Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342 zł
Zaliczka na podatek 127 zł
Całość - kwota brutto 4 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Luty 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Marzec 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Kwiecień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Maj 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Czerwiec 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Lipiec 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Sierpień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Wrzesień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Październik 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Listopad 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Grudzień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 342,48 3 555,00 127,00 3 335,90
Rocznie 52 920,00 5 165,04 793,80 1 296,60 1 519,20 42 660,00 0,00 40 030,80
Wynagrodzenie pracownika 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Luty 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Marzec 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Kwiecień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Maj 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Czerwiec 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Lipiec 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Sierpień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Wrzesień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Październik 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Listopad 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Grudzień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Rocznie 52 920,00 5 165,04 3 439,80 883,80 1 349,52 63 758,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 336 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 336 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 062 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 339 zł
Zaliczka na podatek 361 zł
Całość - kwota brutto 4 239 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Luty 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Marzec 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Kwiecień 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Maj 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Czerwiec 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Lipiec 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Sierpień 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Wrzesień 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Październik 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Listopad 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Grudzień 4 239,00 413,73 63,59 0,00 338,55 3 009,00 361,00 3 062,05
Rocznie 50 868,00 4 964,76 763,08 0,00 4 062,60 36 108,00 276,00 36 744,60
Wynagrodzenie pracownika 4 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 414 zł
Ubezpieczenie rentowe 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Luty 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Marzec 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Kwiecień 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Maj 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Czerwiec 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Lipiec 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Sierpień 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Wrzesień 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Październik 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Listopad 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Grudzień 4 239,00 413,73 275,54 0,00 108,10 5 036,37 zł
Rocznie 50 868,00 4 964,76 3 306,48 0,00 1 297,20 60 436,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 239 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 062 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 062 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Całość - kwota brutto 3 704 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Luty 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Marzec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Kwiecień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Maj 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Czerwiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Lipiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Sierpień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Wrzesień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Październik 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Listopad 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Grudzień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Rocznie 44 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 556,00 6 048,00 38 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 704 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Luty 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Marzec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Kwiecień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Maj 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Czerwiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Lipiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Sierpień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Wrzesień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Październik 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Listopad 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Grudzień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Rocznie 44 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 704 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 704 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 281 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 859 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 859,00 0,00 0,00 0,00 347,31 0,00 231,00 0,00 3 280,69
Luty 3 859,00 0,00 0,00 0,00 347,31 0,00 231,00 0,00 3 280,69
Marzec 3 859,00 0,00 0,00 0,00 347,31 0,00 231,00 0,00 3 280,69
Kwiecień 3 859,00 0,00 0,00 0,00 347,31 0,00 746,00 0,00 2 765,69
Maj 3 859,00 0,00 0,00 0,00 347,31 0,00 810,00 0,00 2 701,69
Czerwiec 3 859,00 0,00 0,00 0,00 347,31 0,00 810,00 0,00 2 701,69
Lipiec 3 859,00 176,27 72,24 0,00 347,31 15,08 725,00 0,00 2 523,10
Sierpień 3 859,00 176,27 72,24 0,00 347,31 15,08 725,00 0,00 2 523,10
Wrzesień 3 859,00 176,27 72,24 0,00 347,31 15,08 725,00 0,00 2 523,10
Październik 3 859,00 176,27 72,24 0,00 347,31 15,08 725,00 0,00 2 523,10
Listopad 3 859,00 176,27 72,24 0,00 347,31 15,08 725,00 0,00 2 523,10
Grudzień 3 859,00 176,27 72,24 0,00 347,31 15,08 725,00 0,00 2 523,10
Rocznie 46 308,00 1 057,62 433,44 0,00 4 167,72 0,00 7 409,00 0,00 33 149,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 281 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.