Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 700 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 143 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 623 zł
Zaliczka na podatek 2 753 zł
Całość - kwota brutto 46 654 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 654,00 4 553,43 699,81 1 143,02 3 623,20 40 008,00 2 753,00 33 881,54
Luty 46 654,00 4 553,43 699,81 1 143,02 3 623,20 40 008,00 2 753,00 33 881,54
Marzec 46 654,00 4 553,43 699,81 1 143,02 3 623,20 40 008,00 2 757,00 33 877,54
Kwiecień 46 654,00 3 679,33 565,47 1 143,02 3 713,96 41 016,00 9 411,00 28 141,22
Maj 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Czerwiec 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Lipiec 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Sierpień 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Wrzesień 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Październik 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Listopad 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Grudzień 46 654,00 0,00 0,00 1 143,02 4 095,99 45 261,00 10 388,00 31 026,99
Rocznie 559 848,00 17 339,62 2 664,90 13 716,24 47 351,48 523 128,00 100 778,00 377 997,76
Wynagrodzenie pracownika 46 654 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 553 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 033 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 779 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 143 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 209 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 654,00 4 553,43 3 032,51 779,12 1 189,67 56 208,73 zł
Luty 46 654,00 4 553,43 3 032,51 779,12 1 189,67 56 208,73 zł
Marzec 46 654,00 4 553,43 3 032,51 779,12 1 189,67 56 208,73 zł
Kwiecień 46 654,00 3 679,33 2 450,37 779,12 1 189,67 54 752,49 zł
Maj 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Czerwiec 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Lipiec 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Sierpień 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Wrzesień 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Październik 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Listopad 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Grudzień 46 654,00 0,00 0,00 779,12 1 189,67 48 622,79 zł
Rocznie 559 848,00 17 339,62 11 547,90 9 349,44 14 276,04 612 361,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 654 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 882 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 882 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 209 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 655 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 488 zł
Zaliczka na podatek 2 267 zł
Całość - kwota brutto 43 673 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 673,00 4 262,48 655,10 0,00 3 487,99 31 004,00 2 267,00 33 000,43
Luty 43 673,00 4 262,48 655,10 0,00 3 487,99 31 004,00 2 267,00 33 000,43
Marzec 43 673,00 4 262,48 655,10 0,00 3 487,99 31 004,00 2 267,00 33 000,43
Kwiecień 43 673,00 4 262,48 655,10 0,00 3 487,99 31 004,00 2 267,00 33 000,43
Maj 43 673,00 289,70 44,50 0,00 3 900,49 34 671,00 2 535,00 36 903,31
Czerwiec 43 673,00 0,00 0,00 0,00 3 930,57 34 938,00 2 555,00 37 187,43
Lipiec 43 673,00 0,00 0,00 0,00 3 930,57 34 938,00 2 555,00 37 187,43
Sierpień 43 673,00 0,00 0,00 0,00 3 930,57 34 938,00 2 555,00 37 187,43
Wrzesień 43 673,00 0,00 0,00 0,00 3 930,57 34 938,00 2 555,00 37 187,43
Październik 43 673,00 0,00 0,00 0,00 3 930,57 34 938,00 2 555,00 37 187,43
Listopad 43 673,00 0,00 0,00 0,00 3 930,57 34 938,00 2 555,00 37 187,43
Grudzień 43 673,00 0,00 0,00 0,00 3 930,57 34 938,00 2 555,00 37 187,43
Rocznie 524 076,00 17 339,62 2 664,90 0,00 45 366,44 403 253,00 29 488,00 429 217,04
Wynagrodzenie pracownika 43 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 262 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 839 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 070 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 51 888 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 673,00 4 262,48 2 838,75 0,00 1 113,66 51 887,89 zł
Luty 43 673,00 4 262,48 2 838,75 0,00 1 113,66 51 887,89 zł
Marzec 43 673,00 4 262,48 2 838,75 0,00 1 113,66 51 887,89 zł
Kwiecień 43 673,00 4 262,48 2 838,75 0,00 1 113,66 51 887,89 zł
Maj 43 673,00 289,70 192,90 0,00 1 113,66 45 269,26 zł
Czerwiec 43 673,00 0,00 0,00 0,00 1 113,66 44 786,66 zł
Lipiec 43 673,00 0,00 0,00 0,00 1 113,66 44 786,66 zł
Sierpień 43 673,00 0,00 0,00 0,00 1 113,66 44 786,66 zł
Wrzesień 43 673,00 0,00 0,00 0,00 1 113,66 44 786,66 zł
Październik 43 673,00 0,00 0,00 0,00 1 113,66 44 786,66 zł
Listopad 43 673,00 0,00 0,00 0,00 1 113,66 44 786,66 zł
Grudzień 43 673,00 0,00 0,00 0,00 1 113,66 44 786,66 zł
Rocznie 524 076,00 17 339,62 11 547,90 0,00 13 363,92 566 327,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 43 673 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 888 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 194 zł
Całość - kwota brutto 38 194 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Luty 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Marzec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Kwiecień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Maj 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Czerwiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Lipiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Sierpień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Wrzesień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Październik 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Listopad 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Grudzień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 555,00 5 194,00 33 000,00
Rocznie 458 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 660,00 62 328,00 396 000,00
Wynagrodzenie pracownika 38 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 194 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Luty 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Marzec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Kwiecień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Maj 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Czerwiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Lipiec 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Sierpień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Wrzesień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Październik 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Listopad 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Grudzień 38 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 194,00 zł
Rocznie 458 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 328,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 194 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 194 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 33000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 33 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 502 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 39 771 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 39 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 502,00 0,00 29 269,00
Luty 39 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 302,00 0,00 27 469,00
Marzec 39 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 302,00 0,00 27 469,00
Kwiecień 39 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 302,00 0,00 27 469,00
Maj 39 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 302,00 0,00 27 469,00
Czerwiec 39 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 302,00 0,00 27 469,00
Lipiec 39 771,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 217,00 0,00 27 290,41
Sierpień 39 771,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 217,00 0,00 27 290,41
Wrzesień 39 771,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 217,00 0,00 27 290,41
Październik 39 771,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 217,00 0,00 27 290,41
Listopad 39 771,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 217,00 0,00 27 290,41
Grudzień 39 771,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 217,00 0,00 27 290,41
Rocznie 477 252,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 145 314,00 0,00 330 356,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 771 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 269 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.