Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 341 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Całość - kwota brutto 4 386 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Luty 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Marzec 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Kwiecień 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Maj 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Czerwiec 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Lipiec 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Sierpień 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Wrzesień 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Październik 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Listopad 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Grudzień 4 386,00 428,07 65,79 107,46 340,62 3 535,00 264,00 3 180,06
Rocznie 52 632,00 5 136,84 789,48 1 289,52 4 087,44 42 420,00 3 168,00 38 160,72
Wynagrodzenie pracownika 4 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 284 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Luty 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Marzec 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Kwiecień 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Maj 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Czerwiec 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Lipiec 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Sierpień 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Wrzesień 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Październik 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Listopad 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Grudzień 4 386,00 428,07 285,09 73,25 111,85 5 284,26 zł
Rocznie 52 632,00 5 136,84 3 421,08 879,00 1 342,20 63 411,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 386 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 284 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 336 zł
Zaliczka na podatek 218 zł
Całość - kwota brutto 4 208 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Luty 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Marzec 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Kwiecień 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Maj 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Czerwiec 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Lipiec 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Sierpień 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Wrzesień 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Październik 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Listopad 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Grudzień 4 208,00 410,70 63,12 0,00 336,08 2 987,00 218,00 3 180,10
Rocznie 50 496,00 4 928,40 757,44 0,00 4 032,96 35 844,00 2 616,00 38 161,20
Wynagrodzenie pracownika 4 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Luty 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Marzec 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Kwiecień 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Maj 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Czerwiec 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Lipiec 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Sierpień 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Wrzesień 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Październik 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Listopad 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Grudzień 4 208,00 410,70 273,52 0,00 107,31 4 999,53 zł
Rocznie 50 496,00 4 928,40 3 282,24 0,00 1 287,72 59 994,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 208 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 501 zł
Całość - kwota brutto 3 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Luty 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Marzec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Kwiecień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Maj 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Czerwiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Lipiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Sierpień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Wrzesień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Październik 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Listopad 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Grudzień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Rocznie 44 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 340,00 6 012,00 38 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Luty 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Marzec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Kwiecień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Maj 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Czerwiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Lipiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Sierpień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Wrzesień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Październik 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Listopad 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Grudzień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Rocznie 44 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 281 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 843 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 281,00 0,00 3 180,19
Luty 3 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 281,00 0,00 3 180,19
Marzec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 281,00 0,00 3 180,19
Kwiecień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 281,00 0,00 3 180,19
Maj 3 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 281,00 0,00 3 180,19
Czerwiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 281,00 0,00 3 180,19
Lipiec 3 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 239,00 0,00 2 976,99
Sierpień 3 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 239,00 0,00 2 976,99
Wrzesień 3 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 239,00 0,00 2 976,99
Październik 3 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 239,00 0,00 2 976,99
Listopad 3 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 239,00 0,00 2 976,99
Grudzień 3 843,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 239,00 0,00 2 976,99
Rocznie 46 116,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 120,00 0,00 36 943,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 180 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