Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 33 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 693 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 133 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 590 zł
Zaliczka na podatek 2 724 zł
Całość - kwota brutto 46 229 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 46 229,00 4 511,95 693,44 1 132,61 3 590,19 39 641,00 2 724,00 33 576,81
Luty 46 229,00 4 511,95 693,44 1 132,61 3 590,19 39 641,00 2 724,00 33 576,81
Marzec 46 229,00 4 511,95 693,44 1 132,61 3 590,19 39 641,00 2 724,00 33 576,81
Kwiecień 46 229,00 3 803,77 584,58 1 132,61 3 663,72 40 458,00 8 938,00 28 106,32
Maj 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Czerwiec 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Lipiec 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Sierpień 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Wrzesień 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Październik 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Listopad 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Grudzień 46 229,00 0,00 0,00 1 132,61 4 058,68 44 846,00 10 292,00 30 745,71
Rocznie 554 748,00 17 339,62 2 664,90 13 591,32 46 903,73 518 149,00 99 446,00 374 802,43
Wynagrodzenie pracownika 46 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 512 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 005 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 772 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 133 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 697 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 46 229,00 4 511,95 3 004,89 772,02 1 178,84 55 696,70 zł
Luty 46 229,00 4 511,95 3 004,89 772,02 1 178,84 55 696,70 zł
Marzec 46 229,00 4 511,95 3 004,89 772,02 1 178,84 55 696,70 zł
Kwiecień 46 229,00 3 803,77 2 533,23 772,02 1 178,84 54 516,86 zł
Maj 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Czerwiec 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Lipiec 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Sierpień 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Wrzesień 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Październik 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Listopad 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Grudzień 46 229,00 0,00 0,00 772,02 1 178,84 48 179,86 zł
Rocznie 554 748,00 17 339,62 11 547,90 9 264,24 14 146,08 607 045,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 46 229 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 33 577 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 33 577 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 697 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 649 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 456 zł
Zaliczka na podatek 2 247 zł
Całość - kwota brutto 43 276 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 276,00 4 223,74 649,14 0,00 3 456,28 30 723,00 2 247,00 32 699,84
Luty 43 276,00 4 223,74 649,14 0,00 3 456,28 30 723,00 2 247,00 32 699,84
Marzec 43 276,00 4 223,74 649,14 0,00 3 456,28 30 723,00 2 247,00 32 699,84
Kwiecień 43 276,00 4 223,74 649,14 0,00 3 456,28 30 723,00 2 247,00 32 699,84
Maj 43 276,00 444,66 68,34 0,00 3 848,67 34 210,00 2 502,00 36 412,33
Czerwiec 43 276,00 0,00 0,00 0,00 3 894,84 34 621,00 2 532,00 36 849,16
Lipiec 43 276,00 0,00 0,00 0,00 3 894,84 34 621,00 2 532,00 36 849,16
Sierpień 43 276,00 0,00 0,00 0,00 3 894,84 34 621,00 2 532,00 36 849,16
Wrzesień 43 276,00 0,00 0,00 0,00 3 894,84 34 621,00 2 532,00 36 849,16
Październik 43 276,00 0,00 0,00 0,00 3 894,84 34 621,00 2 532,00 36 849,16
Listopad 43 276,00 0,00 0,00 0,00 3 894,84 34 621,00 2 532,00 36 849,16
Grudzień 43 276,00 0,00 0,00 0,00 3 894,84 34 621,00 2 532,00 36 849,16
Rocznie 519 312,00 17 339,62 2 664,90 0,00 44 937,67 399 449,00 29 214,00 425 155,81
Wynagrodzenie pracownika 43 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 224 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 813 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 060 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 416 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 276,00 4 223,74 2 812,94 0,00 1 103,54 51 416,22 zł
Luty 43 276,00 4 223,74 2 812,94 0,00 1 103,54 51 416,22 zł
Marzec 43 276,00 4 223,74 2 812,94 0,00 1 103,54 51 416,22 zł
Kwiecień 43 276,00 4 223,74 2 812,94 0,00 1 103,54 51 416,22 zł
Maj 43 276,00 444,66 296,14 0,00 1 103,54 45 120,34 zł
Czerwiec 43 276,00 0,00 0,00 0,00 1 103,54 44 379,54 zł
Lipiec 43 276,00 0,00 0,00 0,00 1 103,54 44 379,54 zł
Sierpień 43 276,00 0,00 0,00 0,00 1 103,54 44 379,54 zł
Wrzesień 43 276,00 0,00 0,00 0,00 1 103,54 44 379,54 zł
Październik 43 276,00 0,00 0,00 0,00 1 103,54 44 379,54 zł
Listopad 43 276,00 0,00 0,00 0,00 1 103,54 44 379,54 zł
Grudzień 43 276,00 0,00 0,00 0,00 1 103,54 44 379,54 zł
Rocznie 519 312,00 17 339,62 11 547,90 0,00 13 242,48 561 442,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 43 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 416 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 147 zł
Całość - kwota brutto 37 847 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Luty 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Marzec 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Kwiecień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Maj 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Czerwiec 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Lipiec 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Sierpień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Wrzesień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Październik 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Listopad 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Grudzień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 278,00 5 147,00 32 700,00
Rocznie 454 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 336,00 61 764,00 392 400,00
Wynagrodzenie pracownika 37 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 847 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Luty 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Marzec 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Kwiecień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Maj 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Czerwiec 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Lipiec 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Sierpień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Wrzesień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Październik 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Listopad 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Grudzień 37 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 847,00 zł
Rocznie 454 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 164,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 847 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 29 023 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 386 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 39 409 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 39 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 386,00 0,00 29 023,00
Luty 39 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 186,00 0,00 27 223,00
Marzec 39 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 186,00 0,00 27 223,00
Kwiecień 39 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 186,00 0,00 27 223,00
Maj 39 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 186,00 0,00 27 223,00
Czerwiec 39 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 186,00 0,00 27 223,00
Lipiec 39 409,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 101,00 0,00 27 044,41
Sierpień 39 409,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 101,00 0,00 27 044,41
Wrzesień 39 409,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 101,00 0,00 27 044,41
Październik 39 409,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 101,00 0,00 27 044,41
Listopad 39 409,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 101,00 0,00 27 044,41
Grudzień 39 409,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 12 101,00 0,00 27 044,41
Rocznie 472 908,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 143 922,00 0,00 327 404,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 39 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 023 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.