Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 696 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 602 zł
Zaliczka na podatek 4 472 zł
Całość - kwota brutto 46 379 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 379,00 4 526,59 695,69 1 136,29 3 601,84 39 770,00 4 472,00 31 946,59
Luty 46 379,00 4 526,59 695,69 1 136,29 3 601,84 39 770,00 4 472,00 31 946,59
Marzec 46 379,00 4 526,59 695,69 1 136,29 3 601,84 39 770,00 4 472,00 31 946,59
Kwiecień 46 379,00 4 526,59 695,69 1 136,29 3 601,84 39 770,00 12 506,00 23 912,59
Maj 46 379,00 2 199,32 337,99 1 136,29 3 843,49 42 455,00 13 586,00 25 275,91
Czerwiec 46 379,00 0,00 0,00 1 136,29 4 071,84 44 993,00 14 398,00 26 772,87
Lipiec 46 379,00 0,00 0,00 1 136,29 4 071,84 44 993,00 14 398,00 26 772,87
Sierpień 46 379,00 0,00 0,00 1 136,29 4 071,84 44 993,00 14 398,00 26 772,87
Wrzesień 46 379,00 0,00 0,00 1 136,29 4 071,84 44 993,00 14 398,00 26 772,87
Październik 46 379,00 0,00 0,00 1 136,29 4 071,84 44 993,00 14 398,00 26 772,87
Listopad 46 379,00 0,00 0,00 1 136,29 4 071,84 44 993,00 14 398,00 26 772,87
Grudzień 46 379,00 0,00 0,00 1 136,29 4 071,84 44 993,00 14 398,00 26 772,87
Rocznie 556 548,00 20 305,68 3 120,75 13 635,48 46 753,73 516 486,00 93 541,00 332 438,36
Wynagrodzenie pracownika 46 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 527 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 015 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 775 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 136 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 877 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 379,00 4 526,59 3 014,64 774,53 1 182,67 55 877,43 zł
Luty 46 379,00 4 526,59 3 014,64 774,53 1 182,67 55 877,43 zł
Marzec 46 379,00 4 526,59 3 014,64 774,53 1 182,67 55 877,43 zł
Kwiecień 46 379,00 4 526,59 3 014,64 774,53 1 182,67 55 877,43 zł
Maj 46 379,00 2 199,32 1 464,69 774,53 1 182,67 52 000,21 zł
Czerwiec 46 379,00 0,00 0,00 774,53 1 182,67 48 336,20 zł
Lipiec 46 379,00 0,00 0,00 774,53 1 182,67 48 336,20 zł
Sierpień 46 379,00 0,00 0,00 774,53 1 182,67 48 336,20 zł
Wrzesień 46 379,00 0,00 0,00 774,53 1 182,67 48 336,20 zł
Październik 46 379,00 0,00 0,00 774,53 1 182,67 48 336,20 zł
Listopad 46 379,00 0,00 0,00 774,53 1 182,67 48 336,20 zł
Grudzień 46 379,00 0,00 0,00 774,53 1 182,67 48 336,20 zł
Rocznie 556 548,00 20 305,68 13 523,25 9 294,36 14 192,04 613 863,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 947 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 947 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 877 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 358 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 651 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 467 zł
Zaliczka na podatek 3 698 zł
Całość - kwota brutto 43 412 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 412,00 4 237,01 651,18 0,00 3 467,14 30 819,00 3 698,00 31 358,39
Luty 43 412,00 4 237,01 651,18 0,00 3 467,14 30 819,00 3 698,00 31 358,39
Marzec 43 412,00 4 237,01 651,18 0,00 3 467,14 30 819,00 3 698,00 31 358,39
Kwiecień 43 412,00 4 237,01 651,18 0,00 3 467,14 30 819,00 3 698,00 31 358,39
Maj 43 412,00 3 357,64 516,03 0,00 3 558,45 31 631,00 3 796,00 32 184,16
Czerwiec 43 412,00 0,00 0,00 0,00 3 907,08 34 730,00 4 168,00 35 337,32
Lipiec 43 412,00 0,00 0,00 0,00 3 907,08 34 730,00 4 168,00 35 337,32
Sierpień 43 412,00 0,00 0,00 0,00 3 907,08 34 730,00 4 168,00 35 337,32
Wrzesień 43 412,00 0,00 0,00 0,00 3 907,08 34 730,00 4 168,00 35 337,32
Październik 43 412,00 0,00 0,00 0,00 3 907,08 34 730,00 4 168,00 35 337,32
Listopad 43 412,00 0,00 0,00 0,00 3 907,08 34 730,00 4 168,00 35 337,32
Grudzień 43 412,00 0,00 0,00 0,00 3 907,08 34 730,00 4 168,00 35 337,32
Rocznie 520 944,00 20 305,68 3 120,75 0,00 44 776,57 398 017,00 2 988,00 404 978,96
Wynagrodzenie pracownika 43 412 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 822 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 064 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 412,00 4 237,01 2 821,78 0,00 1 107,00 51 577,79 zł
