Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 683 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 536 zł
Zaliczka na podatek 4 384 zł
Całość - kwota brutto 45 528 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 528,00 4 443,53 682,92 1 115,44 3 535,75 39 036,00 4 384,00 31 366,36
Luty 45 528,00 4 443,53 682,92 1 115,44 3 535,75 39 036,00 4 384,00 31 366,36
Marzec 45 528,00 4 443,53 682,92 1 115,44 3 535,75 39 036,00 4 384,00 31 366,36
Kwiecień 45 528,00 4 443,53 682,92 1 115,44 3 535,75 39 036,00 11 613,00 24 137,36
Maj 45 528,00 2 531,56 389,07 1 115,44 3 734,27 41 242,00 13 197,00 24 560,66
Czerwiec 45 528,00 0,00 0,00 1 115,44 3 997,13 44 163,00 14 132,00 26 283,43
Lipiec 45 528,00 0,00 0,00 1 115,44 3 997,13 44 163,00 14 132,00 26 283,43
Sierpień 45 528,00 0,00 0,00 1 115,44 3 997,13 44 163,00 14 132,00 26 283,43
Wrzesień 45 528,00 0,00 0,00 1 115,44 3 997,13 44 163,00 14 132,00 26 283,43
Październik 45 528,00 0,00 0,00 1 115,44 3 997,13 44 163,00 14 132,00 26 283,43
Listopad 45 528,00 0,00 0,00 1 115,44 3 997,13 44 163,00 14 132,00 26 283,43
Grudzień 45 528,00 0,00 0,00 1 115,44 3 997,13 44 163,00 14 132,00 26 283,43
Rocznie 546 336,00 20 305,68 3 120,75 13 385,28 45 857,18 506 527,00 91 032,00 326 781,11
Wynagrodzenie pracownika 45 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 959 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 760 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 115 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 54 852 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 528,00 4 443,53 2 959,32 760,32 1 160,97 54 852,14 zł
Luty 45 528,00 4 443,53 2 959,32 760,32 1 160,97 54 852,14 zł
Marzec 45 528,00 4 443,53 2 959,32 760,32 1 160,97 54 852,14 zł
Kwiecień 45 528,00 4 443,53 2 959,32 760,32 1 160,97 54 852,14 zł
Maj 45 528,00 2 531,56 1 685,97 760,32 1 160,97 51 666,82 zł
Czerwiec 45 528,00 0,00 0,00 760,32 1 160,97 47 449,29 zł
Lipiec 45 528,00 0,00 0,00 760,32 1 160,97 47 449,29 zł
Sierpień 45 528,00 0,00 0,00 760,32 1 160,97 47 449,29 zł
Wrzesień 45 528,00 0,00 0,00 760,32 1 160,97 47 449,29 zł
Październik 45 528,00 0,00 0,00 760,32 1 160,97 47 449,29 zł
Listopad 45 528,00 0,00 0,00 760,32 1 160,97 47 449,29 zł
Grudzień 45 528,00 0,00 0,00 760,32 1 160,97 47 449,29 zł
Rocznie 546 336,00 20 305,68 13 523,25 9 123,84 13 931,64 603 220,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 528 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 366 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 366 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 852 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 639 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 404 zł
Zaliczka na podatek 3 631 zł
Całość - kwota brutto 42 618 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 618,00 4 159,52 639,27 0,00 3 403,73 30 255,00 3 631,00 30 784,88
Luty 42 618,00 4 159,52 639,27 0,00 3 403,73 30 255,00 3 631,00 30 784,88
Marzec 42 618,00 4 159,52 639,27 0,00 3 403,73 30 255,00 3 631,00 30 784,88
Kwiecień 42 618,00 4 159,52 639,27 0,00 3 403,73 30 255,00 3 631,00 30 784,88
Maj 42 618,00 3 667,60 563,67 0,00 3 454,81 30 709,00 3 685,00 31 246,84
Czerwiec 42 618,00 0,00 0,00 0,00 3 835,62 34 094,00 4 091,00 34 691,10
Lipiec 42 618,00 0,00 0,00 0,00 3 835,62 34 094,00 4 091,00 34 691,10
Sierpień 42 618,00 0,00 0,00 0,00 3 835,62 34 094,00 4 091,00 34 691,10
Wrzesień 42 618,00 0,00 0,00 0,00 3 835,62 34 094,00 4 091,00 34 691,10
Październik 42 618,00 0,00 0,00 0,00 3 835,62 34 094,00 4 091,00 34 691,10
Listopad 42 618,00 0,00 0,00 0,00 3 835,62 34 094,00 4 091,00 34 691,10
Grudzień 42 618,00 0,00 0,00 0,00 3 835,62 34 094,00 4 091,00 34 691,10
Rocznie 511 416,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 919,07 390 387,00 2 930,00 397 224,06
Wynagrodzenie pracownika 42 618 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 160 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 770 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 044 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 50 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 618,00 4 159,52 2 770,17 0,00 1 086,76 50 634,45 zł
