Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 672 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 098 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 480 zł
Zaliczka na podatek 3 491 zł
Całość - kwota brutto 44 816 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 816,00 4 374,04 672,24 1 097,99 3 480,46 38 422,00 3 491,00 31 700,27
Luty 44 816,00 4 374,04 672,24 1 097,99 3 480,46 38 422,00 3 491,00 31 700,27
Marzec 44 816,00 4 374,04 672,24 1 097,99 3 480,46 38 422,00 7 952,00 27 239,27
Kwiecień 44 816,00 2 182,54 335,43 1 097,99 3 708,00 40 950,00 9 911,00 27 581,04
Maj 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Czerwiec 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Lipiec 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Sierpień 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Wrzesień 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Październik 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Listopad 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Grudzień 44 816,00 0,00 0,00 1 097,99 3 934,62 43 468,00 10 522,00 29 261,39
Rocznie 537 792,00 15 304,66 2 352,15 13 175,88 45 626,34 503 960,00 109 021,00 352 311,97
Wynagrodzenie pracownika 44 816 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 913 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 748 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 098 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 994 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 816,00 4 374,04 2 913,04 748,43 1 142,81 53 994,32 zł
Luty 44 816,00 4 374,04 2 913,04 748,43 1 142,81 53 994,32 zł
Marzec 44 816,00 4 374,04 2 913,04 748,43 1 142,81 53 994,32 zł
Kwiecień 44 816,00 2 182,54 1 453,53 748,43 1 142,81 50 343,31 zł
Maj 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Czerwiec 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Lipiec 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Sierpień 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Wrzesień 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Październik 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Listopad 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Grudzień 44 816,00 0,00 0,00 748,43 1 142,81 46 707,24 zł
Rocznie 537 792,00 15 304,66 10 192,65 8 981,16 13 713,72 585 984,19 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 816 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 994 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 095 zł
Ubezpieczenie rentowe 629 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 351 zł
Zaliczka na podatek 2 178 zł
Całość - kwota brutto 41 952 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 952,00 4 094,52 629,28 0,00 3 350,54 29 783,00 2 178,00 31 699,66
Luty 41 952,00 4 094,52 629,28 0,00 3 350,54 29 783,00 2 178,00 31 699,66
Marzec 41 952,00 4 094,52 629,28 0,00 3 350,54 29 783,00 2 178,00 31 699,66
Kwiecień 41 952,00 3 021,10 464,31 0,00 3 461,99 30 773,00 2 250,00 32 754,60
Maj 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Czerwiec 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Lipiec 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Sierpień 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Wrzesień 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Październik 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Listopad 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Grudzień 41 952,00 0,00 0,00 0,00 3 775,68 33 562,00 2 454,00 35 722,32
Rocznie 503 424,00 15 304,66 2 352,15 0,00 43 719,05 388 618,00 28 416,00 413 632,14
Wynagrodzenie pracownika 41 952 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 095 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 727 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 028 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 49 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 952,00 4 094,52 2 726,88 0,00 1 069,77 49 843,17 zł
Luty 41 952,00 4 094,52 2 726,88 0,00 1 069,77 49 843,17 zł
Marzec 41 952,00 4 094,52 2 726,88 0,00 1 069,77 49 843,17 zł
Kwiecień 41 952,00 3 021,10 2 012,01 0,00 1 069,77 48 054,88 zł
Maj 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Czerwiec 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Lipiec 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Sierpień 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Wrzesień 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Październik 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Listopad 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Grudzień 41 952,00 0,00 0,00 0,00 1 069,77 43 021,77 zł
Rocznie 503 424,00 15 304,66 10 192,65 0,00 12 837,24 541 758,55 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 952 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 990 zł
Całość - kwota brutto 36 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Luty 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Marzec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Kwiecień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Maj 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Czerwiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Lipiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Sierpień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Wrzesień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Październik 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Listopad 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Grudzień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Rocznie 440 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 224,00 59 880,00 380 400,00
Wynagrodzenie pracownika 36 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Luty 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Marzec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Kwiecień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Maj 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Czerwiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Lipiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Sierpień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Wrzesień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Październik 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Listopad 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Grudzień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Rocznie 440 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 6 138 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 200,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 138,00 0,00 31 699,66
Luty 38 200,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 6 138,00 0,00 31 699,66
Marzec 38 200,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 10 499,00 0,00 27 338,66
Kwiecień 38 200,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 11 868,00 0,00 25 969,66
Maj 38 200,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 11 868,00 0,00 25 969,66
Czerwiec 38 200,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 11 868,00 0,00 25 969,66
Lipiec 38 200,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 795,00 0,00 25 814,97
Sierpień 38 200,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 795,00 0,00 25 814,97
Wrzesień 38 200,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 795,00 0,00 25 814,97
Październik 38 200,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 795,00 0,00 25 814,97
Listopad 38 200,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 795,00 0,00 25 814,97
Grudzień 38 200,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 11 795,00 0,00 25 814,97
Rocznie 458 400,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 129 149,00 0,00 323 536,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