Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3220 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 184 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 438 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Luty 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Marzec 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Kwiecień 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Maj 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Czerwiec 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Lipiec 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Sierpień 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Wrzesień 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Październik 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Listopad 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Grudzień 4 438,00 433,15 66,57 108,73 183,60 3 580,00 0,00 3 645,95
Rocznie 53 256,00 5 197,80 798,84 1 304,76 2 203,20 42 960,00 0,00 43 751,40
Wynagrodzenie pracownika 4 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 347 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Luty 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Marzec 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Kwiecień 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Maj 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Czerwiec 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Lipiec 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Sierpień 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Wrzesień 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Październik 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Listopad 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Grudzień 4 438,00 433,15 288,47 74,11 113,17 5 346,90 zł
Rocznie 53 256,00 5 197,80 3 461,64 889,32 1 358,04 64 162,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 438 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 646 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 646 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 347 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3220 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Całość - kwota brutto 4 261 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Luty 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Marzec 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Kwiecień 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Maj 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Czerwiec 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Lipiec 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Sierpień 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Wrzesień 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Październik 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Listopad 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Grudzień 4 261,00 415,87 63,92 0,00 340,31 3 025,00 221,00 3 219,90
Rocznie 51 132,00 4 990,44 767,04 0,00 4 083,72 36 300,00 2 652,00 38 638,80
Wynagrodzenie pracownika 4 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 277 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 062 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Luty 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Marzec 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Kwiecień 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Maj 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Czerwiec 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Lipiec 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Sierpień 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Wrzesień 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Październik 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Listopad 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Grudzień 4 261,00 415,87 276,97 0,00 108,65 5 062,49 zł
Rocznie 51 132,00 4 990,44 3 323,64 0,00 1 303,80 60 749,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 261 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 062 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3220 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 507 zł
Całość - kwota brutto 3 727 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Luty 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Marzec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Kwiecień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Maj 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Czerwiec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Lipiec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Sierpień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Wrzesień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Październik 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Listopad 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Grudzień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 507,00 3 220,00
Rocznie 44 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 784,00 6 084,00 38 640,00
Wynagrodzenie pracownika 3 727 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 727 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Luty 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Marzec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Kwiecień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Maj 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Czerwiec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Lipiec 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Sierpień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Wrzesień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Październik 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Listopad 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Grudzień 3 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 727,00 zł
Rocznie 44 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 727 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3220 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 220 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 235 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 883 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 3 648,00
Luty 3 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 3 648,00
Marzec 3 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 3 648,00
Kwiecień 3 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 3 118,00
Maj 3 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,00 0,00 3 065,00
Czerwiec 3 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818,00 0,00 3 065,00
Lipiec 3 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 733,00 0,00 2 886,41
Sierpień 3 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 733,00 0,00 2 886,41
Wrzesień 3 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 733,00 0,00 2 886,41
Październik 3 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 733,00 0,00 2 886,41
Listopad 3 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 733,00 0,00 2 886,41
Grudzień 3 883,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 733,00 0,00 2 886,41
Rocznie 46 596,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 504,00 0,00 37 510,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 883 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 648 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.