Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Całość - kwota brutto 4 453 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Luty 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Marzec 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Kwiecień 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Maj 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Czerwiec 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Lipiec 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Sierpień 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Wrzesień 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Październik 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Listopad 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Grudzień 4 453,00 434,61 66,80 109,10 345,82 3 592,00 131,00 3 365,67
Rocznie 53 436,00 5 215,32 801,60 1 309,20 1 572,48 43 104,00 0,00 40 388,04
Wynagrodzenie pracownika 4 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 365 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Luty 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Marzec 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Kwiecień 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Maj 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Czerwiec 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Lipiec 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Sierpień 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Wrzesień 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Październik 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Listopad 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Grudzień 4 453,00 434,61 289,45 74,37 113,55 5 364,98 zł
Rocznie 53 436,00 5 215,32 3 473,40 892,44 1 362,60 64 379,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 453 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 366 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 365 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 091 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342 zł
Zaliczka na podatek 365 zł
Całość - kwota brutto 4 279 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Luty 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Marzec 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Kwiecień 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Maj 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Czerwiec 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Lipiec 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Sierpień 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Wrzesień 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Październik 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Listopad 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Grudzień 4 279,00 417,63 64,19 0,00 341,75 3 038,00 365,00 3 090,87
Rocznie 51 348,00 5 011,56 770,28 0,00 4 101,00 36 456,00 276,00 37 090,44
Wynagrodzenie pracownika 4 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 418 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Luty 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Marzec 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Kwiecień 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Maj 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Czerwiec 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Lipiec 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Sierpień 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Wrzesień 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Październik 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Listopad 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Grudzień 4 279,00 417,63 278,14 0,00 109,12 5 083,89 zł
Rocznie 51 348,00 5 011,56 3 337,68 0,00 1 309,44 61 006,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 279 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 091 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 091 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 508 zł
Całość - kwota brutto 3 738 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Luty 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Marzec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Kwiecień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Maj 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Czerwiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Lipiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Sierpień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Wrzesień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Październik 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Listopad 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Grudzień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Rocznie 44 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 6 096,00 38 760,00
Wynagrodzenie pracownika 3 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 738 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Luty 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Marzec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Kwiecień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Maj 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Czerwiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Lipiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Sierpień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Wrzesień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Październik 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Listopad 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Grudzień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Rocznie 44 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 738 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 738 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 351 zł
Zaliczka na podatek 237 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 895,00 0,00 0,00 0,00 350,55 0,00 237,00 0,00 3 307,45
Luty 3 895,00 0,00 0,00 0,00 350,55 0,00 237,00 0,00 3 307,45
Marzec 3 895,00 0,00 0,00 0,00 350,55 0,00 237,00 0,00 3 307,45
Kwiecień 3 895,00 0,00 0,00 0,00 350,55 0,00 774,00 0,00 2 770,45
Maj 3 895,00 0,00 0,00 0,00 350,55 0,00 821,00 0,00 2 723,45
Czerwiec 3 895,00 0,00 0,00 0,00 350,55 0,00 821,00 0,00 2 723,45
Lipiec 3 895,00 176,27 72,24 0,00 350,55 15,08 737,00 0,00 2 543,86
Sierpień 3 895,00 176,27 72,24 0,00 350,55 15,08 737,00 0,00 2 543,86
Wrzesień 3 895,00 176,27 72,24 0,00 350,55 15,08 737,00 0,00 2 543,86
Październik 3 895,00 176,27 72,24 0,00 350,55 15,08 737,00 0,00 2 543,86
Listopad 3 895,00 176,27 72,24 0,00 350,55 15,08 737,00 0,00 2 543,86
Grudzień 3 895,00 176,27 72,24 0,00 350,55 15,08 737,00 0,00 2 543,86
Rocznie 46 740,00 1 057,62 433,44 0,00 4 206,60 0,00 7 549,00 0,00 33 402,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 307 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.