Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 359 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 668 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 091 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 458 zł
Zaliczka na podatek 2 606 zł
Całość - kwota brutto 44 528 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 528,00 4 345,93 667,92 1 090,94 3 458,09 38 173,00 2 606,00 32 359,12
Luty 44 528,00 4 345,93 667,92 1 090,94 3 458,09 38 173,00 2 606,00 32 359,12
Marzec 44 528,00 4 345,93 667,92 1 090,94 3 458,09 38 173,00 2 606,00 32 359,12
Kwiecień 44 528,00 4 301,83 661,14 1 090,94 3 462,67 38 224,00 7 522,00 27 489,42
Maj 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Czerwiec 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Lipiec 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Sierpień 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Wrzesień 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Październik 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Listopad 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Grudzień 44 528,00 0,00 0,00 1 090,94 3 909,34 43 187,00 9 911,00 29 616,72
Rocznie 534 336,00 17 339,62 2 664,90 13 091,28 45 111,66 498 239,00 94 628,00 361 500,54
Wynagrodzenie pracownika 44 528 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 346 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 894 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 744 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 091 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 647 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 528,00 4 345,93 2 894,32 743,62 1 135,47 53 647,34 zł
Luty 44 528,00 4 345,93 2 894,32 743,62 1 135,47 53 647,34 zł
Marzec 44 528,00 4 345,93 2 894,32 743,62 1 135,47 53 647,34 zł
Kwiecień 44 528,00 4 301,83 2 864,94 743,62 1 135,47 53 573,86 zł
Maj 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Czerwiec 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Lipiec 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Sierpień 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Wrzesień 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Październik 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Listopad 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Grudzień 44 528,00 0,00 0,00 743,62 1 135,47 46 407,09 zł
Rocznie 534 336,00 17 339,62 11 547,90 8 923,44 13 625,64 585 772,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 528 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 359 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 359 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 647 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 625 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 329 zł
Zaliczka na podatek 2 164 zł
Całość - kwota brutto 41 688 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 688,00 4 068,75 625,32 0,00 3 329,45 29 595,00 2 164,00 31 500,48
Luty 41 688,00 4 068,75 625,32 0,00 3 329,45 29 595,00 2 164,00 31 500,48
Marzec 41 688,00 4 068,75 625,32 0,00 3 329,45 29 595,00 2 164,00 31 500,48
Kwiecień 41 688,00 4 068,75 625,32 0,00 3 329,45 29 595,00 2 164,00 31 500,48
Maj 41 688,00 1 064,62 163,62 0,00 3 641,38 32 368,00 2 367,00 34 451,38
Czerwiec 41 688,00 0,00 0,00 0,00 3 751,92 33 350,00 2 439,00 35 497,08
Lipiec 41 688,00 0,00 0,00 0,00 3 751,92 33 350,00 2 439,00 35 497,08
Sierpień 41 688,00 0,00 0,00 0,00 3 751,92 33 350,00 2 439,00 35 497,08
Wrzesień 41 688,00 0,00 0,00 0,00 3 751,92 33 350,00 2 439,00 35 497,08
Październik 41 688,00 0,00 0,00 0,00 3 751,92 33 350,00 2 439,00 35 497,08
Listopad 41 688,00 0,00 0,00 0,00 3 751,92 33 350,00 2 439,00 35 497,08
Grudzień 41 688,00 0,00 0,00 0,00 3 751,92 33 350,00 2 439,00 35 497,08
Rocznie 500 256,00 17 339,62 2 664,90 0,00 43 222,62 384 198,00 28 096,00 408 932,86
Wynagrodzenie pracownika 41 688 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 069 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 710 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 021 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 49 530 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 688,00 4 068,75 2 709,72 0,00 1 063,05 49 529,52 zł
Luty 41 688,00 4 068,75 2 709,72 0,00 1 063,05 49 529,52 zł
Marzec 41 688,00 4 068,75 2 709,72 0,00 1 063,05 49 529,52 zł
Kwiecień 41 688,00 4 068,75 2 709,72 0,00 1 063,05 49 529,52 zł
Maj 41 688,00 1 064,62 709,02 0,00 1 063,05 44 524,69 zł
Czerwiec 41 688,00 0,00 0,00 0,00 1 063,05 42 751,05 zł
Lipiec 41 688,00 0,00 0,00 0,00 1 063,05 42 751,05 zł
Sierpień 41 688,00 0,00 0,00 0,00 1 063,05 42 751,05 zł
Wrzesień 41 688,00 0,00 0,00 0,00 1 063,05 42 751,05 zł
Październik 41 688,00 0,00 0,00 0,00 1 063,05 42 751,05 zł
Listopad 41 688,00 0,00 0,00 0,00 1 063,05 42 751,05 zł
Grudzień 41 688,00 0,00 0,00 0,00 1 063,05 42 751,05 zł
Rocznie 500 256,00 17 339,62 11 547,90 0,00 12 756,60 541 900,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 688 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 530 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 958 zł
Całość - kwota brutto 36 458 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Luty 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Marzec 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Kwiecień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Maj 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Czerwiec 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Lipiec 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Sierpień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Wrzesień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Październik 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Listopad 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Grudzień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 166,00 4 958,00 31 500,00
Rocznie 437 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 992,00 59 496,00 378 000,00
Wynagrodzenie pracownika 36 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Luty 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Marzec 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Kwiecień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Maj 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Czerwiec 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Lipiec 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Sierpień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Wrzesień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Październik 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Listopad 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Grudzień 36 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 458,00 zł
Rocznie 437 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 496,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 458 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 041 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 923 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 964 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 923,00 0,00 28 041,00
Luty 37 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 723,00 0,00 26 241,00
Marzec 37 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 723,00 0,00 26 241,00
Kwiecień 37 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 723,00 0,00 26 241,00
Maj 37 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 723,00 0,00 26 241,00
Czerwiec 37 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 723,00 0,00 26 241,00
Lipiec 37 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 639,00 0,00 26 061,41
Sierpień 37 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 639,00 0,00 26 061,41
Wrzesień 37 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 639,00 0,00 26 061,41
Październik 37 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 639,00 0,00 26 061,41
Listopad 37 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 639,00 0,00 26 061,41
Grudzień 37 964,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 639,00 0,00 26 061,41
Rocznie 455 568,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 138 372,00 0,00 315 614,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 964 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 041 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.