Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 677 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 503 zł
Zaliczka na podatek 4 340 zł
Całość - kwota brutto 45 103 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 103,00 4 402,05 676,55 1 105,02 3 502,74 38 669,00 4 340,00 31 076,64
Luty 45 103,00 4 402,05 676,55 1 105,02 3 502,74 38 669,00 4 340,00 31 076,64
Marzec 45 103,00 4 402,05 676,55 1 105,02 3 502,74 38 669,00 4 340,00 31 076,64
Kwiecień 45 103,00 4 402,05 676,55 1 105,02 3 502,74 38 669,00 11 275,00 24 141,64
Maj 45 103,00 2 697,48 414,55 1 105,02 3 679,74 40 636,00 13 004,00 24 202,21
Czerwiec 45 103,00 0,00 0,00 1 105,02 3 959,82 43 748,00 13 999,00 26 039,16
Lipiec 45 103,00 0,00 0,00 1 105,02 3 959,82 43 748,00 13 999,00 26 039,16
Sierpień 45 103,00 0,00 0,00 1 105,02 3 959,82 43 748,00 13 999,00 26 039,16
Wrzesień 45 103,00 0,00 0,00 1 105,02 3 959,82 43 748,00 13 999,00 26 039,16
Październik 45 103,00 0,00 0,00 1 105,02 3 959,82 43 748,00 13 999,00 26 039,16
Listopad 45 103,00 0,00 0,00 1 105,02 3 959,82 43 748,00 13 999,00 26 039,16
Grudzień 45 103,00 0,00 0,00 1 105,02 3 959,82 43 748,00 13 999,00 26 039,16
Rocznie 541 236,00 20 305,68 3 120,75 13 260,24 45 409,44 501 548,00 89 891,00 323 847,89
Wynagrodzenie pracownika 45 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 932 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 753 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 105 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 103,00 4 402,05 2 931,70 753,22 1 150,12 54 340,09 zł
Luty 45 103,00 4 402,05 2 931,70 753,22 1 150,12 54 340,09 zł
Marzec 45 103,00 4 402,05 2 931,70 753,22 1 150,12 54 340,09 zł
Kwiecień 45 103,00 4 402,05 2 931,70 753,22 1 150,12 54 340,09 zł
Maj 45 103,00 2 697,48 1 796,45 753,22 1 150,12 51 500,27 zł
Czerwiec 45 103,00 0,00 0,00 753,22 1 150,12 47 006,34 zł
Lipiec 45 103,00 0,00 0,00 753,22 1 150,12 47 006,34 zł
Sierpień 45 103,00 0,00 0,00 753,22 1 150,12 47 006,34 zł
Wrzesień 45 103,00 0,00 0,00 753,22 1 150,12 47 006,34 zł
Październik 45 103,00 0,00 0,00 753,22 1 150,12 47 006,34 zł
Listopad 45 103,00 0,00 0,00 753,22 1 150,12 47 006,34 zł
Grudzień 45 103,00 0,00 0,00 753,22 1 150,12 47 006,34 zł
Rocznie 541 236,00 20 305,68 13 523,25 9 038,64 13 801,44 597 905,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 103 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 077 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 077 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 121 zł
Ubezpieczenie rentowe 633 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 372 zł
Zaliczka na podatek 3 597 zł
Całość - kwota brutto 42 221 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 221,00 4 120,77 633,32 0,00 3 372,02 29 974,00 3 597,00 30 498,01
Luty 42 221,00 4 120,77 633,32 0,00 3 372,02 29 974,00 3 597,00 30 498,01
Marzec 42 221,00 4 120,77 633,32 0,00 3 372,02 29 974,00 3 597,00 30 498,01
Kwiecień 42 221,00 4 120,77 633,32 0,00 3 372,02 29 974,00 3 597,00 30 498,01
Maj 42 221,00 3 822,60 587,47 0,00 3 402,98 30 249,00 3 630,00 30 778,07
Czerwiec 42 221,00 0,00 0,00 0,00 3 799,89 33 777,00 4 053,00 34 367,87
Lipiec 42 221,00 0,00 0,00 0,00 3 799,89 33 777,00 4 053,00 34 367,87
Sierpień 42 221,00 0,00 0,00 0,00 3 799,89 33 777,00 4 053,00 34 367,87
Wrzesień 42 221,00 0,00 0,00 0,00 3 799,89 33 777,00 4 053,00 34 367,87
Październik 42 221,00 0,00 0,00 0,00 3 799,89 33 777,00 4 053,00 34 367,87
Listopad 42 221,00 0,00 0,00 0,00 3 799,89 33 777,00 4 053,00 34 367,87
Grudzień 42 221,00 0,00 0,00 0,00 3 799,89 33 777,00 4 053,00 34 367,87
Rocznie 506 652,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 490,29 386 584,00 2 898,00 393 345,20
Wynagrodzenie pracownika 42 221 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 121 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 744 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 034 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 163 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 221,00 4 120,77 2 744,37 0,00 1 076,63 50 162,77 zł
