Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 670 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 095 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 470 zł
Zaliczka na podatek 4 296 zł
Całość - kwota brutto 44 678 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 678,00 4 360,57 670,17 1 094,61 3 469,74 38 303,00 4 296,00 30 786,91
Luty 44 678,00 4 360,57 670,17 1 094,61 3 469,74 38 303,00 4 296,00 30 786,91
Marzec 44 678,00 4 360,57 670,17 1 094,61 3 469,74 38 303,00 4 296,00 30 786,91
Kwiecień 44 678,00 4 360,57 670,17 1 094,61 3 469,74 38 303,00 10 939,00 24 143,91
Maj 44 678,00 2 863,40 440,07 1 094,61 3 625,19 40 030,00 12 810,00 23 844,73
Czerwiec 44 678,00 0,00 0,00 1 094,61 3 922,51 43 333,00 13 867,00 25 793,88
Lipiec 44 678,00 0,00 0,00 1 094,61 3 922,51 43 333,00 13 867,00 25 793,88
Sierpień 44 678,00 0,00 0,00 1 094,61 3 922,51 43 333,00 13 867,00 25 793,88
Wrzesień 44 678,00 0,00 0,00 1 094,61 3 922,51 43 333,00 13 867,00 25 793,88
Październik 44 678,00 0,00 0,00 1 094,61 3 922,51 43 333,00 13 867,00 25 793,88
Listopad 44 678,00 0,00 0,00 1 094,61 3 922,51 43 333,00 13 867,00 25 793,88
Grudzień 44 678,00 0,00 0,00 1 094,61 3 922,51 43 333,00 13 867,00 25 793,88
Rocznie 536 136,00 20 305,68 3 120,75 13 135,32 44 961,72 496 573,00 88 742,00 320 906,53
Wynagrodzenie pracownika 44 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 904 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 746 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 095 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 828 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 678,00 4 360,57 2 904,07 746,12 1 139,29 53 828,05 zł
Luty 44 678,00 4 360,57 2 904,07 746,12 1 139,29 53 828,05 zł
Marzec 44 678,00 4 360,57 2 904,07 746,12 1 139,29 53 828,05 zł
Kwiecień 44 678,00 4 360,57 2 904,07 746,12 1 139,29 53 828,05 zł
Maj 44 678,00 2 863,40 1 906,97 746,12 1 139,29 51 333,78 zł
Czerwiec 44 678,00 0,00 0,00 746,12 1 139,29 46 563,41 zł
Lipiec 44 678,00 0,00 0,00 746,12 1 139,29 46 563,41 zł
Sierpień 44 678,00 0,00 0,00 746,12 1 139,29 46 563,41 zł
Wrzesień 44 678,00 0,00 0,00 746,12 1 139,29 46 563,41 zł
Październik 44 678,00 0,00 0,00 746,12 1 139,29 46 563,41 zł
Listopad 44 678,00 0,00 0,00 746,12 1 139,29 46 563,41 zł
Grudzień 44 678,00 0,00 0,00 746,12 1 139,29 46 563,41 zł
Rocznie 536 136,00 20 305,68 13 523,25 8 953,44 13 671,48 592 589,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 787 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 787 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 828 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 211 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 082 zł
Ubezpieczenie rentowe 627 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 340 zł
Zaliczka na podatek 3 563 zł
Całość - kwota brutto 41 824 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 824,00 4 082,02 627,36 0,00 3 340,32 29 692,00 3 563,00 30 211,26
Luty 41 824,00 4 082,02 627,36 0,00 3 340,32 29 692,00 3 563,00 30 211,26
Marzec 41 824,00 4 082,02 627,36 0,00 3 340,32 29 692,00 3 563,00 30 211,26
Kwiecień 41 824,00 4 082,02 627,36 0,00 3 340,32 29 692,00 3 563,00 30 211,26
Maj 41 824,00 3 977,60 611,31 0,00 3 351,16 29 788,00 3 575,00 30 309,37
Czerwiec 41 824,00 0,00 0,00 0,00 3 764,16 33 459,00 4 015,00 34 044,76
Lipiec 41 824,00 0,00 0,00 0,00 3 764,16 33 459,00 4 015,00 34 044,76
Sierpień 41 824,00 0,00 0,00 0,00 3 764,16 33 459,00 4 015,00 34 044,76
Wrzesień 41 824,00 0,00 0,00 0,00 3 764,16 33 459,00 4 015,00 34 044,76
Październik 41 824,00 0,00 0,00 0,00 3 764,16 33 459,00 4 015,00 34 044,76
Listopad 41 824,00 0,00 0,00 0,00 3 764,16 33 459,00 4 015,00 34 044,76
Grudzień 41 824,00 0,00 0,00 0,00 3 764,16 33 459,00 4 015,00 34 044,76
Rocznie 501 888,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 061,56 382 769,00 2 872,00 389 467,73
Wynagrodzenie pracownika 41 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 082 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 719 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 025 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 49 691 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 824,00 4 082,02 2 718,56 0,00 1 066,51 49 691,09 zł
