Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 681 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 525 zł
Zaliczka na podatek 4 370 zł
Całość - kwota brutto 45 386 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 386,00 4 429,67 680,79 1 111,96 3 524,72 38 914,00 4 370,00 31 268,86
Luty 45 386,00 4 429,67 680,79 1 111,96 3 524,72 38 914,00 4 370,00 31 268,86
Marzec 45 386,00 4 429,67 680,79 1 111,96 3 524,72 38 914,00 4 370,00 31 268,86
Kwiecień 45 386,00 4 429,67 680,79 1 111,96 3 524,72 38 914,00 11 501,00 24 137,86
Maj 45 386,00 2 587,00 397,59 1 111,96 3 716,05 41 039,00 13 132,00 24 441,40
Czerwiec 45 386,00 0,00 0,00 1 111,96 3 984,66 44 024,00 14 088,00 26 201,38
Lipiec 45 386,00 0,00 0,00 1 111,96 3 984,66 44 024,00 14 088,00 26 201,38
Sierpień 45 386,00 0,00 0,00 1 111,96 3 984,66 44 024,00 14 088,00 26 201,38
Wrzesień 45 386,00 0,00 0,00 1 111,96 3 984,66 44 024,00 14 088,00 26 201,38
Październik 45 386,00 0,00 0,00 1 111,96 3 984,66 44 024,00 14 088,00 26 201,38
Listopad 45 386,00 0,00 0,00 1 111,96 3 984,66 44 024,00 14 088,00 26 201,38
Grudzień 45 386,00 0,00 0,00 1 111,96 3 984,66 44 024,00 14 088,00 26 201,38
Rocznie 544 632,00 20 305,68 3 120,75 13 343,52 45 707,55 504 863,00 90 648,00 325 795,50
Wynagrodzenie pracownika 45 386 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 430 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 950 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 758 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 112 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 386,00 4 429,67 2 950,09 757,95 1 157,35 54 681,06 zł
Luty 45 386,00 4 429,67 2 950,09 757,95 1 157,35 54 681,06 zł
Marzec 45 386,00 4 429,67 2 950,09 757,95 1 157,35 54 681,06 zł
Kwiecień 45 386,00 4 429,67 2 950,09 757,95 1 157,35 54 681,06 zł
Maj 45 386,00 2 587,00 1 722,89 757,95 1 157,35 51 611,19 zł
Czerwiec 45 386,00 0,00 0,00 757,95 1 157,35 47 301,30 zł
Lipiec 45 386,00 0,00 0,00 757,95 1 157,35 47 301,30 zł
Sierpień 45 386,00 0,00 0,00 757,95 1 157,35 47 301,30 zł
Wrzesień 45 386,00 0,00 0,00 757,95 1 157,35 47 301,30 zł
Październik 45 386,00 0,00 0,00 757,95 1 157,35 47 301,30 zł
Listopad 45 386,00 0,00 0,00 757,95 1 157,35 47 301,30 zł
Grudzień 45 386,00 0,00 0,00 757,95 1 157,35 47 301,30 zł
Rocznie 544 632,00 20 305,68 13 523,25 9 095,40 13 888,20 601 444,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 386 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 269 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 269 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 637 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 393 zł
Zaliczka na podatek 3 619 zł
Całość - kwota brutto 42 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 486,00 4 146,63 637,29 0,00 3 393,19 30 162,00 3 619,00 30 689,45
Luty 42 486,00 4 146,63 637,29 0,00 3 393,19 30 162,00 3 619,00 30 689,45
Marzec 42 486,00 4 146,63 637,29 0,00 3 393,19 30 162,00 3 619,00 30 689,45
Kwiecień 42 486,00 4 146,63 637,29 0,00 3 393,19 30 162,00 3 619,00 30 689,45
Maj 42 486,00 3 719,16 571,59 0,00 3 437,57 30 556,00 3 667,00 31 090,96
Czerwiec 42 486,00 0,00 0,00 0,00 3 823,74 33 989,00 4 079,00 34 583,58
Lipiec 42 486,00 0,00 0,00 0,00 3 823,74 33 989,00 4 079,00 34 583,58
Sierpień 42 486,00 0,00 0,00 0,00 3 823,74 33 989,00 4 079,00 34 583,58
Wrzesień 42 486,00 0,00 0,00 0,00 3 823,74 33 989,00 4 079,00 34 583,58
Październik 42 486,00 0,00 0,00 0,00 3 823,74 33 989,00 4 079,00 34 583,58
Listopad 42 486,00 0,00 0,00 0,00 3 823,74 33 989,00 4 079,00 34 583,58
Grudzień 42 486,00 0,00 0,00 0,00 3 823,74 33 989,00 4 079,00 34 583,58
Rocznie 509 832,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 776,51 389 127,00 2 918,00 395 933,82
Wynagrodzenie pracownika 42 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 762 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 041 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 478 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 486,00 4 146,63 2 761,59 0,00 1 083,40 50 477,62 zł
