Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 685 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 547 zł
Zaliczka na podatek 4 399 zł
Całość - kwota brutto 45 670 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 670,00 4 457,39 685,05 1 118,92 3 546,78 39 159,00 4 399,00 31 462,86
Luty 45 670,00 4 457,39 685,05 1 118,92 3 546,78 39 159,00 4 399,00 31 462,86
Marzec 45 670,00 4 457,39 685,05 1 118,92 3 546,78 39 159,00 4 399,00 31 462,86
Kwiecień 45 670,00 4 457,39 685,05 1 118,92 3 546,78 39 159,00 11 726,00 24 135,86
Maj 45 670,00 2 476,12 380,55 1 118,92 3 752,50 41 444,00 13 262,00 24 679,91
Czerwiec 45 670,00 0,00 0,00 1 118,92 4 009,60 44 301,00 14 176,00 26 365,48
Lipiec 45 670,00 0,00 0,00 1 118,92 4 009,60 44 301,00 14 176,00 26 365,48
Sierpień 45 670,00 0,00 0,00 1 118,92 4 009,60 44 301,00 14 176,00 26 365,48
Wrzesień 45 670,00 0,00 0,00 1 118,92 4 009,60 44 301,00 14 176,00 26 365,48
Październik 45 670,00 0,00 0,00 1 118,92 4 009,60 44 301,00 14 176,00 26 365,48
Listopad 45 670,00 0,00 0,00 1 118,92 4 009,60 44 301,00 14 176,00 26 365,48
Grudzień 45 670,00 0,00 0,00 1 118,92 4 009,60 44 301,00 14 176,00 26 365,48
Rocznie 548 040,00 20 305,68 3 120,75 13 427,04 46 006,82 508 187,00 91 415,00 327 762,71
Wynagrodzenie pracownika 45 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 457 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 969 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 763 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 119 zł
FGŚP 46 zł
Cała kwota 55 023 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 670,00 4 457,39 2 968,55 762,69 1 164,59 55 023,22 zł
Luty 45 670,00 4 457,39 2 968,55 762,69 1 164,59 55 023,22 zł
Marzec 45 670,00 4 457,39 2 968,55 762,69 1 164,59 55 023,22 zł
Kwiecień 45 670,00 4 457,39 2 968,55 762,69 1 164,59 55 023,22 zł
Maj 45 670,00 2 476,12 1 649,05 762,69 1 164,59 51 722,45 zł
Czerwiec 45 670,00 0,00 0,00 762,69 1 164,59 47 597,28 zł
Lipiec 45 670,00 0,00 0,00 762,69 1 164,59 47 597,28 zł
Sierpień 45 670,00 0,00 0,00 762,69 1 164,59 47 597,28 zł
Wrzesień 45 670,00 0,00 0,00 762,69 1 164,59 47 597,28 zł
Październik 45 670,00 0,00 0,00 762,69 1 164,59 47 597,28 zł
Listopad 45 670,00 0,00 0,00 762,69 1 164,59 47 597,28 zł
Grudzień 45 670,00 0,00 0,00 762,69 1 164,59 47 597,28 zł
Rocznie 548 040,00 20 305,68 13 523,25 9 152,28 13 975,08 604 996,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 463 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 463 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 023 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 641 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 414 zł
Zaliczka na podatek 3 642 zł
Całość - kwota brutto 42 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 750,00 4 172,40 641,25 0,00 3 414,27 30 349,00 3 642,00 30 880,20
Luty 42 750,00 4 172,40 641,25 0,00 3 414,27 30 349,00 3 642,00 30 880,20
Marzec 42 750,00 4 172,40 641,25 0,00 3 414,27 30 349,00 3 642,00 30 880,20
Kwiecień 42 750,00 4 172,40 641,25 0,00 3 414,27 30 349,00 3 642,00 30 880,20
Maj 42 750,00 3 616,08 555,75 0,00 3 472,04 30 863,00 3 704,00 31 402,57
Czerwiec 42 750,00 0,00 0,00 0,00 3 847,50 34 200,00 4 104,00 34 798,50
Lipiec 42 750,00 0,00 0,00 0,00 3 847,50 34 200,00 4 104,00 34 798,50
Sierpień 42 750,00 0,00 0,00 0,00 3 847,50 34 200,00 4 104,00 34 798,50
Wrzesień 42 750,00 0,00 0,00 0,00 3 847,50 34 200,00 4 104,00 34 798,50
Październik 42 750,00 0,00 0,00 0,00 3 847,50 34 200,00 4 104,00 34 798,50
Listopad 42 750,00 0,00 0,00 0,00 3 847,50 34 200,00 4 104,00 34 798,50
Grudzień 42 750,00 0,00 0,00 0,00 3 847,50 34 200,00 4 104,00 34 798,50
Rocznie 513 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 44 061,62 391 659,00 2 943,00 398 512,87
Wynagrodzenie pracownika 42 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 172 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 779 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 047 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 50 791 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 750,00 4 172,40 2 778,75 0,00 1 090,13 50 791,28 zł
