Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 765 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 676 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 502 zł
Zaliczka na podatek 2 645 zł
Całość - kwota brutto 45 095 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 095,00 4 401,27 676,43 1 104,83 3 502,12 38 662,00 2 645,00 32 765,35
Luty 45 095,00 4 401,27 676,43 1 104,83 3 502,12 38 662,00 2 645,00 32 765,35
Marzec 45 095,00 4 401,27 676,43 1 104,83 3 502,12 38 662,00 2 645,00 32 765,35
Kwiecień 45 095,00 4 135,81 635,61 1 104,83 3 529,69 38 969,00 7 913,00 27 776,06
Maj 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Czerwiec 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Lipiec 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Sierpień 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Wrzesień 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Październik 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Listopad 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Grudzień 45 095,00 0,00 0,00 1 104,83 3 959,12 43 740,00 10 038,00 29 993,05
Rocznie 541 140,00 17 339,62 2 664,90 13 257,96 45 709,01 504 875,00 96 152,00 366 016,51
Wynagrodzenie pracownika 45 095 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 401 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 931 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 753 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 105 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 095,00 4 401,27 2 931,18 753,09 1 149,93 54 330,47 zł
Luty 45 095,00 4 401,27 2 931,18 753,09 1 149,93 54 330,47 zł
Marzec 45 095,00 4 401,27 2 931,18 753,09 1 149,93 54 330,47 zł
Kwiecień 45 095,00 4 135,81 2 754,36 753,09 1 149,93 53 888,19 zł
Maj 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Czerwiec 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Lipiec 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Sierpień 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Wrzesień 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Październik 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Listopad 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Grudzień 45 095,00 0,00 0,00 753,09 1 149,93 46 998,02 zł
Rocznie 541 140,00 17 339,62 11 547,90 9 037,08 13 799,16 592 863,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 095 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 765 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 765 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 120 zł
Ubezpieczenie rentowe 633 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 372 zł
Zaliczka na podatek 2 192 zł
Całość - kwota brutto 42 217 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 217,00 4 120,38 633,26 0,00 3 371,70 29 971,00 2 192,00 31 899,66
Luty 42 217,00 4 120,38 633,26 0,00 3 371,70 29 971,00 2 192,00 31 899,66
Marzec 42 217,00 4 120,38 633,26 0,00 3 371,70 29 971,00 2 192,00 31 899,66
Kwiecień 42 217,00 4 120,38 633,26 0,00 3 371,70 29 971,00 2 192,00 31 899,66
Maj 42 217,00 858,10 131,86 0,00 3 710,43 32 982,00 2 412,00 35 104,61
Czerwiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Lipiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Sierpień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Wrzesień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Październik 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Listopad 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Grudzień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Rocznie 506 604,00 17 339,62 2 664,90 0,00 43 793,94 389 284,00 28 470,00 414 335,54
Wynagrodzenie pracownika 42 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 120 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 744 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 034 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 217,00 4 120,38 2 744,11 0,00 1 076,54 50 158,03 zł
Luty 42 217,00 4 120,38 2 744,11 0,00 1 076,54 50 158,03 zł
Marzec 42 217,00 4 120,38 2 744,11 0,00 1 076,54 50 158,03 zł
Kwiecień 42 217,00 4 120,38 2 744,11 0,00 1 076,54 50 158,03 zł
Maj 42 217,00 858,10 571,46 0,00 1 076,54 44 723,10 zł
Czerwiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Lipiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Sierpień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Wrzesień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Październik 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Listopad 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Grudzień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Rocznie 506 604,00 17 339,62 11 547,90 0,00 12 918,48 548 410,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 021 zł
Całość - kwota brutto 36 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Luty 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Marzec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Kwiecień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Maj 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Czerwiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Lipiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Sierpień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Wrzesień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Październik 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Listopad 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Grudzień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Rocznie 443 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 444,00 60 252,00 382 800,00
Wynagrodzenie pracownika 36 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Luty 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Marzec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Kwiecień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Maj 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Czerwiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Lipiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Sierpień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Wrzesień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Październik 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Listopad 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Grudzień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Rocznie 443 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 078 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 446 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 078,00 0,00 28 368,00
Luty 38 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 878,00 0,00 26 568,00
Marzec 38 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 878,00 0,00 26 568,00
Kwiecień 38 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 878,00 0,00 26 568,00
Maj 38 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 878,00 0,00 26 568,00
Czerwiec 38 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 878,00 0,00 26 568,00
Lipiec 38 446,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 793,00 0,00 26 389,41
Sierpień 38 446,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 793,00 0,00 26 389,41
Wrzesień 38 446,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 793,00 0,00 26 389,41
Październik 38 446,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 793,00 0,00 26 389,41
Listopad 38 446,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 793,00 0,00 26 389,41
Grudzień 38 446,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 793,00 0,00 26 389,41
Rocznie 461 352,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 140 226,00 0,00 319 544,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 446 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 368 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.