Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 300 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 256 zł
Zaliczka na podatek 12 zł
Całość - kwota brutto 3 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Luty 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Marzec 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Kwiecień 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Maj 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Czerwiec 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Lipiec 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Sierpień 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Wrzesień 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Październik 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Listopad 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Grudzień 3 300,00 322,08 49,50 80,85 256,28 2 598,00 12,00 2 579,29
Rocznie 39 600,00 3 864,96 594,00 970,20 141,12 31 176,00 0,00 30 951,48
Wynagrodzenie pracownika 3 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Luty 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Marzec 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Kwiecień 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Maj 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Czerwiec 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Lipiec 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Sierpień 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Wrzesień 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Październik 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Listopad 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Grudzień 3 300,00 322,08 214,50 55,11 84,15 3 975,84 zł
Rocznie 39 600,00 3 864,96 2 574,00 661,32 1 009,80 47 710,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 264 zł
Zaliczka na podatek 281 zł
Całość - kwota brutto 3 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Luty 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Marzec 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Kwiecień 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Maj 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Czerwiec 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Lipiec 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Sierpień 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Wrzesień 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Październik 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Listopad 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Grudzień 3 300,00 322,08 49,50 0,00 263,56 2 343,00 281,00 2 383,70
Rocznie 39 600,00 3 864,96 594,00 0,00 3 162,72 28 116,00 216,00 28 604,40
Wynagrodzenie pracownika 3 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 322 zł
Ubezpieczenie rentowe 215 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Luty 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Marzec 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Kwiecień 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Maj 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Czerwiec 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Lipiec 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Sierpień 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Wrzesień 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Październik 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Listopad 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Grudzień 3 300,00 322,08 214,50 0,00 84,15 3 920,73 zł
Rocznie 39 600,00 3 864,96 2 574,00 0,00 1 009,80 47 048,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 384 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Całość - kwota brutto 3 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Luty 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Marzec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Kwiecień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Maj 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Czerwiec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Lipiec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Sierpień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Wrzesień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Październik 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Listopad 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Grudzień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 640,00 449,00 2 851,00
Rocznie 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 680,00 5 388,00 34 212,00
Wynagrodzenie pracownika 3 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Luty 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Marzec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Kwiecień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Maj 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Czerwiec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Lipiec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Sierpień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Wrzesień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Październik 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Listopad 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Grudzień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 zł
Rocznie 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 851 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297 zł
Zaliczka na podatek 136 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 300,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 136,00 0,00 2 867,00
Luty 3 300,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 136,00 0,00 2 867,00
Marzec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 136,00 0,00 2 867,00
Kwiecień 3 300,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 316,00 0,00 2 687,00
Maj 3 300,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 631,00 0,00 2 372,00
Czerwiec 3 300,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 631,00 0,00 2 372,00
Lipiec 3 300,00 176,27 72,24 0,00 297,00 15,08 547,00 0,00 2 192,41
Sierpień 3 300,00 176,27 72,24 0,00 297,00 15,08 547,00 0,00 2 192,41
Wrzesień 3 300,00 176,27 72,24 0,00 297,00 15,08 547,00 0,00 2 192,41
Październik 3 300,00 176,27 72,24 0,00 297,00 15,08 547,00 0,00 2 192,41
Listopad 3 300,00 176,27 72,24 0,00 297,00 15,08 547,00 0,00 2 192,41
Grudzień 3 300,00 176,27 72,24 0,00 297,00 15,08 547,00 0,00 2 192,41
Rocznie 39 600,00 1 057,62 433,44 0,00 3 564,00 0,00 5 268,00 0,00 29 186,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 867 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.