Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 666 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 088 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 448 zł
Zaliczka na podatek 4 267 zł
Całość - kwota brutto 44 394 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 394,00 4 332,85 665,91 1 087,65 3 447,68 38 058,00 4 267,00 30 592,91
Luty 44 394,00 4 332,85 665,91 1 087,65 3 447,68 38 058,00 4 267,00 30 592,91
Marzec 44 394,00 4 332,85 665,91 1 087,65 3 447,68 38 058,00 4 267,00 30 592,91
Kwiecień 44 394,00 4 332,85 665,91 1 087,65 3 447,68 38 058,00 10 713,00 24 146,91
Maj 44 394,00 2 974,28 457,11 1 087,65 3 588,75 39 625,00 12 680,00 23 606,21
Czerwiec 44 394,00 0,00 0,00 1 087,65 3 897,57 43 056,00 13 778,00 25 630,78
Lipiec 44 394,00 0,00 0,00 1 087,65 3 897,57 43 056,00 13 778,00 25 630,78
Sierpień 44 394,00 0,00 0,00 1 087,65 3 897,57 43 056,00 13 778,00 25 630,78
Wrzesień 44 394,00 0,00 0,00 1 087,65 3 897,57 43 056,00 13 778,00 25 630,78
Październik 44 394,00 0,00 0,00 1 087,65 3 897,57 43 056,00 13 778,00 25 630,78
Listopad 44 394,00 0,00 0,00 1 087,65 3 897,57 43 056,00 13 778,00 25 630,78
Grudzień 44 394,00 0,00 0,00 1 087,65 3 897,57 43 056,00 13 778,00 25 630,78
Rocznie 532 728,00 20 305,68 3 120,75 13 051,80 44 662,46 493 249,00 87 974,00 318 947,31
Wynagrodzenie pracownika 44 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 886 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 741 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 088 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 53 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 394,00 4 332,85 2 885,61 741,38 1 132,04 53 485,88 zł
Luty 44 394,00 4 332,85 2 885,61 741,38 1 132,04 53 485,88 zł
Marzec 44 394,00 4 332,85 2 885,61 741,38 1 132,04 53 485,88 zł
Kwiecień 44 394,00 4 332,85 2 885,61 741,38 1 132,04 53 485,88 zł
Maj 44 394,00 2 974,28 1 980,81 741,38 1 132,04 51 222,51 zł
Czerwiec 44 394,00 0,00 0,00 741,38 1 132,04 46 267,42 zł
Lipiec 44 394,00 0,00 0,00 741,38 1 132,04 46 267,42 zł
Sierpień 44 394,00 0,00 0,00 741,38 1 132,04 46 267,42 zł
Wrzesień 44 394,00 0,00 0,00 741,38 1 132,04 46 267,42 zł
Październik 44 394,00 0,00 0,00 741,38 1 132,04 46 267,42 zł
Listopad 44 394,00 0,00 0,00 741,38 1 132,04 46 267,42 zł
Grudzień 44 394,00 0,00 0,00 741,38 1 132,04 46 267,42 zł
Rocznie 532 728,00 20 305,68 13 523,25 8 896,56 13 584,48 589 037,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 593 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 593 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 056 zł
Ubezpieczenie rentowe 623 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 319 zł
Zaliczka na podatek 3 540 zł
Całość - kwota brutto 41 559 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 559,00 4 056,16 623,39 0,00 3 319,15 29 504,00 3 540,00 30 019,82
Luty 41 559,00 4 056,16 623,39 0,00 3 319,15 29 504,00 3 540,00 30 019,82
Marzec 41 559,00 4 056,16 623,39 0,00 3 319,15 29 504,00 3 540,00 30 019,82
Kwiecień 41 559,00 4 056,16 623,39 0,00 3 319,15 29 504,00 3 540,00 30 019,82
Maj 41 559,00 4 056,16 623,39 0,00 3 319,15 29 504,00 3 540,00 30 019,82
Czerwiec 41 559,00 24,88 3,80 0,00 3 737,73 33 224,00 3 987,00 33 805,71
Lipiec 41 559,00 0,00 0,00 0,00 3 740,31 33 247,00 3 990,00 33 829,05
Sierpień 41 559,00 0,00 0,00 0,00 3 740,31 33 247,00 3 990,00 33 829,05
Wrzesień 41 559,00 0,00 0,00 0,00 3 740,31 33 247,00 3 990,00 33 829,05
Październik 41 559,00 0,00 0,00 0,00 3 740,31 33 247,00 3 990,00 33 829,05
Listopad 41 559,00 0,00 0,00 0,00 3 740,31 33 247,00 3 990,00 33 829,05
Grudzień 41 559,00 0,00 0,00 0,00 3 740,31 33 247,00 3 990,00 33 829,05
Rocznie 498 708,00 20 305,68 3 120,75 0,00 42 775,34 380 226,00 2 848,00 386 879,11
Wynagrodzenie pracownika 41 559 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 056 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 701 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 018 zł
FGŚP 42 zł
Cała kwota 49 376 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 559,00 4 056,16 2 701,34 0,00 1 059,76 49 376,26 zł
