Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 979 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 674 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 102 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 492 zł
Zaliczka na podatek 4 326 zł
Całość - kwota brutto 44 961 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 961,00 4 388,19 674,42 1 101,54 3 491,72 38 547,00 4 326,00 30 979,13
Luty 44 961,00 4 388,19 674,42 1 101,54 3 491,72 38 547,00 4 326,00 30 979,13
Marzec 44 961,00 4 388,19 674,42 1 101,54 3 491,72 38 547,00 4 326,00 30 979,13
Kwiecień 44 961,00 4 388,19 674,42 1 101,54 3 491,72 38 547,00 11 163,00 24 142,13
Maj 44 961,00 2 752,92 423,07 1 101,54 3 661,51 40 433,00 12 939,00 24 082,96
Czerwiec 44 961,00 0,00 0,00 1 101,54 3 947,35 43 609,00 13 955,00 25 957,11
Lipiec 44 961,00 0,00 0,00 1 101,54 3 947,35 43 609,00 13 955,00 25 957,11
Sierpień 44 961,00 0,00 0,00 1 101,54 3 947,35 43 609,00 13 955,00 25 957,11
Wrzesień 44 961,00 0,00 0,00 1 101,54 3 947,35 43 609,00 13 955,00 25 957,11
Październik 44 961,00 0,00 0,00 1 101,54 3 947,35 43 609,00 13 955,00 25 957,11
Listopad 44 961,00 0,00 0,00 1 101,54 3 947,35 43 609,00 13 955,00 25 957,11
Grudzień 44 961,00 0,00 0,00 1 101,54 3 947,35 43 609,00 13 955,00 25 957,11
Rocznie 539 532,00 20 305,68 3 120,75 13 218,48 45 259,84 499 884,00 89 507,00 322 862,25
Wynagrodzenie pracownika 44 961 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 388 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 922 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 751 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 102 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 54 169 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 961,00 4 388,19 2 922,47 750,85 1 146,50 54 169,01 zł
Luty 44 961,00 4 388,19 2 922,47 750,85 1 146,50 54 169,01 zł
Marzec 44 961,00 4 388,19 2 922,47 750,85 1 146,50 54 169,01 zł
Kwiecień 44 961,00 4 388,19 2 922,47 750,85 1 146,50 54 169,01 zł
Maj 44 961,00 2 752,92 1 833,37 750,85 1 146,50 51 444,64 zł
Czerwiec 44 961,00 0,00 0,00 750,85 1 146,50 46 858,35 zł
Lipiec 44 961,00 0,00 0,00 750,85 1 146,50 46 858,35 zł
Sierpień 44 961,00 0,00 0,00 750,85 1 146,50 46 858,35 zł
Wrzesień 44 961,00 0,00 0,00 750,85 1 146,50 46 858,35 zł
Październik 44 961,00 0,00 0,00 750,85 1 146,50 46 858,35 zł
Listopad 44 961,00 0,00 0,00 750,85 1 146,50 46 858,35 zł
Grudzień 44 961,00 0,00 0,00 750,85 1 146,50 46 858,35 zł
Rocznie 539 532,00 20 305,68 13 523,25 9 010,20 13 758,00 596 129,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 961 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 979 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 979 zł netto poniesie łączny koszt równy 54 169 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 631 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 361 zł
Zaliczka na podatek 3 586 zł
Całość - kwota brutto 42 089 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 42 089,00 4 107,89 631,34 0,00 3 361,48 29 880,00 3 586,00 30 402,69
Luty 42 089,00 4 107,89 631,34 0,00 3 361,48 29 880,00 3 586,00 30 402,69
Marzec 42 089,00 4 107,89 631,34 0,00 3 361,48 29 880,00 3 586,00 30 402,69
Kwiecień 42 089,00 4 107,89 631,34 0,00 3 361,48 29 880,00 3 586,00 30 402,69
Maj 42 089,00 3 874,12 595,39 0,00 3 385,75 30 096,00 3 612,00 30 622,22
Czerwiec 42 089,00 0,00 0,00 0,00 3 788,01 33 671,00 4 041,00 34 260,47
Lipiec 42 089,00 0,00 0,00 0,00 3 788,01 33 671,00 4 041,00 34 260,47
Sierpień 42 089,00 0,00 0,00 0,00 3 788,01 33 671,00 4 041,00 34 260,47
Wrzesień 42 089,00 0,00 0,00 0,00 3 788,01 33 671,00 4 041,00 34 260,47
Październik 42 089,00 0,00 0,00 0,00 3 788,01 33 671,00 4 041,00 34 260,47
Listopad 42 089,00 0,00 0,00 0,00 3 788,01 33 671,00 4 041,00 34 260,47
Grudzień 42 089,00 0,00 0,00 0,00 3 788,01 33 671,00 4 041,00 34 260,47
Rocznie 505 068,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 347,74 385 313,00 2 893,00 392 056,27
