Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 32000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 32 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 679 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 514 zł
Zaliczka na podatek 4 355 zł
Całość - kwota brutto 45 245 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 45 245,00 4 415,91 678,68 1 108,50 3 513,77 38 792,00 4 355,00 31 173,14
Luty 45 245,00 4 415,91 678,68 1 108,50 3 513,77 38 792,00 4 355,00 31 173,14
Marzec 45 245,00 4 415,91 678,68 1 108,50 3 513,77 38 792,00 4 355,00 31 173,14
Kwiecień 45 245,00 4 415,91 678,68 1 108,50 3 513,77 38 792,00 11 389,00 24 139,14
Maj 45 245,00 2 642,04 406,03 1 108,50 3 697,96 40 838,00 13 068,00 24 322,47
Czerwiec 45 245,00 0,00 0,00 1 108,50 3 972,29 43 887,00 14 044,00 26 120,21
Lipiec 45 245,00 0,00 0,00 1 108,50 3 972,29 43 887,00 14 044,00 26 120,21
Sierpień 45 245,00 0,00 0,00 1 108,50 3 972,29 43 887,00 14 044,00 26 120,21
Wrzesień 45 245,00 0,00 0,00 1 108,50 3 972,29 43 887,00 14 044,00 26 120,21
Październik 45 245,00 0,00 0,00 1 108,50 3 972,29 43 887,00 14 044,00 26 120,21
Listopad 45 245,00 0,00 0,00 1 108,50 3 972,29 43 887,00 14 044,00 26 120,21
Grudzień 45 245,00 0,00 0,00 1 108,50 3 972,29 43 887,00 14 044,00 26 120,21
Rocznie 542 940,00 20 305,68 3 120,75 13 302,00 45 559,07 503 215,00 90 272,00 324 822,50
Wynagrodzenie pracownika 45 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 416 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 941 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 756 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 109 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 511 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 45 245,00 4 415,91 2 940,93 755,59 1 153,75 54 511,18 zł
Luty 45 245,00 4 415,91 2 940,93 755,59 1 153,75 54 511,18 zł
Marzec 45 245,00 4 415,91 2 940,93 755,59 1 153,75 54 511,18 zł
Kwiecień 45 245,00 4 415,91 2 940,93 755,59 1 153,75 54 511,18 zł
Maj 45 245,00 2 642,04 1 759,53 755,59 1 153,75 51 555,91 zł
Czerwiec 45 245,00 0,00 0,00 755,59 1 153,75 47 154,34 zł
Lipiec 45 245,00 0,00 0,00 755,59 1 153,75 47 154,34 zł
Sierpień 45 245,00 0,00 0,00 755,59 1 153,75 47 154,34 zł
Wrzesień 45 245,00 0,00 0,00 755,59 1 153,75 47 154,34 zł
Październik 45 245,00 0,00 0,00 755,59 1 153,75 47 154,34 zł
Listopad 45 245,00 0,00 0,00 755,59 1 153,75 47 154,34 zł
Grudzień 45 245,00 0,00 0,00 755,59 1 153,75 47 154,34 zł
Rocznie 542 940,00 20 305,68 13 523,25 9 067,08 13 845,00 599 681,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 45 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 173 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 173 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 511 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 32000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 32 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 635 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 383 zł
Zaliczka na podatek 3 608 zł
Całość - kwota brutto 42 353 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 353,00 4 133,65 635,30 0,00 3 382,56 30 067,00 3 608,00 30 593,45
Luty 42 353,00 4 133,65 635,30 0,00 3 382,56 30 067,00 3 608,00 30 593,45
Marzec 42 353,00 4 133,65 635,30 0,00 3 382,56 30 067,00 3 608,00 30 593,45
Kwiecień 42 353,00 4 133,65 635,30 0,00 3 382,56 30 067,00 3 608,00 30 593,45
Maj 42 353,00 3 771,08 579,55 0,00 3 420,21 30 402,00 3 648,00 30 933,92
Czerwiec 42 353,00 0,00 0,00 0,00 3 811,77 33 882,00 4 066,00 34 475,39
Lipiec 42 353,00 0,00 0,00 0,00 3 811,77 33 882,00 4 066,00 34 475,39
Sierpień 42 353,00 0,00 0,00 0,00 3 811,77 33 882,00 4 066,00 34 475,39
Wrzesień 42 353,00 0,00 0,00 0,00 3 811,77 33 882,00 4 066,00 34 475,39
Październik 42 353,00 0,00 0,00 0,00 3 811,77 33 882,00 4 066,00 34 475,39
Listopad 42 353,00 0,00 0,00 0,00 3 811,77 33 882,00 4 066,00 34 475,39
Grudzień 42 353,00 0,00 0,00 0,00 3 811,77 33 882,00 4 066,00 34 475,39
Rocznie 508 236,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 632,84 387 844,00 2 906,00 394 635,45
Wynagrodzenie pracownika 42 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 753 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 038 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 353,00 4 133,65 2 752,95 0,00 1 080,00 50 319,60 zł
Luty 42 353,00 4 133,65 2 752,95 0,00 1 080,00 50 319,60 zł
