Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 346 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 344 zł
Zaliczka na podatek 128 zł
Całość - kwota brutto 4 424 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Luty 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Marzec 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Kwiecień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Maj 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Czerwiec 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Lipiec 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Sierpień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Wrzesień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Październik 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Listopad 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Grudzień 4 424,00 431,78 66,36 108,39 343,57 3 567,00 128,00 3 345,90
Rocznie 53 088,00 5 181,36 796,32 1 300,68 1 536,48 42 804,00 0,00 40 150,80
Wynagrodzenie pracownika 4 424 zł
Ubezpieczenie emerytalne 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Luty 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Marzec 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Kwiecień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Maj 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Czerwiec 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Lipiec 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Sierpień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Wrzesień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Październik 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Listopad 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Grudzień 4 424,00 431,78 287,56 73,88 112,81 5 330,03 zł
Rocznie 53 088,00 5 181,36 3 450,72 886,56 1 353,72 63 960,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 424 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 346 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 346 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 071 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 362 zł
Całość - kwota brutto 4 252 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Luty 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Marzec 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Kwiecień 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Maj 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Czerwiec 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Lipiec 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Sierpień 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Wrzesień 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Październik 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Listopad 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Grudzień 4 252,00 415,00 63,78 0,00 339,59 3 019,00 362,00 3 071,35
Rocznie 51 024,00 4 980,00 765,36 0,00 4 075,08 36 228,00 276,00 36 856,20
Wynagrodzenie pracownika 4 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 415 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 052 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Luty 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Marzec 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Kwiecień 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Maj 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Czerwiec 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Lipiec 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Sierpień 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Wrzesień 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Październik 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Listopad 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Grudzień 4 252,00 415,00 276,38 0,00 108,42 5 051,80 zł
Rocznie 51 024,00 4 980,00 3 316,56 0,00 1 301,04 60 621,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 252 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 071 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 071 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 052 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 210 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 505 zł
Całość - kwota brutto 3 715 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Luty 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Marzec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Kwiecień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Maj 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Czerwiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Lipiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Sierpień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Wrzesień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Październik 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Listopad 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Grudzień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 972,00 505,00 3 210,00
Rocznie 44 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 664,00 6 060,00 38 520,00
Wynagrodzenie pracownika 3 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 715 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Luty 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Marzec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Kwiecień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Maj 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Czerwiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Lipiec 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Sierpień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Wrzesień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Październik 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Listopad 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Grudzień 3 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 715,00 zł
Rocznie 44 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 580,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 715 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 210 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 210 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 715 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3210 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 210 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 871 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 871,00 0,00 0,00 0,00 348,39 0,00 233,00 0,00 3 289,61
Luty 3 871,00 0,00 0,00 0,00 348,39 0,00 233,00 0,00 3 289,61
Marzec 3 871,00 0,00 0,00 0,00 348,39 0,00 233,00 0,00 3 289,61
Kwiecień 3 871,00 0,00 0,00 0,00 348,39 0,00 756,00 0,00 2 766,61
Maj 3 871,00 0,00 0,00 0,00 348,39 0,00 814,00 0,00 2 708,61
Czerwiec 3 871,00 0,00 0,00 0,00 348,39 0,00 814,00 0,00 2 708,61
Lipiec 3 871,00 176,27 72,24 0,00 348,39 15,08 729,00 0,00 2 530,02
Sierpień 3 871,00 176,27 72,24 0,00 348,39 15,08 729,00 0,00 2 530,02
Wrzesień 3 871,00 176,27 72,24 0,00 348,39 15,08 729,00 0,00 2 530,02
Październik 3 871,00 176,27 72,24 0,00 348,39 15,08 729,00 0,00 2 530,02
Listopad 3 871,00 176,27 72,24 0,00 348,39 15,08 729,00 0,00 2 530,02
Grudzień 3 871,00 176,27 72,24 0,00 348,39 15,08 729,00 0,00 2 530,02
Rocznie 46 452,00 1 057,62 433,44 0,00 4 180,68 0,00 7 457,00 0,00 33 232,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 871 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 290 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.