Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 698 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 613 zł
Zaliczka na podatek 4 487 zł
Całość - kwota brutto 46 521 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 521,00 4 540,45 697,82 1 139,76 3 612,87 39 893,00 4 487,00 32 043,10
Luty 46 521,00 4 540,45 697,82 1 139,76 3 612,87 39 893,00 4 487,00 32 043,10
Marzec 46 521,00 4 540,45 697,82 1 139,76 3 612,87 39 893,00 4 487,00 32 043,10
Kwiecień 46 521,00 4 540,45 697,82 1 139,76 3 612,87 39 893,00 12 663,00 23 867,10
Maj 46 521,00 2 143,88 329,47 1 139,76 3 861,71 42 658,00 13 651,00 25 395,18
Czerwiec 46 521,00 0,00 0,00 1 139,76 4 084,31 45 131,00 14 442,00 26 854,93
Lipiec 46 521,00 0,00 0,00 1 139,76 4 084,31 45 131,00 14 442,00 26 854,93
Sierpień 46 521,00 0,00 0,00 1 139,76 4 084,31 45 131,00 14 442,00 26 854,93
Wrzesień 46 521,00 0,00 0,00 1 139,76 4 084,31 45 131,00 14 442,00 26 854,93
Październik 46 521,00 0,00 0,00 1 139,76 4 084,31 45 131,00 14 442,00 26 854,93
Listopad 46 521,00 0,00 0,00 1 139,76 4 084,31 45 131,00 14 442,00 26 854,93
Grudzień 46 521,00 0,00 0,00 1 139,76 4 084,31 45 131,00 14 442,00 26 854,93
Rocznie 558 252,00 20 305,68 3 120,75 13 677,12 46 903,36 518 147,00 93 967,00 333 376,09
Wynagrodzenie pracownika 46 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 540 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 024 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 777 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 140 zł
FGŚP 47 zł
Cała kwota 56 049 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 521,00 4 540,45 3 023,87 776,90 1 186,28 56 048,50 zł
Luty 46 521,00 4 540,45 3 023,87 776,90 1 186,28 56 048,50 zł
Marzec 46 521,00 4 540,45 3 023,87 776,90 1 186,28 56 048,50 zł
Kwiecień 46 521,00 4 540,45 3 023,87 776,90 1 186,28 56 048,50 zł
Maj 46 521,00 2 143,88 1 427,77 776,90 1 186,28 52 055,83 zł
Czerwiec 46 521,00 0,00 0,00 776,90 1 186,28 48 484,18 zł
Lipiec 46 521,00 0,00 0,00 776,90 1 186,28 48 484,18 zł
Sierpień 46 521,00 0,00 0,00 776,90 1 186,28 48 484,18 zł
Wrzesień 46 521,00 0,00 0,00 776,90 1 186,28 48 484,18 zł
Październik 46 521,00 0,00 0,00 776,90 1 186,28 48 484,18 zł
Listopad 46 521,00 0,00 0,00 776,90 1 186,28 48 484,18 zł
Grudzień 46 521,00 0,00 0,00 776,90 1 186,28 48 484,18 zł
Rocznie 558 252,00 20 305,68 13 523,25 9 322,80 14 235,36 615 639,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 043 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 043 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 049 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 653 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 478 zł
Zaliczka na podatek 3 710 zł
Całość - kwota brutto 43 544 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 544,00 4 249,89 653,16 0,00 3 477,69 30 913,00 3 710,00 31 453,70
Luty 43 544,00 4 249,89 653,16 0,00 3 477,69 30 913,00 3 710,00 31 453,70
Marzec 43 544,00 4 249,89 653,16 0,00 3 477,69 30 913,00 3 710,00 31 453,70
Kwiecień 43 544,00 4 249,89 653,16 0,00 3 477,69 30 913,00 3 710,00 31 453,70
Maj 43 544,00 3 306,12 508,11 0,00 3 575,68 31 784,00 3 814,00 32 340,01
Czerwiec 43 544,00 0,00 0,00 0,00 3 918,96 34 835,00 4 180,00 35 444,84
Lipiec 43 544,00 0,00 0,00 0,00 3 918,96 34 835,00 4 180,00 35 444,84
Sierpień 43 544,00 0,00 0,00 0,00 3 918,96 34 835,00 4 180,00 35 444,84
Wrzesień 43 544,00 0,00 0,00 0,00 3 918,96 34 835,00 4 180,00 35 444,84
Październik 43 544,00 0,00 0,00 0,00 3 918,96 34 835,00 4 180,00 35 444,84
Listopad 43 544,00 0,00 0,00 0,00 3 918,96 34 835,00 4 180,00 35 444,84
Grudzień 43 544,00 0,00 0,00 0,00 3 918,96 34 835,00 4 180,00 35 444,84
Rocznie 522 528,00 20 305,68 3 120,75 0,00 44 919,16 399 281,00 2 993,00 406 268,69
Wynagrodzenie pracownika 43 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 830 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 067 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 51 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 544,00 4 249,89 2 830,36 0,00 1 110,37 51 734,62 zł
