Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 883 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 672 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 098 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 481 zł
Zaliczka na podatek 4 311 zł
Całość - kwota brutto 44 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 819,00 4 374,33 672,29 1 098,07 3 480,69 38 424,00 4 311,00 30 882,62
Luty 44 819,00 4 374,33 672,29 1 098,07 3 480,69 38 424,00 4 311,00 30 882,62
Marzec 44 819,00 4 374,33 672,29 1 098,07 3 480,69 38 424,00 4 311,00 30 882,62
Kwiecień 44 819,00 4 374,33 672,29 1 098,07 3 480,69 38 424,00 11 050,00 24 143,62
Maj 44 819,00 2 808,36 431,59 1 098,07 3 643,29 40 231,00 12 874,00 23 963,69
Czerwiec 44 819,00 0,00 0,00 1 098,07 3 934,88 43 471,00 13 911,00 25 875,05
Lipiec 44 819,00 0,00 0,00 1 098,07 3 934,88 43 471,00 13 911,00 25 875,05
Sierpień 44 819,00 0,00 0,00 1 098,07 3 934,88 43 471,00 13 911,00 25 875,05
Wrzesień 44 819,00 0,00 0,00 1 098,07 3 934,88 43 471,00 13 911,00 25 875,05
Październik 44 819,00 0,00 0,00 1 098,07 3 934,88 43 471,00 13 911,00 25 875,05
Listopad 44 819,00 0,00 0,00 1 098,07 3 934,88 43 471,00 13 911,00 25 875,05
Grudzień 44 819,00 0,00 0,00 1 098,07 3 934,88 43 471,00 13 911,00 25 875,05
Rocznie 537 828,00 20 305,68 3 120,75 13 176,84 45 110,21 498 224,00 89 122,00 321 880,52
Wynagrodzenie pracownika 44 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 374 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 913 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 748 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 098 zł
FGŚP 45 zł
Cała kwota 53 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 819,00 4 374,33 2 913,24 748,48 1 142,89 53 997,94 zł
Luty 44 819,00 4 374,33 2 913,24 748,48 1 142,89 53 997,94 zł
Marzec 44 819,00 4 374,33 2 913,24 748,48 1 142,89 53 997,94 zł
Kwiecień 44 819,00 4 374,33 2 913,24 748,48 1 142,89 53 997,94 zł
Maj 44 819,00 2 808,36 1 870,29 748,48 1 142,89 51 389,02 zł
Czerwiec 44 819,00 0,00 0,00 748,48 1 142,89 46 710,37 zł
Lipiec 44 819,00 0,00 0,00 748,48 1 142,89 46 710,37 zł
Sierpień 44 819,00 0,00 0,00 748,48 1 142,89 46 710,37 zł
Wrzesień 44 819,00 0,00 0,00 748,48 1 142,89 46 710,37 zł
Październik 44 819,00 0,00 0,00 748,48 1 142,89 46 710,37 zł
Listopad 44 819,00 0,00 0,00 748,48 1 142,89 46 710,37 zł
Grudzień 44 819,00 0,00 0,00 748,48 1 142,89 46 710,37 zł
Rocznie 537 828,00 20 305,68 13 523,25 8 981,76 13 714,68 594 353,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 883 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 883 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 095 zł
Ubezpieczenie rentowe 629 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 351 zł
Zaliczka na podatek 3 574 zł
Całość - kwota brutto 41 956 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 956,00 4 094,91 629,34 0,00 3 350,86 29 785,00 3 574,00 30 306,69
Luty 41 956,00 4 094,91 629,34 0,00 3 350,86 29 785,00 3 574,00 30 306,69
Marzec 41 956,00 4 094,91 629,34 0,00 3 350,86 29 785,00 3 574,00 30 306,69
Kwiecień 41 956,00 4 094,91 629,34 0,00 3 350,86 29 785,00 3 574,00 30 306,69
Maj 41 956,00 3 926,04 603,39 0,00 3 368,39 29 941,00 3 593,00 30 465,26
Czerwiec 41 956,00 0,00 0,00 0,00 3 776,04 33 565,00 4 028,00 34 152,16
Lipiec 41 956,00 0,00 0,00 0,00 3 776,04 33 565,00 4 028,00 34 152,16
Sierpień 41 956,00 0,00 0,00 0,00 3 776,04 33 565,00 4 028,00 34 152,16
Wrzesień 41 956,00 0,00 0,00 0,00 3 776,04 33 565,00 4 028,00 34 152,16
Październik 41 956,00 0,00 0,00 0,00 3 776,04 33 565,00 4 028,00 34 152,16
Listopad 41 956,00 0,00 0,00 0,00 3 776,04 33 565,00 4 028,00 34 152,16
Grudzień 41 956,00 0,00 0,00 0,00 3 776,04 33 565,00 4 028,00 34 152,16
Rocznie 503 472,00 20 305,68 3 120,75 0,00 43 204,11 384 036,00 2 881,00 390 757,14
Wynagrodzenie pracownika 41 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 095 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 727 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 028 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 49 848 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 956,00 4 094,91 2 727,14 0,00 1 069,88 49 847,93 zł
