Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 676 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 105 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 502 zł
Zaliczka na podatek 3 513 zł
Całość - kwota brutto 45 099 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 099,00 4 401,66 676,49 1 104,93 3 502,43 38 666,00 3 513,00 31 900,49
Luty 45 099,00 4 401,66 676,49 1 104,93 3 502,43 38 666,00 3 513,00 31 900,49
Marzec 45 099,00 4 401,66 676,49 1 104,93 3 502,43 38 666,00 8 084,00 27 329,49
Kwiecień 45 099,00 2 099,68 322,68 1 104,93 3 741,45 41 322,00 10 001,00 27 829,26
Maj 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Czerwiec 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Lipiec 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Sierpień 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Wrzesień 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Październik 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Listopad 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Grudzień 45 099,00 0,00 0,00 1 104,93 3 959,47 43 744,00 10 589,00 29 445,60
Rocznie 541 188,00 15 304,66 2 352,15 13 259,16 45 924,50 507 272,00 109 823,00 354 524,53
Wynagrodzenie pracownika 45 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 402 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 931 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 753 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 105 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 335 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 099,00 4 401,66 2 931,44 753,15 1 150,03 54 335,28 zł
Luty 45 099,00 4 401,66 2 931,44 753,15 1 150,03 54 335,28 zł
Marzec 45 099,00 4 401,66 2 931,44 753,15 1 150,03 54 335,28 zł
Kwiecień 45 099,00 2 099,68 1 398,33 753,15 1 150,03 50 500,19 zł
Maj 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Czerwiec 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Lipiec 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Sierpień 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Wrzesień 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Październik 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Listopad 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Grudzień 45 099,00 0,00 0,00 753,15 1 150,03 47 002,18 zł
Rocznie 541 188,00 15 304,66 10 192,65 9 037,80 13 800,36 589 523,47 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 099 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 335 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 120 zł
Ubezpieczenie rentowe 633 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 372 zł
Zaliczka na podatek 2 192 zł
Całość - kwota brutto 42 217 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 217,00 4 120,38 633,26 0,00 3 371,70 29 971,00 2 192,00 31 899,66
Luty 42 217,00 4 120,38 633,26 0,00 3 371,70 29 971,00 2 192,00 31 899,66
Marzec 42 217,00 4 120,38 633,26 0,00 3 371,70 29 971,00 2 192,00 31 899,66
Kwiecień 42 217,00 2 943,52 452,37 0,00 3 493,90 31 057,00 2 271,00 33 056,21
Maj 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Czerwiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Lipiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Sierpień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Wrzesień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Październik 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Listopad 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Grudzień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 3 799,53 33 774,00 2 470,00 35 947,47
Rocznie 506 604,00 15 304,66 2 352,15 0,00 44 005,24 391 162,00 28 607,00 416 334,95
Wynagrodzenie pracownika 42 217 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 120 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 744 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 034 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 158 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 217,00 4 120,38 2 744,11 0,00 1 076,54 50 158,03 zł
Luty 42 217,00 4 120,38 2 744,11 0,00 1 076,54 50 158,03 zł
Marzec 42 217,00 4 120,38 2 744,11 0,00 1 076,54 50 158,03 zł
Kwiecień 42 217,00 2 943,52 1 960,32 0,00 1 076,54 48 197,38 zł
Maj 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Czerwiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Lipiec 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Sierpień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Wrzesień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Październik 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Listopad 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Grudzień 42 217,00 0,00 0,00 0,00 1 076,54 43 293,54 zł
Rocznie 506 604,00 15 304,66 10 192,65 0,00 12 918,48 545 019,79 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 217 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 158 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 021 zł
Całość - kwota brutto 36 921 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Luty 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Marzec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Kwiecień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Maj 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Czerwiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Lipiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Sierpień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Wrzesień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Październik 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Listopad 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Grudzień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 537,00 5 021,00 31 900,00
Rocznie 443 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 444,00 60 252,00 382 800,00
Wynagrodzenie pracownika 36 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 921 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Luty 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Marzec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Kwiecień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Maj 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Czerwiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Lipiec 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Sierpień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Wrzesień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Październik 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Listopad 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Grudzień 36 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 921,00 zł
Rocznie 443 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 921 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 6 179 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 441 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 179,00 0,00 31 899,66
Luty 38 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 179,00 0,00 31 899,66
Marzec 38 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 648,00 0,00 27 430,66
Kwiecień 38 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 11 945,00 0,00 26 133,66
Maj 38 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 11 945,00 0,00 26 133,66
Czerwiec 38 441,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 11 945,00 0,00 26 133,66
Lipiec 38 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 872,00 0,00 25 978,97
Sierpień 38 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 872,00 0,00 25 978,97
Wrzesień 38 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 872,00 0,00 25 978,97
Październik 38 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 872,00 0,00 25 978,97
Listopad 38 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 872,00 0,00 25 978,97
Grudzień 38 441,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 872,00 0,00 25 978,97
Rocznie 461 292,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 130 073,00 0,00 325 504,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 441 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