Luty 43 544,00 4 249,89 2 830,36 0,00 1 110,37 51 734,62 zł
Marzec 43 544,00 4 249,89 2 830,36 0,00 1 110,37 51 734,62 zł
Kwiecień 43 544,00 4 249,89 2 830,36 0,00 1 110,37 51 734,62 zł
Maj 43 544,00 3 306,12 2 201,81 0,00 1 110,37 50 162,30 zł
Czerwiec 43 544,00 0,00 0,00 0,00 1 110,37 44 654,37 zł
Lipiec 43 544,00 0,00 0,00 0,00 1 110,37 44 654,37 zł
Sierpień 43 544,00 0,00 0,00 0,00 1 110,37 44 654,37 zł
Wrzesień 43 544,00 0,00 0,00 0,00 1 110,37 44 654,37 zł
Październik 43 544,00 0,00 0,00 0,00 1 110,37 44 654,37 zł
Listopad 43 544,00 0,00 0,00 0,00 1 110,37 44 654,37 zł
Grudzień 43 544,00 0,00 0,00 0,00 1 110,37 44 654,37 zł
Rocznie 522 528,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 324,44 569 681,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 43 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 454 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 454 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 179 zł
Całość - kwota brutto 38 079 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Luty 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Marzec 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Kwiecień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Maj 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Czerwiec 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Lipiec 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Sierpień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Wrzesień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Październik 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Listopad 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Grudzień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 463,00 5 179,00 32 900,00
Rocznie 456 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 556,00 62 148,00 394 800,00
Wynagrodzenie pracownika 38 079 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 38 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Luty 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Marzec 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Kwiecień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Maj 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Czerwiec 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Lipiec 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Sierpień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Wrzesień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Październik 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Listopad 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Grudzień 38 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 079,00 zł
Rocznie 456 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 079 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 38 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 569 zł
Zaliczka na podatek 10 463 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 39 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 39 650,00 0,00 0,00 0,00 3 568,50 0,00 10 463,00 0,00 25 618,50
Luty 39 650,00 0,00 0,00 0,00 3 568,50 0,00 12 263,00 0,00 23 818,50
Marzec 39 650,00 0,00 0,00 0,00 3 568,50 0,00 12 263,00 0,00 23 818,50
Kwiecień 39 650,00 0,00 0,00 0,00 3 568,50 0,00 12 263,00 0,00 23 818,50
Maj 39 650,00 0,00 0,00 0,00 3 568,50 0,00 12 263,00 0,00 23 818,50
Czerwiec 39 650,00 0,00 0,00 0,00 3 568,50 0,00 12 263,00 0,00 23 818,50
Lipiec 39 650,00 176,27 72,24 0,00 3 568,50 15,08 12 179,00 0,00 23 638,91
Sierpień 39 650,00 176,27 72,24 0,00 3 568,50 15,08 12 179,00 0,00 23 638,91
Wrzesień 39 650,00 176,27 72,24 0,00 3 568,50 15,08 12 179,00 0,00 23 638,91
Październik 39 650,00 176,27 72,24 0,00 3 568,50 15,08 12 179,00 0,00 23 638,91
Listopad 39 650,00 176,27 72,24 0,00 3 568,50 15,08 12 179,00 0,00 23 638,91
Grudzień 39 650,00 176,27 72,24 0,00 3 568,50 15,08 12 179,00 0,00 23 638,91
Rocznie 475 800,00 1 057,62 433,44 0,00 42 822,00 0,00 144 852,00 0,00 286 544,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 619 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.