Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 340 zł
Zaliczka na podatek 124 zł
Całość - kwota brutto 4 382 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Luty 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Marzec 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Kwiecień 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Maj 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Czerwiec 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Lipiec 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Sierpień 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Wrzesień 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Październik 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Listopad 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Grudzień 4 382,00 427,68 65,73 107,36 340,31 3 531,00 124,00 3 316,92
Rocznie 52 584,00 5 132,16 788,76 1 288,32 1 484,64 42 372,00 0,00 39 803,04
Wynagrodzenie pracownika 4 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 73 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 279 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Luty 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Marzec 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Kwiecień 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Maj 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Czerwiec 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Lipiec 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Sierpień 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Wrzesień 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Październik 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Listopad 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Grudzień 4 382,00 427,68 284,83 73,18 111,74 5 279,43 zł
Rocznie 52 584,00 5 132,16 3 417,96 878,16 1 340,88 63 353,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 382 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 317 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 317 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 279 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 043 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 63 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 336 zł
Zaliczka na podatek 359 zł
Całość - kwota brutto 4 212 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Luty 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Marzec 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Kwiecień 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Maj 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Czerwiec 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Lipiec 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Sierpień 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Wrzesień 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Październik 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Listopad 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Grudzień 4 212,00 411,09 63,18 0,00 336,40 2 990,00 359,00 3 042,53
Rocznie 50 544,00 4 933,08 758,16 0,00 4 036,80 35 880,00 264,00 36 510,36
Wynagrodzenie pracownika 4 212 zł
Ubezpieczenie emerytalne 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 274 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 103 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 004 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Luty 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Marzec 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Kwiecień 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Maj 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Czerwiec 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Lipiec 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Sierpień 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Wrzesień 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Październik 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Listopad 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Grudzień 4 212,00 411,09 273,78 0,00 107,40 5 004,27 zł
Rocznie 50 544,00 4 933,08 3 285,36 0,00 1 288,80 60 051,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 212 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 043 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 043 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 004 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 501 zł
Całość - kwota brutto 3 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Luty 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Marzec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Kwiecień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Maj 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Czerwiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Lipiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Sierpień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Wrzesień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Październik 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Listopad 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Grudzień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 945,00 501,00 3 180,00
Rocznie 44 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 340,00 6 012,00 38 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Luty 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Marzec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Kwiecień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Maj 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Czerwiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Lipiec 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Sierpień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Wrzesień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Październik 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Listopad 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Grudzień 3 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 681,00 zł
Rocznie 44 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3180 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 180 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 263 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 345 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 835,00 0,00 0,00 0,00 345,15 0,00 227,00 0,00 3 262,85
Luty 3 835,00 0,00 0,00 0,00 345,15 0,00 227,00 0,00 3 262,85
Marzec 3 835,00 0,00 0,00 0,00 345,15 0,00 227,00 0,00 3 262,85
Kwiecień 3 835,00 0,00 0,00 0,00 345,15 0,00 728,00 0,00 2 761,85
Maj 3 835,00 0,00 0,00 0,00 345,15 0,00 802,00 0,00 2 687,85
Czerwiec 3 835,00 0,00 0,00 0,00 345,15 0,00 802,00 0,00 2 687,85
Lipiec 3 835,00 176,27 72,24 0,00 345,15 15,08 718,00 0,00 2 508,26
Sierpień 3 835,00 176,27 72,24 0,00 345,15 15,08 718,00 0,00 2 508,26
Wrzesień 3 835,00 176,27 72,24 0,00 345,15 15,08 718,00 0,00 2 508,26
Październik 3 835,00 176,27 72,24 0,00 345,15 15,08 718,00 0,00 2 508,26
Listopad 3 835,00 176,27 72,24 0,00 345,15 15,08 718,00 0,00 2 508,26
Grudzień 3 835,00 176,27 72,24 0,00 345,15 15,08 718,00 0,00 2 508,26
Rocznie 46 020,00 1 057,62 433,44 0,00 4 141,80 0,00 7 321,00 0,00 32 975,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 263 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.