Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 290 zł netto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 33 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 zł
Ubezpieczenie chorobowe 8 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 26 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Luty 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Marzec 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Kwiecień 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Maj 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Czerwiec 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Lipiec 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Sierpień 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Wrzesień 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Październik 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Listopad 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Grudzień 340,00 33,18 5,10 8,33 26,41 43,00 0,00 266,98
Rocznie 4 080,00 398,16 61,20 99,96 0,00 516,00 0,00 3 203,76
Wynagrodzenie pracownika 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 33 zł
Ubezpieczenie rentowe 22 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 6 zł
Fundusz Pracy (FP) 8 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Luty 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Marzec 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Kwiecień 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Maj 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Czerwiec 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Lipiec 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Sierpień 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Wrzesień 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Październik 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Listopad 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Grudzień 340,00 33,18 22,10 5,68 8,67 409,63 zł
Rocznie 4 080,00 398,16 265,20 68,16 104,04 4 915,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 267 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 267 zł netto poniesie łączny koszt równy 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 38 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 31 zł
Zaliczka na podatek 33 zł
Całość - kwota brutto 388 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Luty 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Marzec 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Kwiecień 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Maj 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Czerwiec 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Lipiec 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Sierpień 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Wrzesień 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Październik 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Listopad 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Grudzień 388,00 37,87 5,82 0,00 30,99 275,00 33,00 280,32
Rocznie 4 656,00 454,44 69,84 0,00 371,88 3 300,00 24,00 3 363,84
Wynagrodzenie pracownika 388 zł
Ubezpieczenie emerytalne 38 zł
Ubezpieczenie rentowe 25 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 10 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 461 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Luty 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Marzec 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Kwiecień 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Maj 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Czerwiec 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Lipiec 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Sierpień 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Wrzesień 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Październik 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Listopad 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Grudzień 388,00 37,87 25,22 0,00 9,90 460,99 zł
Rocznie 4 656,00 454,44 302,64 0,00 118,80 5 531,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 388 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 280 zł netto poniesie łączny koszt równy 461 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 46 zł
Całość - kwota brutto 336 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Luty 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Marzec 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Kwiecień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Maj 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Czerwiec 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Lipiec 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Sierpień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Wrzesień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Październik 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Listopad 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Grudzień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,00 46,00 290,00
Rocznie 4 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 228,00 552,00 3 480,00
Wynagrodzenie pracownika 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Luty 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Marzec 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Kwiecień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Maj 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Czerwiec 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Lipiec 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Sierpień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Wrzesień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Październik 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Listopad 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Grudzień 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 zł
Rocznie 4 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 294 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 294,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 23,10
Luty 294,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 23,10
Marzec 294,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 23,10
Kwiecień 294,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 23,10
Maj 294,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 23,10
Czerwiec 294,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 23,10
Lipiec 294,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -240,49
Sierpień 294,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -240,49
Wrzesień 294,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -240,49
Październik 294,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -240,49
Listopad 294,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -240,49
Grudzień 294,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 -240,49
Rocznie 3 528,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 -1 304,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 294 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.