Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 181 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 424 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Luty 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Marzec 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Kwiecień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Maj 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Czerwiec 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Lipiec 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Sierpień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Wrzesień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Październik 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Listopad 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Grudzień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 181,39 3 567,00 0,00 3 636,08
Rocznie 53 088,00 5 181,36 796,32 1 300,68 2 176,68 42 804,00 0,00 43 632,96
Wynagrodzenie pracownika 4 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Luty 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Marzec 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Kwiecień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Maj 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Czerwiec 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Lipiec 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Sierpień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Wrzesień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Październik 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Listopad 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Grudzień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Rocznie 53 088,00 5 181,36 3 450,72 886,56 1 353,72 63 960,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 636 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 636 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 221 zł
Całość - kwota brutto 4 249 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Luty 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Marzec 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Kwiecień 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Maj 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Czerwiec 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Lipiec 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Sierpień 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Wrzesień 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Październik 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Listopad 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Grudzień 4 249,00 414,70 63,74 0,00 339,35 3 016,00 221,00 3 210,21
Rocznie 50 988,00 4 976,40 764,88 0,00 4 072,20 36 192,00 2 652,00 38 522,52
Wynagrodzenie pracownika 4 249 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Luty 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Marzec 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Kwiecień 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Maj 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Czerwiec 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Lipiec 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Sierpień 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Wrzesień 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Październik 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Listopad 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Grudzień 4 249,00 414,70 276,19 0,00 108,35 5 048,24 zł
Rocznie 50 988,00 4 976,40 3 314,28 0,00 1 300,20 60 578,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 249 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Całość - kwota brutto 3 715 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Luty 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Marzec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Kwiecień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Maj 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Czerwiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Lipiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Sierpień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Wrzesień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Październik 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Listopad 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Grudzień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Rocznie 44 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 664,00 6 060,00 38 520,00
Wynagrodzenie pracownika 3 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 715 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Luty 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Marzec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Kwiecień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Maj 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Czerwiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Lipiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Sierpień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Wrzesień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Październik 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Listopad 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Grudzień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Rocznie 44 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 580,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 715 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 871 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 0,00 3 638,00
Luty 3 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 0,00 3 638,00
Marzec 3 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 0,00 3 638,00
Kwiecień 3 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,00 0,00 3 115,00
Maj 3 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00 0,00 3 057,00
Czerwiec 3 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,00 0,00 3 057,00
Lipiec 3 871,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 729,00 0,00 2 878,41
Sierpień 3 871,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 729,00 0,00 2 878,41
Wrzesień 3 871,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 729,00 0,00 2 878,41
Październik 3 871,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 729,00 0,00 2 878,41
Listopad 3 871,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 729,00 0,00 2 878,41
Grudzień 3 871,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 729,00 0,00 2 878,41
Rocznie 46 452,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 457,00 0,00 37 413,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 871 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 638 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.