Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 133 zł
Całość - kwota brutto 4 467 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Luty 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Marzec 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Kwiecień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Maj 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Czerwiec 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Lipiec 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Sierpień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Wrzesień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Październik 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Listopad 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Grudzień 4 467,00 435,98 67,01 109,44 346,91 3 605,00 133,00 3 374,66
Rocznie 53 604,00 5 231,76 804,12 1 313,28 1 591,20 43 260,00 0,00 40 495,92
Wynagrodzenie pracownika 4 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 382 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Luty 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Marzec 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Kwiecień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Maj 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Czerwiec 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Lipiec 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Sierpień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Wrzesień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Październik 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Listopad 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Grudzień 4 467,00 435,98 290,36 74,60 113,91 5 381,85 zł
Rocznie 53 604,00 5 231,76 3 484,32 895,20 1 366,92 64 582,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 467 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 375 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 375 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 382 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 343 zł
Zaliczka na podatek 366 zł
Całość - kwota brutto 4 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Luty 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Marzec 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Kwiecień 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Maj 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Czerwiec 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Lipiec 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Sierpień 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Wrzesień 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Październik 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Listopad 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Grudzień 4 292,00 418,90 64,38 0,00 342,78 3 047,00 366,00 3 100,30
Rocznie 51 504,00 5 026,80 772,56 0,00 4 113,36 36 564,00 276,00 37 203,60
Wynagrodzenie pracownika 4 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 419 zł
Ubezpieczenie rentowe 279 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 099 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Luty 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Marzec 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Kwiecień 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Maj 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Czerwiec 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Lipiec 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Sierpień 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Wrzesień 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Październik 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Listopad 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Grudzień 4 292,00 418,90 278,98 0,00 109,44 5 099,32 zł
Rocznie 51 504,00 5 026,80 3 347,76 0,00 1 313,28 61 191,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 099 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 510 zł
Całość - kwota brutto 3 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Luty 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Marzec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Kwiecień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Maj 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Czerwiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Lipiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Sierpień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Wrzesień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Październik 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Listopad 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Grudzień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 510,00 3 240,00
Rocznie 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 6 120,00 38 880,00
Wynagrodzenie pracownika 3 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Luty 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Marzec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Kwiecień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Maj 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Czerwiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Lipiec 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Sierpień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Wrzesień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Październik 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Listopad 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Grudzień 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 750,00 zł
Rocznie 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3240 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 240 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 352 zł
Zaliczka na podatek 239 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 908 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 908,00 0,00 0,00 0,00 351,72 0,00 239,00 0,00 3 317,28
Luty 3 908,00 0,00 0,00 0,00 351,72 0,00 239,00 0,00 3 317,28
Marzec 3 908,00 0,00 0,00 0,00 351,72 0,00 239,00 0,00 3 317,28
Kwiecień 3 908,00 0,00 0,00 0,00 351,72 0,00 784,00 0,00 2 772,28
Maj 3 908,00 0,00 0,00 0,00 351,72 0,00 826,00 0,00 2 730,28
Czerwiec 3 908,00 0,00 0,00 0,00 351,72 0,00 826,00 0,00 2 730,28
Lipiec 3 908,00 176,27 72,24 0,00 351,72 15,08 741,00 0,00 2 551,69
Sierpień 3 908,00 176,27 72,24 0,00 351,72 15,08 741,00 0,00 2 551,69
Wrzesień 3 908,00 176,27 72,24 0,00 351,72 15,08 741,00 0,00 2 551,69
Październik 3 908,00 176,27 72,24 0,00 351,72 15,08 741,00 0,00 2 551,69
Listopad 3 908,00 176,27 72,24 0,00 351,72 15,08 741,00 0,00 2 551,69
Grudzień 3 908,00 176,27 72,24 0,00 351,72 15,08 741,00 0,00 2 551,69
Rocznie 46 896,00 1 057,62 433,44 0,00 4 220,64 0,00 7 599,00 0,00 33 494,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 908 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 317 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.