Luty 41 956,00 4 094,91 2 727,14 0,00 1 069,88 49 847,93 zł
Marzec 41 956,00 4 094,91 2 727,14 0,00 1 069,88 49 847,93 zł
Kwiecień 41 956,00 4 094,91 2 727,14 0,00 1 069,88 49 847,93 zł
Maj 41 956,00 3 926,04 2 614,69 0,00 1 069,88 49 566,61 zł
Czerwiec 41 956,00 0,00 0,00 0,00 1 069,88 43 025,88 zł
Lipiec 41 956,00 0,00 0,00 0,00 1 069,88 43 025,88 zł
Sierpień 41 956,00 0,00 0,00 0,00 1 069,88 43 025,88 zł
Wrzesień 41 956,00 0,00 0,00 0,00 1 069,88 43 025,88 zł
Październik 41 956,00 0,00 0,00 0,00 1 069,88 43 025,88 zł
Listopad 41 956,00 0,00 0,00 0,00 1 069,88 43 025,88 zł
Grudzień 41 956,00 0,00 0,00 0,00 1 069,88 43 025,88 zł
Rocznie 503 472,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 838,56 550 139,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 956 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 307 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 848 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 990 zł
Całość - kwota brutto 36 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Luty 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Marzec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Kwiecień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Maj 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Czerwiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Lipiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Sierpień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Wrzesień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Październik 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Listopad 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Grudzień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 352,00 4 990,00 31 700,00
Rocznie 440 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 224,00 59 880,00 380 400,00
Wynagrodzenie pracownika 36 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Luty 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Marzec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Kwiecień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Maj 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Czerwiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Lipiec 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Sierpień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Wrzesień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Październik 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Listopad 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Grudzień 36 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 690,00 zł
Rocznie 440 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 438 zł
Zaliczka na podatek 10 001 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 38 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 38 205,00 0,00 0,00 0,00 3 438,45 0,00 10 001,00 0,00 24 765,55
Luty 38 205,00 0,00 0,00 0,00 3 438,45 0,00 11 801,00 0,00 22 965,55
Marzec 38 205,00 0,00 0,00 0,00 3 438,45 0,00 11 801,00 0,00 22 965,55
Kwiecień 38 205,00 0,00 0,00 0,00 3 438,45 0,00 11 801,00 0,00 22 965,55
Maj 38 205,00 0,00 0,00 0,00 3 438,45 0,00 11 801,00 0,00 22 965,55
Czerwiec 38 205,00 0,00 0,00 0,00 3 438,45 0,00 11 801,00 0,00 22 965,55
Lipiec 38 205,00 176,27 72,24 0,00 3 438,45 15,08 11 716,00 0,00 22 786,96
Sierpień 38 205,00 176,27 72,24 0,00 3 438,45 15,08 11 716,00 0,00 22 786,96
Wrzesień 38 205,00 176,27 72,24 0,00 3 438,45 15,08 11 716,00 0,00 22 786,96
Październik 38 205,00 176,27 72,24 0,00 3 438,45 15,08 11 716,00 0,00 22 786,96
Listopad 38 205,00 176,27 72,24 0,00 3 438,45 15,08 11 716,00 0,00 22 786,96
Grudzień 38 205,00 176,27 72,24 0,00 3 438,45 15,08 11 716,00 0,00 22 786,96
Rocznie 458 460,00 1 057,62 433,44 0,00 41 261,40 0,00 139 302,00 0,00 276 315,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 38 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 766 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.