Luty 41 559,00 4 056,16 2 701,34 0,00 1 059,76 49 376,26 zł
Marzec 41 559,00 4 056,16 2 701,34 0,00 1 059,76 49 376,26 zł
Kwiecień 41 559,00 4 056,16 2 701,34 0,00 1 059,76 49 376,26 zł
Maj 41 559,00 4 056,16 2 701,34 0,00 1 059,76 49 376,26 zł
Czerwiec 41 559,00 24,88 16,55 0,00 1 059,76 42 660,19 zł
Lipiec 41 559,00 0,00 0,00 0,00 1 059,76 42 618,76 zł
Sierpień 41 559,00 0,00 0,00 0,00 1 059,76 42 618,76 zł
Wrzesień 41 559,00 0,00 0,00 0,00 1 059,76 42 618,76 zł
Październik 41 559,00 0,00 0,00 0,00 1 059,76 42 618,76 zł
Listopad 41 559,00 0,00 0,00 0,00 1 059,76 42 618,76 zł
Grudzień 41 559,00 0,00 0,00 0,00 1 059,76 42 618,76 zł
Rocznie 498 708,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 717,12 545 254,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 559 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 020 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 020 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 376 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 943 zł
Całość - kwota brutto 36 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Luty 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Marzec 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Kwiecień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Maj 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Czerwiec 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Lipiec 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Sierpień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Wrzesień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Październik 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Listopad 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Grudzień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 074,00 4 943,00 31 400,00
Rocznie 436 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 888,00 59 316,00 376 800,00
Wynagrodzenie pracownika 36 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 343 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Luty 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Marzec 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Kwiecień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Maj 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Czerwiec 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Lipiec 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Sierpień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Wrzesień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Październik 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Listopad 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Grudzień 36 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 343,00 zł
Rocznie 436 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 343 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 552 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 406 zł
Zaliczka na podatek 9 885 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 843 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 843,00 0,00 0,00 0,00 3 405,87 0,00 9 885,00 0,00 24 552,13
Luty 37 843,00 0,00 0,00 0,00 3 405,87 0,00 11 685,00 0,00 22 752,13
Marzec 37 843,00 0,00 0,00 0,00 3 405,87 0,00 11 685,00 0,00 22 752,13
Kwiecień 37 843,00 0,00 0,00 0,00 3 405,87 0,00 11 685,00 0,00 22 752,13
Maj 37 843,00 0,00 0,00 0,00 3 405,87 0,00 11 685,00 0,00 22 752,13
Czerwiec 37 843,00 0,00 0,00 0,00 3 405,87 0,00 11 685,00 0,00 22 752,13
Lipiec 37 843,00 176,27 72,24 0,00 3 405,87 15,08 11 600,00 0,00 22 573,54
Sierpień 37 843,00 176,27 72,24 0,00 3 405,87 15,08 11 600,00 0,00 22 573,54
Wrzesień 37 843,00 176,27 72,24 0,00 3 405,87 15,08 11 600,00 0,00 22 573,54
Październik 37 843,00 176,27 72,24 0,00 3 405,87 15,08 11 600,00 0,00 22 573,54
Listopad 37 843,00 176,27 72,24 0,00 3 405,87 15,08 11 600,00 0,00 22 573,54
Grudzień 37 843,00 176,27 72,24 0,00 3 405,87 15,08 11 600,00 0,00 22 573,54
Rocznie 454 116,00 1 057,62 433,44 0,00 40 870,44 0,00 137 910,00 0,00 273 754,02

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 552 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.