Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 616 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 108 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 177 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 396 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Luty 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Marzec 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Kwiecień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Maj 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Czerwiec 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Lipiec 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Sierpień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Wrzesień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Październik 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Listopad 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Grudzień 4 396,00 429,05 65,94 107,70 177,31 3 543,00 0,00 3 616,00
Rocznie 52 752,00 5 148,60 791,28 1 292,40 2 127,72 42 516,00 0,00 43 392,00
Wynagrodzenie pracownika 4 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 296 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Luty 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Marzec 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Kwiecień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Maj 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Czerwiec 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Lipiec 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Sierpień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Wrzesień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Październik 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Listopad 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Grudzień 4 396,00 429,05 285,74 73,41 112,10 5 296,30 zł
Rocznie 52 752,00 5 148,60 3 428,88 880,92 1 345,20 63 555,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 396 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 616 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 616 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 296 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 337 zł
Zaliczka na podatek 219 zł
Całość - kwota brutto 4 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Luty 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Marzec 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Kwiecień 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Maj 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Czerwiec 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Lipiec 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Sierpień 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Wrzesień 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Październik 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Listopad 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Grudzień 4 222,00 412,07 63,33 0,00 337,19 2 997,00 219,00 3 190,41
Rocznie 50 664,00 4 944,84 759,96 0,00 4 046,28 35 964,00 2 628,00 38 284,92
Wynagrodzenie pracownika 4 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 412 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 016 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Luty 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Marzec 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Kwiecień 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Maj 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Czerwiec 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Lipiec 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Sierpień 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Wrzesień 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Październik 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Listopad 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Grudzień 4 222,00 412,07 274,43 0,00 107,66 5 016,16 zł
Rocznie 50 664,00 4 944,84 3 293,16 0,00 1 291,92 60 193,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 016 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Całość - kwota brutto 3 692 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Luty 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Marzec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Kwiecień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Maj 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Czerwiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Lipiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Sierpień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Wrzesień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Październik 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Listopad 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Grudzień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 954,00 502,00 3 190,00
Rocznie 44 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 448,00 6 024,00 38 280,00
Wynagrodzenie pracownika 3 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 692 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Luty 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Marzec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Kwiecień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Maj 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Czerwiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Lipiec 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Sierpień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Wrzesień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Październik 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Listopad 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Grudzień 3 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 692,00 zł
Rocznie 44 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 304,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 692 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 190 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 190 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 692 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3190 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 190 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 229 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 847 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 3 618,00
Luty 3 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 3 618,00
Marzec 3 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 0,00 3 618,00
Kwiecień 3 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,00 0,00 3 110,00
Maj 3 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 0,00 3 041,00
Czerwiec 3 847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806,00 0,00 3 041,00
Lipiec 3 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 722,00 0,00 2 861,41
Sierpień 3 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 722,00 0,00 2 861,41
Wrzesień 3 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 722,00 0,00 2 861,41
Październik 3 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 722,00 0,00 2 861,41
Listopad 3 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 722,00 0,00 2 861,41
Grudzień 3 847,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 722,00 0,00 2 861,41
Rocznie 46 164,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 368,00 0,00 37 214,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 847 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 618 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.