Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 188 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 467 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Luty 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Marzec 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Kwiecień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Maj 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Czerwiec 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Lipiec 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Sierpień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Wrzesień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Październik 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Listopad 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Grudzień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 187,85 3 605,00 0,00 3 666,72
Rocznie 53 604,00 5 231,76 804,12 1 313,28 2 254,20 43 260,00 0,00 44 000,64
Wynagrodzenie pracownika 4 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 382 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Luty 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Marzec 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Kwiecień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Maj 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Czerwiec 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Lipiec 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Sierpień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Wrzesień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Październik 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Listopad 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Grudzień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Rocznie 53 604,00 5 231,76 3 484,32 895,20 1 366,92 64 582,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 467 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 667 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 667 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 382 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342 zł
Zaliczka na podatek 223 zł
Całość - kwota brutto 4 288 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Luty 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Marzec 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Kwiecień 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Maj 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Czerwiec 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Lipiec 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Sierpień 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Wrzesień 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Październik 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Listopad 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Grudzień 4 288,00 418,51 64,32 0,00 342,47 3 044,00 223,00 3 239,70
Rocznie 51 456,00 5 022,12 771,84 0,00 4 109,64 36 528,00 2 676,00 38 876,40
Wynagrodzenie pracownika 4 288 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 095 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Luty 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Marzec 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Kwiecień 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Maj 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Czerwiec 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Lipiec 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Sierpień 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Wrzesień 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Październik 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Listopad 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Grudzień 4 288,00 418,51 278,72 0,00 109,35 5 094,58 zł
Rocznie 51 456,00 5 022,12 3 344,64 0,00 1 312,20 61 134,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 288 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 095 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Całość - kwota brutto 3 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Luty 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Marzec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Kwiecień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Maj 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Czerwiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Lipiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Sierpień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Wrzesień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Październik 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Listopad 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Grudzień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Rocznie 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Wynagrodzenie pracownika 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Luty 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Marzec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Kwiecień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Maj 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Czerwiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Lipiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Sierpień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Wrzesień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Październik 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Listopad 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Grudzień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Rocznie 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 669 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 239 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 908 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 3 669,00
Luty 3 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 3 669,00
Marzec 3 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 3 669,00
Kwiecień 3 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784,00 0,00 3 124,00
Maj 3 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00 0,00 3 082,00
Czerwiec 3 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,00 0,00 3 082,00
Lipiec 3 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 741,00 0,00 2 903,41
Sierpień 3 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 741,00 0,00 2 903,41
Wrzesień 3 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 741,00 0,00 2 903,41
Październik 3 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 741,00 0,00 2 903,41
Listopad 3 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 741,00 0,00 2 903,41
Grudzień 3 908,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 741,00 0,00 2 903,41
Rocznie 46 896,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 599,00 0,00 37 715,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 669 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.