Marzec 42 353,00 4 133,65 2 752,95 0,00 1 080,00 50 319,60 zł
Kwiecień 42 353,00 4 133,65 2 752,95 0,00 1 080,00 50 319,60 zł
Maj 42 353,00 3 771,08 2 511,45 0,00 1 080,00 49 715,53 zł
Czerwiec 42 353,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 43 433,00 zł
Lipiec 42 353,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 43 433,00 zł
Sierpień 42 353,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 43 433,00 zł
Wrzesień 42 353,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 43 433,00 zł
Październik 42 353,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 43 433,00 zł
Listopad 42 353,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 43 433,00 zł
Grudzień 42 353,00 0,00 0,00 0,00 1 080,00 43 433,00 zł
Rocznie 508 236,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 960,00 555 024,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 593 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 593 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 32000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 32 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 037 zł
Całość - kwota brutto 37 037 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Luty 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Marzec 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Kwiecień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Maj 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Czerwiec 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Lipiec 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Sierpień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Wrzesień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Październik 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Listopad 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Grudzień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 630,00 5 037,00 32 000,00
Rocznie 444 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 560,00 60 444,00 384 000,00
Wynagrodzenie pracownika 37 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 37 037 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Luty 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Marzec 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Kwiecień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Maj 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Czerwiec 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Lipiec 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Sierpień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Wrzesień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Październik 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Listopad 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Grudzień 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 037,00 zł
Rocznie 444 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 444,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 037 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 37 037 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 32000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 32 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 471 zł
Zaliczka na podatek 10 116 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 566 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 566,00 0,00 0,00 0,00 3 470,94 0,00 10 116,00 0,00 24 979,06
Luty 38 566,00 0,00 0,00 0,00 3 470,94 0,00 11 916,00 0,00 23 179,06
Marzec 38 566,00 0,00 0,00 0,00 3 470,94 0,00 11 916,00 0,00 23 179,06
Kwiecień 38 566,00 0,00 0,00 0,00 3 470,94 0,00 11 916,00 0,00 23 179,06
Maj 38 566,00 0,00 0,00 0,00 3 470,94 0,00 11 916,00 0,00 23 179,06
Czerwiec 38 566,00 0,00 0,00 0,00 3 470,94 0,00 11 916,00 0,00 23 179,06
Lipiec 38 566,00 176,27 72,24 0,00 3 470,94 15,08 11 832,00 0,00 22 999,47
Sierpień 38 566,00 176,27 72,24 0,00 3 470,94 15,08 11 832,00 0,00 22 999,47
Wrzesień 38 566,00 176,27 72,24 0,00 3 470,94 15,08 11 832,00 0,00 22 999,47
Październik 38 566,00 176,27 72,24 0,00 3 470,94 15,08 11 832,00 0,00 22 999,47
Listopad 38 566,00 176,27 72,24 0,00 3 470,94 15,08 11 832,00 0,00 22 999,47
Grudzień 38 566,00 176,27 72,24 0,00 3 470,94 15,08 11 832,00 0,00 22 999,47
Rocznie 462 792,00 1 057,62 433,44 0,00 41 651,28 0,00 140 688,00 0,00 278 871,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 979 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.