Luty 41 824,00 4 082,02 2 718,56 0,00 1 066,51 49 691,09 zł
Marzec 41 824,00 4 082,02 2 718,56 0,00 1 066,51 49 691,09 zł
Kwiecień 41 824,00 4 082,02 2 718,56 0,00 1 066,51 49 691,09 zł
Maj 41 824,00 3 977,60 2 649,01 0,00 1 066,51 49 517,12 zł
Czerwiec 41 824,00 0,00 0,00 0,00 1 066,51 42 890,51 zł
Lipiec 41 824,00 0,00 0,00 0,00 1 066,51 42 890,51 zł
Sierpień 41 824,00 0,00 0,00 0,00 1 066,51 42 890,51 zł
Wrzesień 41 824,00 0,00 0,00 0,00 1 066,51 42 890,51 zł
Październik 41 824,00 0,00 0,00 0,00 1 066,51 42 890,51 zł
Listopad 41 824,00 0,00 0,00 0,00 1 066,51 42 890,51 zł
Grudzień 41 824,00 0,00 0,00 0,00 1 066,51 42 890,51 zł
Rocznie 501 888,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 798,12 548 515,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 211 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 211 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 691 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 974 zł
Całość - kwota brutto 36 574 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Luty 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Marzec 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Kwiecień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Maj 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Czerwiec 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Lipiec 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Sierpień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Wrzesień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Październik 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Listopad 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Grudzień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 259,00 4 974,00 31 600,00
Rocznie 438 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 108,00 59 688,00 379 200,00
Wynagrodzenie pracownika 36 574 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 574 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Luty 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Marzec 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Kwiecień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Maj 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Czerwiec 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Lipiec 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Sierpień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Wrzesień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Październik 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Listopad 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Grudzień 36 574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 574,00 zł
Rocznie 438 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 574 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 574 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 694 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 428 zł
Zaliczka na podatek 9 962 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 084 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 084,00 0,00 0,00 0,00 3 427,56 0,00 9 962,00 0,00 24 694,44
Luty 38 084,00 0,00 0,00 0,00 3 427,56 0,00 11 762,00 0,00 22 894,44
Marzec 38 084,00 0,00 0,00 0,00 3 427,56 0,00 11 762,00 0,00 22 894,44
Kwiecień 38 084,00 0,00 0,00 0,00 3 427,56 0,00 11 762,00 0,00 22 894,44
Maj 38 084,00 0,00 0,00 0,00 3 427,56 0,00 11 762,00 0,00 22 894,44
Czerwiec 38 084,00 0,00 0,00 0,00 3 427,56 0,00 11 762,00 0,00 22 894,44
Lipiec 38 084,00 176,27 72,24 0,00 3 427,56 15,08 11 677,00 0,00 22 715,85
Sierpień 38 084,00 176,27 72,24 0,00 3 427,56 15,08 11 677,00 0,00 22 715,85
Wrzesień 38 084,00 176,27 72,24 0,00 3 427,56 15,08 11 677,00 0,00 22 715,85
Październik 38 084,00 176,27 72,24 0,00 3 427,56 15,08 11 677,00 0,00 22 715,85
Listopad 38 084,00 176,27 72,24 0,00 3 427,56 15,08 11 677,00 0,00 22 715,85
Grudzień 38 084,00 176,27 72,24 0,00 3 427,56 15,08 11 677,00 0,00 22 715,85
Rocznie 457 008,00 1 057,62 433,44 0,00 41 130,72 0,00 138 834,00 0,00 275 461,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 084 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 694 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.