Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Całość - kwota brutto 4 457 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Luty 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Marzec 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Kwiecień 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Maj 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Czerwiec 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Lipiec 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Sierpień 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Wrzesień 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Październik 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Listopad 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Grudzień 4 457,00 435,00 66,86 109,20 346,13 3 596,00 270,00 3 229,81
Rocznie 53 484,00 5 220,00 802,32 1 310,40 4 153,56 43 152,00 3 240,00 38 757,72
Wynagrodzenie pracownika 4 457 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Luty 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Marzec 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Kwiecień 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Maj 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Czerwiec 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Lipiec 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Sierpień 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Wrzesień 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Październik 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Listopad 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Grudzień 4 457,00 435,00 289,71 74,43 113,66 5 369,80 zł
Rocznie 53 484,00 5 220,00 3 476,52 893,16 1 363,92 64 437,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 457 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 341 zł
Zaliczka na podatek 222 zł
Całość - kwota brutto 4 275 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Luty 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Marzec 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Kwiecień 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Maj 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Czerwiec 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Lipiec 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Sierpień 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Wrzesień 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Październik 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Listopad 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Grudzień 4 275,00 417,24 64,13 0,00 341,43 3 035,00 222,00 3 230,20
Rocznie 51 300,00 5 006,88 769,56 0,00 4 097,16 36 420,00 2 664,00 38 762,40
Wynagrodzenie pracownika 4 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 417 zł
Ubezpieczenie rentowe 278 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 105 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 079 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Luty 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Marzec 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Kwiecień 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Maj 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Czerwiec 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Lipiec 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Sierpień 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Wrzesień 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Październik 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Listopad 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Grudzień 4 275,00 417,24 277,88 0,00 109,02 5 079,14 zł
Rocznie 51 300,00 5 006,88 3 334,56 0,00 1 308,24 60 949,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 275 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 079 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 508 zł
Całość - kwota brutto 3 738 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Luty 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Marzec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Kwiecień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Maj 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Czerwiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Lipiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Sierpień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Wrzesień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Październik 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Listopad 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Grudzień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 990,00 508,00 3 230,00
Rocznie 44 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 6 096,00 38 760,00
Wynagrodzenie pracownika 3 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 738 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Luty 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Marzec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Kwiecień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Maj 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Czerwiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Lipiec 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Sierpień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Wrzesień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Październik 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Listopad 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Grudzień 3 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 738,00 zł
Rocznie 44 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 738 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 738 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3230 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 230 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 903 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 291,00 0,00 3 230,19
Luty 3 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 291,00 0,00 3 230,19
Marzec 3 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 291,00 0,00 3 230,19
Kwiecień 3 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 291,00 0,00 3 230,19
Maj 3 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 291,00 0,00 3 230,19
Czerwiec 3 903,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 291,00 0,00 3 230,19
Lipiec 3 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 249,00 0,00 3 026,99
Sierpień 3 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 249,00 0,00 3 026,99
Wrzesień 3 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 249,00 0,00 3 026,99
Październik 3 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 249,00 0,00 3 026,99
Listopad 3 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 249,00 0,00 3 026,99
Grudzień 3 903,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 249,00 0,00 3 026,99
Rocznie 46 836,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 240,00 0,00 37 543,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 230 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