Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3290 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 290 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 256 zł
Zaliczka na podatek 11 zł
Całość - kwota brutto 3 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Luty 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Marzec 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Kwiecień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Maj 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Czerwiec 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Lipiec 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Sierpień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Wrzesień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Październik 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Listopad 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Grudzień 3 290,00 321,10 49,35 80,61 255,50 2 589,00 11,00 2 572,44
Rocznie 39 480,00 3 853,20 592,20 967,32 128,16 31 068,00 0,00 30 869,28
Wynagrodzenie pracownika 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 214 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Luty 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Marzec 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Kwiecień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Maj 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Czerwiec 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Lipiec 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Sierpień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Wrzesień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Październik 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Listopad 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Grudzień 3 290,00 321,10 213,85 54,94 83,90 3 963,79 zł
Rocznie 39 480,00 3 853,20 2 566,20 659,28 1 006,80 47 565,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 572 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3290 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 376 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 49 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 263 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 3 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Luty 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Marzec 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Kwiecień 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Maj 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Czerwiec 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Lipiec 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Sierpień 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Wrzesień 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Październik 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Listopad 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Grudzień 3 290,00 321,10 49,35 0,00 262,76 2 336,00 280,00 2 376,47
Rocznie 39 480,00 3 853,20 592,20 0,00 3 153,12 28 032,00 216,00 28 517,64
Wynagrodzenie pracownika 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 321 zł
Ubezpieczenie rentowe 214 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 909 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Luty 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Marzec 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Kwiecień 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Maj 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Czerwiec 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Lipiec 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Sierpień 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Wrzesień 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Październik 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Listopad 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Grudzień 3 290,00 321,10 213,85 0,00 83,90 3 908,85 zł
Rocznie 39 480,00 3 853,20 2 566,20 0,00 1 006,80 46 906,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 376 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 909 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3290 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Całość - kwota brutto 3 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Luty 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Marzec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Kwiecień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Maj 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Czerwiec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Lipiec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Sierpień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Wrzesień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Październik 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Listopad 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Grudzień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 632,00 447,00 2 843,00
Rocznie 39 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 584,00 5 364,00 34 116,00
Wynagrodzenie pracownika 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 290 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Luty 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Marzec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Kwiecień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Maj 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Czerwiec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Lipiec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Sierpień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Wrzesień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Październik 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Listopad 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Grudzień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 290,00 zł
Rocznie 39 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 843 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 290 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3290 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 860 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 296 zł
Zaliczka na podatek 134 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 290 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 290,00 0,00 0,00 0,00 296,10 0,00 134,00 0,00 2 859,90
Luty 3 290,00 0,00 0,00 0,00 296,10 0,00 134,00 0,00 2 859,90
Marzec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 296,10 0,00 134,00 0,00 2 859,90
Kwiecień 3 290,00 0,00 0,00 0,00 296,10 0,00 308,00 0,00 2 685,90
Maj 3 290,00 0,00 0,00 0,00 296,10 0,00 628,00 0,00 2 365,90
Czerwiec 3 290,00 0,00 0,00 0,00 296,10 0,00 628,00 0,00 2 365,90
Lipiec 3 290,00 176,27 72,24 0,00 296,10 15,08 543,00 0,00 2 187,31
Sierpień 3 290,00 176,27 72,24 0,00 296,10 15,08 543,00 0,00 2 187,31
Wrzesień 3 290,00 176,27 72,24 0,00 296,10 15,08 543,00 0,00 2 187,31
Październik 3 290,00 176,27 72,24 0,00 296,10 15,08 543,00 0,00 2 187,31
Listopad 3 290,00 176,27 72,24 0,00 296,10 15,08 543,00 0,00 2 187,31
Grudzień 3 290,00 176,27 72,24 0,00 296,10 15,08 543,00 0,00 2 187,31
Rocznie 39 480,00 1 057,62 433,44 0,00 3 553,20 0,00 5 224,00 0,00 29 121,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 860 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.