15,08 12 217,00 0,00 23 711,02
Sierpień 39 771,00 176,27 72,24 0,00 3 579,39 15,08 12 217,00 0,00 23 711,02
Wrzesień 39 771,00 176,27 72,24 0,00 3 579,39 15,08 12 217,00 0,00 23 711,02
Październik 39 771,00 176,27 72,24 0,00 3 579,39 15,08 12 217,00 0,00 23 711,02
Listopad 39 771,00 176,27 72,24 0,00 3 579,39 15,08 12 217,00 0,00 23 711,02
Grudzień 39 771,00 176,27 72,24 0,00 3 579,39 15,08 12 217,00 0,00 23 711,02
Rocznie 477 252,00 1 057,62 433,44 0,00 42 952,68 0,00 145 314,00 0,00 287 403,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 690 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.