Luty 42 618,00 4 159,52 2 770,17 0,00 1 086,76 50 634,45 zł
Marzec 42 618,00 4 159,52 2 770,17 0,00 1 086,76 50 634,45 zł
Kwiecień 42 618,00 4 159,52 2 770,17 0,00 1 086,76 50 634,45 zł
Maj 42 618,00 3 667,60 2 442,57 0,00 1 086,76 49 814,93 zł
Czerwiec 42 618,00 0,00 0,00 0,00 1 086,76 43 704,76 zł
Lipiec 42 618,00 0,00 0,00 0,00 1 086,76 43 704,76 zł
Sierpień 42 618,00 0,00 0,00 0,00 1 086,76 43 704,76 zł
Wrzesień 42 618,00 0,00 0,00 0,00 1 086,76 43 704,76 zł
Październik 42 618,00 0,00 0,00 0,00 1 086,76 43 704,76 zł
Listopad 42 618,00 0,00 0,00 0,00 1 086,76 43 704,76 zł
Grudzień 42 618,00 0,00 0,00 0,00 1 086,76 43 704,76 zł
Rocznie 511 416,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 041,12 558 286,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 618 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 785 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 785 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 069 zł
Całość - kwota brutto 37 269 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Luty 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Marzec 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Kwiecień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Maj 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Czerwiec 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Lipiec 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Sierpień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Wrzesień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Październik 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Listopad 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Grudzień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 815,00 5 069,00 32 200,00
Rocznie 447 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 780,00 60 828,00 386 400,00
Wynagrodzenie pracownika 37 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 269 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Luty 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Marzec 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Kwiecień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Maj 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Czerwiec 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Lipiec 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Sierpień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Wrzesień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Październik 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Listopad 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Grudzień 37 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 269,00 zł
Rocznie 447 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 269 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 269 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 121 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 493 zł
Zaliczka na podatek 10 193 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 807,00 0,00 0,00 0,00 3 492,63 0,00 10 193,00 0,00 25 121,37
Luty 38 807,00 0,00 0,00 0,00 3 492,63 0,00 11 993,00 0,00 23 321,37
Marzec 38 807,00 0,00 0,00 0,00 3 492,63 0,00 11 993,00 0,00 23 321,37
Kwiecień 38 807,00 0,00 0,00 0,00 3 492,63 0,00 11 993,00 0,00 23 321,37
Maj 38 807,00 0,00 0,00 0,00 3 492,63 0,00 11 993,00 0,00 23 321,37
Czerwiec 38 807,00 0,00 0,00 0,00 3 492,63 0,00 11 993,00 0,00 23 321,37
Lipiec 38 807,00 176,27 72,24 0,00 3 492,63 15,08 11 909,00 0,00 23 141,78
Sierpień 38 807,00 176,27 72,24 0,00 3 492,63 15,08 11 909,00 0,00 23 141,78
Wrzesień 38 807,00 176,27 72,24 0,00 3 492,63 15,08 11 909,00 0,00 23 141,78
Październik 38 807,00 176,27 72,24 0,00 3 492,63 15,08 11 909,00 0,00 23 141,78
Listopad 38 807,00 176,27 72,24 0,00 3 492,63 15,08 11 909,00 0,00 23 141,78
Grudzień 38 807,00 176,27 72,24 0,00 3 492,63 15,08 11 909,00 0,00 23 141,78
Rocznie 465 684,00 1 057,62 433,44 0,00 41 911,56 0,00 141 612,00 0,00 280 578,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 121 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.