Luty 42 486,00 4 146,63 2 761,59 0,00 1 083,40 50 477,62 zł
Marzec 42 486,00 4 146,63 2 761,59 0,00 1 083,40 50 477,62 zł
Kwiecień 42 486,00 4 146,63 2 761,59 0,00 1 083,40 50 477,62 zł
Maj 42 486,00 3 719,16 2 476,89 0,00 1 083,40 49 765,45 zł
Czerwiec 42 486,00 0,00 0,00 0,00 1 083,40 43 569,40 zł
Lipiec 42 486,00 0,00 0,00 0,00 1 083,40 43 569,40 zł
Sierpień 42 486,00 0,00 0,00 0,00 1 083,40 43 569,40 zł
Wrzesień 42 486,00 0,00 0,00 0,00 1 083,40 43 569,40 zł
Październik 42 486,00 0,00 0,00 0,00 1 083,40 43 569,40 zł
Listopad 42 486,00 0,00 0,00 0,00 1 083,40 43 569,40 zł
Grudzień 42 486,00 0,00 0,00 0,00 1 083,40 43 569,40 zł
Rocznie 509 832,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 000,80 556 661,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 689 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 689 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 478 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 053 zł
Całość - kwota brutto 37 153 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Luty 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Marzec 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Kwiecień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Maj 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Czerwiec 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Lipiec 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Sierpień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Wrzesień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Październik 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Listopad 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Grudzień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 722,00 5 053,00 32 100,00
Rocznie 445 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 664,00 60 636,00 385 200,00
Wynagrodzenie pracownika 37 153 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 153 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Luty 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Marzec 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Kwiecień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Maj 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Czerwiec 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Lipiec 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Sierpień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Wrzesień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Październik 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Listopad 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Grudzień 37 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 153,00 zł
Rocznie 445 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 153 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 153 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 482 zł
Zaliczka na podatek 10 155 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 687,00 0,00 0,00 0,00 3 481,83 0,00 10 155,00 0,00 25 050,17
Luty 38 687,00 0,00 0,00 0,00 3 481,83 0,00 11 955,00 0,00 23 250,17
Marzec 38 687,00 0,00 0,00 0,00 3 481,83 0,00 11 955,00 0,00 23 250,17
Kwiecień 38 687,00 0,00 0,00 0,00 3 481,83 0,00 11 955,00 0,00 23 250,17
Maj 38 687,00 0,00 0,00 0,00 3 481,83 0,00 11 955,00 0,00 23 250,17
Czerwiec 38 687,00 0,00 0,00 0,00 3 481,83 0,00 11 955,00 0,00 23 250,17
Lipiec 38 687,00 176,27 72,24 0,00 3 481,83 15,08 11 870,00 0,00 23 071,58
Sierpień 38 687,00 176,27 72,24 0,00 3 481,83 15,08 11 870,00 0,00 23 071,58
Wrzesień 38 687,00 176,27 72,24 0,00 3 481,83 15,08 11 870,00 0,00 23 071,58
Październik 38 687,00 176,27 72,24 0,00 3 481,83 15,08 11 870,00 0,00 23 071,58
Listopad 38 687,00 176,27 72,24 0,00 3 481,83 15,08 11 870,00 0,00 23 071,58
Grudzień 38 687,00 176,27 72,24 0,00 3 481,83 15,08 11 870,00 0,00 23 071,58
Rocznie 464 244,00 1 057,62 433,44 0,00 41 781,96 0,00 141 150,00 0,00 279 730,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 050 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.