Luty 43 412,00 4 237,01 2 821,78 0,00 1 107,00 51 577,79 zł
Marzec 43 412,00 4 237,01 2 821,78 0,00 1 107,00 51 577,79 zł
Kwiecień 43 412,00 4 237,01 2 821,78 0,00 1 107,00 51 577,79 zł
Maj 43 412,00 3 357,64 2 236,13 0,00 1 107,00 50 112,77 zł
Czerwiec 43 412,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 44 519,00 zł
Lipiec 43 412,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 44 519,00 zł
Sierpień 43 412,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 44 519,00 zł
Wrzesień 43 412,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 44 519,00 zł
Październik 43 412,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 44 519,00 zł
Listopad 43 412,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 44 519,00 zł
Grudzień 43 412,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 44 519,00 zł
Rocznie 520 944,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 284,00 568 056,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 43 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 358 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 358 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 163 zł
Całość - kwota brutto 37 963 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Luty 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Marzec 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Kwiecień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Maj 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Czerwiec 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Lipiec 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Sierpień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Wrzesień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Październik 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Listopad 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Grudzień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 370,00 5 163,00 32 800,00
Rocznie 455 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 440,00 61 956,00 393 600,00
Wynagrodzenie pracownika 37 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Luty 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Marzec 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Kwiecień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Maj 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Czerwiec 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Lipiec 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Sierpień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Wrzesień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Październik 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Listopad 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Grudzień 37 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 963,00 zł
Rocznie 455 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 558 zł
Zaliczka na podatek 10 425 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 39 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 39 530,00 0,00 0,00 0,00 3 557,70 0,00 10 425,00 0,00 25 547,30
Luty 39 530,00 0,00 0,00 0,00 3 557,70 0,00 12 225,00 0,00 23 747,30
Marzec 39 530,00 0,00 0,00 0,00 3 557,70 0,00 12 225,00 0,00 23 747,30
Kwiecień 39 530,00 0,00 0,00 0,00 3 557,70 0,00 12 225,00 0,00 23 747,30
Maj 39 530,00 0,00 0,00 0,00 3 557,70 0,00 12 225,00 0,00 23 747,30
Czerwiec 39 530,00 0,00 0,00 0,00 3 557,70 0,00 12 225,00 0,00 23 747,30
Lipiec 39 530,00 176,27 72,24 0,00 3 557,70 15,08 12 140,00 0,00 23 568,71
Sierpień 39 530,00 176,27 72,24 0,00 3 557,70 15,08 12 140,00 0,00 23 568,71
Wrzesień 39 530,00 176,27 72,24 0,00 3 557,70 15,08 12 140,00 0,00 23 568,71
Październik 39 530,00 176,27 72,24 0,00 3 557,70 15,08 12 140,00 0,00 23 568,71
Listopad 39 530,00 176,27 72,24 0,00 3 557,70 15,08 12 140,00 0,00 23 568,71
Grudzień 39 530,00 176,27 72,24 0,00 3 557,70 15,08 12 140,00 0,00 23 568,71
Rocznie 474 360,00 1 057,62 433,44 0,00 42 692,40 0,00 144 390,00 0,00 285 696,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 547 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.