Wynagrodzenie pracownika 42 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 108 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 736 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 031 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 50 006 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 42 089,00 4 107,89 2 735,79 0,00 1 073,27 50 005,95 zł
Luty 42 089,00 4 107,89 2 735,79 0,00 1 073,27 50 005,95 zł
Marzec 42 089,00 4 107,89 2 735,79 0,00 1 073,27 50 005,95 zł
Kwiecień 42 089,00 4 107,89 2 735,79 0,00 1 073,27 50 005,95 zł
Maj 42 089,00 3 874,12 2 580,09 0,00 1 073,27 49 616,48 zł
Czerwiec 42 089,00 0,00 0,00 0,00 1 073,27 43 162,27 zł
Lipiec 42 089,00 0,00 0,00 0,00 1 073,27 43 162,27 zł
Sierpień 42 089,00 0,00 0,00 0,00 1 073,27 43 162,27 zł
Wrzesień 42 089,00 0,00 0,00 0,00 1 073,27 43 162,27 zł
Październik 42 089,00 0,00 0,00 0,00 1 073,27 43 162,27 zł
Listopad 42 089,00 0,00 0,00 0,00 1 073,27 43 162,27 zł
Grudzień 42 089,00 0,00 0,00 0,00 1 073,27 43 162,27 zł
Rocznie 505 068,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 879,24 551 776,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 42 089 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 403 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 403 zł netto poniesie łączny koszt równy 50 006 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 5 006 zł
Całość - kwota brutto 36 806 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Luty 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Marzec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Kwiecień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Maj 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Czerwiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Lipiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Sierpień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Wrzesień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Październik 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Listopad 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Grudzień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 445,00 5 006,00 31 800,00
Rocznie 441 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 340,00 60 072,00 381 600,00
Wynagrodzenie pracownika 36 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Luty 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Marzec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Kwiecień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Maj 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Czerwiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Lipiec 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Sierpień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Wrzesień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Październik 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Listopad 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Grudzień 36 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 806,00 zł
Rocznie 441 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 837 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 449 zł
Zaliczka na podatek 10 039 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 325,00 0,00 0,00 0,00 3 449,25 0,00 10 039,00 0,00 24 836,75
Luty 38 325,00 0,00 0,00 0,00 3 449,25 0,00 11 839,00 0,00 23 036,75
Marzec 38 325,00 0,00 0,00 0,00 3 449,25 0,00 11 839,00 0,00 23 036,75
Kwiecień 38 325,00 0,00 0,00 0,00 3 449,25 0,00 11 839,00 0,00 23 036,75
Maj 38 325,00 0,00 0,00 0,00 3 449,25 0,00 11 839,00 0,00 23 036,75
Czerwiec 38 325,00 0,00 0,00 0,00 3 449,25 0,00 11 839,00 0,00 23 036,75
Lipiec 38 325,00 176,27 72,24 0,00 3 449,25 15,08 11 755,00 0,00 22 857,16
Sierpień 38 325,00 176,27 72,24 0,00 3 449,25 15,08 11 755,00 0,00 22 857,16
Wrzesień 38 325,00 176,27 72,24 0,00 3 449,25 15,08 11 755,00 0,00 22 857,16
Październik 38 325,00 176,27 72,24 0,00 3 449,25 15,08 11 755,00 0,00 22 857,16
Listopad 38 325,00 176,27 72,24 0,00 3 449,25 15,08 11 755,00 0,00 22 857,16
Grudzień 38 325,00 176,27 72,24 0,00 3 449,25 15,08 11 755,00 0,00 22 857,16
Rocznie 459 900,00 1 057,62 433,44 0,00 41 391,00 0,00 139 764,00 0,00 277 163,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 837 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.