Luty 42 750,00 4 172,40 2 778,75 0,00 1 090,13 50 791,28 zł
Marzec 42 750,00 4 172,40 2 778,75 0,00 1 090,13 50 791,28 zł
Kwiecień 42 750,00 4 172,40 2 778,75 0,00 1 090,13 50 791,28 zł
Maj 42 750,00 3 616,08 2 408,25 0,00 1 090,13 49 864,46 zł
Czerwiec 42 750,00 0,00 0,00 0,00 1 090,13 43 840,13 zł
Lipiec 42 750,00 0,00 0,00 0,00 1 090,13 43 840,13 zł
Sierpień 42 750,00 0,00 0,00 0,00 1 090,13 43 840,13 zł
Wrzesień 42 750,00 0,00 0,00 0,00 1 090,13 43 840,13 zł
Październik 42 750,00 0,00 0,00 0,00 1 090,13 43 840,13 zł
Listopad 42 750,00 0,00 0,00 0,00 1 090,13 43 840,13 zł
Grudzień 42 750,00 0,00 0,00 0,00 1 090,13 43 840,13 zł
Rocznie 513 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 13 081,56 559 910,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 880 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 880 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 791 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 084 zł
Całość - kwota brutto 37 384 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Luty 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Marzec 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Kwiecień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Maj 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Czerwiec 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Lipiec 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Sierpień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Wrzesień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Październik 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Listopad 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Grudzień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 907,00 5 084,00 32 300,00
Rocznie 448 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 884,00 61 008,00 387 600,00
Wynagrodzenie pracownika 37 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Luty 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Marzec 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Kwiecień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Maj 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Czerwiec 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Lipiec 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Sierpień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Wrzesień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Październik 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Listopad 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Grudzień 37 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 384,00 zł
Rocznie 448 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 384 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 25 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 504 zł
Zaliczka na podatek 10 232 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 928 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 928,00 0,00 0,00 0,00 3 503,52 0,00 10 232,00 0,00 25 192,48
Luty 38 928,00 0,00 0,00 0,00 3 503,52 0,00 12 032,00 0,00 23 392,48
Marzec 38 928,00 0,00 0,00 0,00 3 503,52 0,00 12 032,00 0,00 23 392,48
Kwiecień 38 928,00 0,00 0,00 0,00 3 503,52 0,00 12 032,00 0,00 23 392,48
Maj 38 928,00 0,00 0,00 0,00 3 503,52 0,00 12 032,00 0,00 23 392,48
Czerwiec 38 928,00 0,00 0,00 0,00 3 503,52 0,00 12 032,00 0,00 23 392,48
Lipiec 38 928,00 176,27 72,24 0,00 3 503,52 15,08 11 947,00 0,00 23 213,89
Sierpień 38 928,00 176,27 72,24 0,00 3 503,52 15,08 11 947,00 0,00 23 213,89
Wrzesień 38 928,00 176,27 72,24 0,00 3 503,52 15,08 11 947,00 0,00 23 213,89
Październik 38 928,00 176,27 72,24 0,00 3 503,52 15,08 11 947,00 0,00 23 213,89
Listopad 38 928,00 176,27 72,24 0,00 3 503,52 15,08 11 947,00 0,00 23 213,89
Grudzień 38 928,00 176,27 72,24 0,00 3 503,52 15,08 11 947,00 0,00 23 213,89
Rocznie 467 136,00 1 057,62 433,44 0,00 42 042,24 0,00 142 074,00 0,00 281 438,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 25 192 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.