Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 32 663 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 674 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 491 zł
Zaliczka na podatek 2 636 zł
Całość - kwota brutto 44 953 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 953,00 4 387,41 674,30 1 101,35 3 491,09 38 540,00 2 636,00 32 662,85
Luty 44 953,00 4 387,41 674,30 1 101,35 3 491,09 38 540,00 2 636,00 32 662,85
Marzec 44 953,00 4 387,41 674,30 1 101,35 3 491,09 38 540,00 2 636,00 32 662,85
Kwiecień 44 953,00 4 177,39 642,00 1 101,35 3 512,90 38 782,00 7 815,00 27 704,36
Maj 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Czerwiec 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Lipiec 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Sierpień 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Wrzesień 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Październik 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Listopad 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Grudzień 44 953,00 0,00 0,00 1 101,35 3 946,65 43 602,00 10 006,00 29 899,00
Rocznie 539 436,00 17 339,62 2 664,90 13 216,20 45 559,37 503 218,00 95 771,00 364 884,91
Wynagrodzenie pracownika 44 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 387 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 922 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 751 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 101 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 159 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 953,00 4 387,41 2 921,95 750,72 1 146,30 54 159,38 zł
Luty 44 953,00 4 387,41 2 921,95 750,72 1 146,30 54 159,38 zł
Marzec 44 953,00 4 387,41 2 921,95 750,72 1 146,30 54 159,38 zł
Kwiecień 44 953,00 4 177,39 2 782,05 750,72 1 146,30 53 809,46 zł
Maj 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Czerwiec 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Lipiec 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Sierpień 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Wrzesień 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Październik 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Listopad 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Grudzień 44 953,00 0,00 0,00 750,72 1 146,30 46 850,02 zł
Rocznie 539 436,00 17 339,62 11 547,90 9 008,64 13 755,60 591 087,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 953 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 663 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 32 663 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 159 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 631 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 361 zł
Zaliczka na podatek 2 185 zł
Całość - kwota brutto 42 085 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 085,00 4 107,50 631,28 0,00 3 361,16 29 877,00 2 185,00 31 800,06
Luty 42 085,00 4 107,50 631,28 0,00 3 361,16 29 877,00 2 185,00 31 800,06
Marzec 42 085,00 4 107,50 631,28 0,00 3 361,16 29 877,00 2 185,00 31 800,06
Kwiecień 42 085,00 4 107,50 631,28 0,00 3 361,16 29 877,00 2 185,00 31 800,06
Maj 42 085,00 909,62 139,78 0,00 3 693,20 32 828,00 2 401,00 34 941,40
Czerwiec 42 085,00 0,00 0,00 0,00 3 787,65 33 668,00 2 462,00 35 835,35
Lipiec 42 085,00 0,00 0,00 0,00 3 787,65 33 668,00 2 462,00 35 835,35
Sierpień 42 085,00 0,00 0,00 0,00 3 787,65 33 668,00 2 462,00 35 835,35
Wrzesień 42 085,00 0,00 0,00 0,00 3 787,65 33 668,00 2 462,00 35 835,35
Październik 42 085,00 0,00 0,00 0,00 3 787,65 33 668,00 2 462,00 35 835,35
Listopad 42 085,00 0,00 0,00 0,00 3 787,65 33 668,00 2 462,00 35 835,35
Grudzień 42 085,00 0,00 0,00 0,00 3 787,65 33 668,00 2 462,00 35 835,35
Rocznie 505 020,00 17 339,62 2 664,90 0,00 43 651,39 388 012,00 28 375,00 412 989,09
Wynagrodzenie pracownika 42 085 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 736 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 031 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 001 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 085,00 4 107,50 2 735,53 0,00 1 073,17 50 001,20 zł
Luty 42 085,00 4 107,50 2 735,53 0,00 1 073,17 50 001,20 zł
Marzec 42 085,00 4 107,50 2 735,53 0,00 1 073,17 50 001,20 zł
Kwiecień 42 085,00 4 107,50 2 735,53 0,00 1 073,17 50 001,20 zł
Maj 42 085,00 909,62 605,78 0,00 1 073,17 44 673,57 zł
Czerwiec 42 085,00 0,00 0,00 0,00 1 073,17 43 158,17 zł
Lipiec 42 085,00 0,00 0,00 0,00 1 073,17 43 158,17 zł
Sierpień 42 085,00 0,00 0,00 0,00 1 073,17 43 158,17 zł
Wrzesień 42 085,00 0,00 0,00 0,00 1 073,17 43 158,17 zł
Październik 42 085,00 0,00 0,00 0,00 1 073,17 43 158,17 zł
Listopad 42 085,00 0,00 0,00 0,00 1 073,17 43 158,17 zł
Grudzień 42 085,00 0,00 0,00 0,00 1 073,17 43 158,17 zł
Rocznie 505 020,00 17 339,62 11 547,90 0,00 12 878,04 546 785,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 085 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 001 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 006 zł
Całość - kwota brutto 36 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Luty 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Marzec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Kwiecień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Maj 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Czerwiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Lipiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Sierpień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Wrzesień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Październik 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Listopad 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Grudzień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Rocznie 441 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 340,00 60 072,00 381 600,00
Wynagrodzenie pracownika 36 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Luty 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Marzec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Kwiecień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Maj 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Czerwiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Lipiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Sierpień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Wrzesień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Październik 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Listopad 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Grudzień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Rocznie 441 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 28 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 039 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 039,00 0,00 28 286,00
Luty 38 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 839,00 0,00 26 486,00
Marzec 38 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 839,00 0,00 26 486,00
Kwiecień 38 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 839,00 0,00 26 486,00
Maj 38 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 839,00 0,00 26 486,00
Czerwiec 38 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 839,00 0,00 26 486,00
Lipiec 38 325,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 755,00 0,00 26 306,41
Sierpień 38 325,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 755,00 0,00 26 306,41
Wrzesień 38 325,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 755,00 0,00 26 306,41
Październik 38 325,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 755,00 0,00 26 306,41
Listopad 38 325,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 755,00 0,00 26 306,41
Grudzień 38 325,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 755,00 0,00 26 306,41
Rocznie 459 900,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 139 764,00 0,00 318 554,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 28 286 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.