Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 341 zł
Zaliczka na podatek 125 zł
Całość - kwota brutto 4 396 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Luty 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Marzec 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Kwiecień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Maj 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Czerwiec 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Lipiec 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Sierpień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Wrzesień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Październik 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Listopad 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Grudzień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 341,40 3 543,00 125,00 3 326,91
Rocznie 52 752,00 5 148,60 791,28 1 292,40 1 501,92 42 516,00 0,00 39 922,92
Wynagrodzenie pracownika 4 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Luty 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Marzec 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Kwiecień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Maj 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Czerwiec 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Lipiec 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Sierpień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Wrzesień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Październik 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Listopad 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Grudzień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Rocznie 52 752,00 5 148,60 3 428,88 880,92 1 345,20 63 555,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 396 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 327 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 338 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 4 226 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Luty 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Marzec 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Kwiecień 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Maj 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Czerwiec 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Lipiec 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Sierpień 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Wrzesień 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Październik 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Listopad 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Grudzień 4 226,00 412,46 63,39 0,00 337,51 3 000,00 360,00 3 052,64
Rocznie 50 712,00 4 949,52 760,68 0,00 4 050,12 36 000,00 264,00 36 631,68
Wynagrodzenie pracownika 4 226 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 275 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 104 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 021 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Luty 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Marzec 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Kwiecień 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Maj 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Czerwiec 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Lipiec 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Sierpień 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Wrzesień 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Październik 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Listopad 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Grudzień 4 226,00 412,46 274,69 0,00 107,77 5 020,92 zł
Rocznie 50 712,00 4 949,52 3 296,28 0,00 1 293,24 60 251,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 226 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 053 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 053 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 021 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Całość - kwota brutto 3 692 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Luty 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Marzec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Kwiecień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Maj 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Czerwiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Lipiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Sierpień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Wrzesień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Październik 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Listopad 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Grudzień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Rocznie 44 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 448,00 6 024,00 38 280,00
Wynagrodzenie pracownika 3 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 692 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Luty 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Marzec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Kwiecień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Maj 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Czerwiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Lipiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Sierpień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Wrzesień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Październik 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Listopad 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Grudzień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Rocznie 44 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 692 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 692 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 272 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 847 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 847,00 0,00 0,00 0,00 346,23 0,00 229,00 0,00 3 271,77
Luty 3 847,00 0,00 0,00 0,00 346,23 0,00 229,00 0,00 3 271,77
Marzec 3 847,00 0,00 0,00 0,00 346,23 0,00 229,00 0,00 3 271,77
Kwiecień 3 847,00 0,00 0,00 0,00 346,23 0,00 737,00 0,00 2 763,77
Maj 3 847,00 0,00 0,00 0,00 346,23 0,00 806,00 0,00 2 694,77
Czerwiec 3 847,00 0,00 0,00 0,00 346,23 0,00 806,00 0,00 2 694,77
Lipiec 3 847,00 176,27 72,24 0,00 346,23 15,08 722,00 0,00 2 515,18
Sierpień 3 847,00 176,27 72,24 0,00 346,23 15,08 722,00 0,00 2 515,18
Wrzesień 3 847,00 176,27 72,24 0,00 346,23 15,08 722,00 0,00 2 515,18
Październik 3 847,00 176,27 72,24 0,00 346,23 15,08 722,00 0,00 2 515,18
Listopad 3 847,00 176,27 72,24 0,00 346,23 15,08 722,00 0,00 2 515,18
Grudzień 3 847,00 176,27 72,24 0,00 346,23 15,08 722,00 0,00 2 515,18
Rocznie 46 164,00 1 057,62 433,44 0,00 4 154,76 0,00 7 368,00 0,00 33 059,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 272 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.