Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 179 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Luty 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Marzec 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Kwiecień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Maj 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Czerwiec 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Lipiec 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Sierpień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Wrzesień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Październik 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Listopad 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Grudzień 4 410,00 430,42 66,15 108,05 179,35 3 555,00 0,00 3 626,03
Rocznie 52 920,00 5 165,04 793,80 1 296,60 2 152,20 42 660,00 0,00 43 512,36
Wynagrodzenie pracownika 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 287 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Luty 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Marzec 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Kwiecień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Maj 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Czerwiec 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Lipiec 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Sierpień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Wrzesień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Październik 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Listopad 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Grudzień 4 410,00 430,42 286,65 73,65 112,46 5 313,18 zł
Rocznie 52 920,00 5 165,04 3 439,80 883,80 1 349,52 63 758,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 626 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 626 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 413 zł
Ubezpieczenie rentowe 64 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 220 zł
Całość - kwota brutto 4 235 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Luty 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Marzec 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Kwiecień 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Maj 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Czerwiec 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Lipiec 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Sierpień 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Wrzesień 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Październik 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Listopad 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Grudzień 4 235,00 413,34 63,53 0,00 338,23 3 007,00 220,00 3 199,90
Rocznie 50 820,00 4 960,08 762,36 0,00 4 058,76 36 084,00 2 640,00 38 398,80
Wynagrodzenie pracownika 4 235 zł
Ubezpieczenie emerytalne 413 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 032 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Luty 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Marzec 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Kwiecień 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Maj 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Czerwiec 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Lipiec 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Sierpień 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Wrzesień 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Październik 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Listopad 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Grudzień 4 235,00 413,34 275,28 0,00 108,00 5 031,62 zł
Rocznie 50 820,00 4 960,08 3 303,36 0,00 1 296,00 60 379,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 235 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 032 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 504 zł
Całość - kwota brutto 3 704 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Luty 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Marzec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Kwiecień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Maj 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Czerwiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Lipiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Sierpień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Wrzesień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Październik 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Listopad 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Grudzień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 963,00 504,00 3 200,00
Rocznie 44 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 556,00 6 048,00 38 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 704 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Luty 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Marzec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Kwiecień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Maj 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Czerwiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Lipiec 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Sierpień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Wrzesień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Październik 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Listopad 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Grudzień 3 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 704,00 zł
Rocznie 44 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 704 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 704 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 231 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 859 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,00 3 628,00
Luty 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,00 3 628,00
Marzec 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,00 0,00 3 628,00
Kwiecień 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746,00 0,00 3 113,00
Maj 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 3 049,00
Czerwiec 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,00 3 049,00
Lipiec 3 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 725,00 0,00 2 870,41
Sierpień 3 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 725,00 0,00 2 870,41
Wrzesień 3 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 725,00 0,00 2 870,41
Październik 3 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 725,00 0,00 2 870,41
Listopad 3 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 725,00 0,00 2 870,41
Grudzień 3 859,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 725,00 0,00 2 870,41
Rocznie 46 308,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 409,00 0,00 37 317,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 859 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.