Luty 42 221,00 4 120,77 2 744,37 0,00 1 076,63 50 162,77 zł
Marzec 42 221,00 4 120,77 2 744,37 0,00 1 076,63 50 162,77 zł
Kwiecień 42 221,00 4 120,77 2 744,37 0,00 1 076,63 50 162,77 zł
Maj 42 221,00 3 822,60 2 545,77 0,00 1 076,63 49 666,00 zł
Czerwiec 42 221,00 0,00 0,00 0,00 1 076,63 43 297,63 zł
Lipiec 42 221,00 0,00 0,00 0,00 1 076,63 43 297,63 zł
Sierpień 42 221,00 0,00 0,00 0,00 1 076,63 43 297,63 zł
Wrzesień 42 221,00 0,00 0,00 0,00 1 076,63 43 297,63 zł
Październik 42 221,00 0,00 0,00 0,00 1 076,63 43 297,63 zł
Listopad 42 221,00 0,00 0,00 0,00 1 076,63 43 297,63 zł
Grudzień 42 221,00 0,00 0,00 0,00 1 076,63 43 297,63 zł
Rocznie 506 652,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 919,56 553 400,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 221 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 498 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 498 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 163 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 021 zł
Całość - kwota brutto 36 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Luty 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Marzec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Kwiecień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Maj 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Czerwiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Lipiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Sierpień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Wrzesień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Październik 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Listopad 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Grudzień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Rocznie 443 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 444,00 60 252,00 382 800,00
Wynagrodzenie pracownika 36 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Luty 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Marzec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Kwiecień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Maj 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Czerwiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Lipiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Sierpień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Wrzesień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Październik 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Listopad 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Grudzień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Rocznie 443 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 908 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 460 zł
Zaliczka na podatek 10 078 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 446 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 446,00 0,00 0,00 0,00 3 460,14 0,00 10 078,00 0,00 24 907,86
Luty 38 446,00 0,00 0,00 0,00 3 460,14 0,00 11 878,00 0,00 23 107,86
Marzec 38 446,00 0,00 0,00 0,00 3 460,14 0,00 11 878,00 0,00 23 107,86
Kwiecień 38 446,00 0,00 0,00 0,00 3 460,14 0,00 11 878,00 0,00 23 107,86
Maj 38 446,00 0,00 0,00 0,00 3 460,14 0,00 11 878,00 0,00 23 107,86
Czerwiec 38 446,00 0,00 0,00 0,00 3 460,14 0,00 11 878,00 0,00 23 107,86
Lipiec 38 446,00 176,27 72,24 0,00 3 460,14 15,08 11 793,00 0,00 22 929,27
Sierpień 38 446,00 176,27 72,24 0,00 3 460,14 15,08 11 793,00 0,00 22 929,27
Wrzesień 38 446,00 176,27 72,24 0,00 3 460,14 15,08 11 793,00 0,00 22 929,27
Październik 38 446,00 176,27 72,24 0,00 3 460,14 15,08 11 793,00 0,00 22 929,27
Listopad 38 446,00 176,27 72,24 0,00 3 460,14 15,08 11 793,00 0,00 22 929,27
Grudzień 38 446,00 176,27 72,24 0,00 3 460,14 15,08 11 793,00 0,00 22 929,27
Rocznie 461 352,00 1 057,62 433,44 0,00 41 521,68 0,00 140 226,00 0,00 278 022,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 446 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 908 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.