Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 664 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 084 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 437 zł
Zaliczka na podatek 4 252 zł
Całość - kwota brutto 44 252 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 252,00 4 319,00 663,78 1 084,17 3 436,65 37 935,00 4 252,00 30 496,40
Luty 44 252,00 4 319,00 663,78 1 084,17 3 436,65 37 935,00 4 252,00 30 496,40
Marzec 44 252,00 4 319,00 663,78 1 084,17 3 436,65 37 935,00 4 252,00 30 496,40
Kwiecień 44 252,00 4 319,00 663,78 1 084,17 3 436,65 37 935,00 10 600,00 24 148,40
Maj 44 252,00 3 029,68 465,63 1 084,17 3 570,53 39 423,00 12 615,00 23 486,99
Czerwiec 44 252,00 0,00 0,00 1 084,17 3 885,10 42 918,00 13 734,00 25 548,73
Lipiec 44 252,00 0,00 0,00 1 084,17 3 885,10 42 918,00 13 734,00 25 548,73
Sierpień 44 252,00 0,00 0,00 1 084,17 3 885,10 42 918,00 13 734,00 25 548,73
Wrzesień 44 252,00 0,00 0,00 1 084,17 3 885,10 42 918,00 13 734,00 25 548,73
Październik 44 252,00 0,00 0,00 1 084,17 3 885,10 42 918,00 13 734,00 25 548,73
Listopad 44 252,00 0,00 0,00 1 084,17 3 885,10 42 918,00 13 734,00 25 548,73
Grudzień 44 252,00 0,00 0,00 1 084,17 3 885,10 42 918,00 13 734,00 25 548,73
Rocznie 531 024,00 20 305,68 3 120,75 13 010,04 44 512,83 491 589,00 87 600,00 317 965,70
Wynagrodzenie pracownika 44 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 319 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 876 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 739 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 084 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 53 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 252,00 4 319,00 2 876,38 739,01 1 128,42 53 314,81 zł
Luty 44 252,00 4 319,00 2 876,38 739,01 1 128,42 53 314,81 zł
Marzec 44 252,00 4 319,00 2 876,38 739,01 1 128,42 53 314,81 zł
Kwiecień 44 252,00 4 319,00 2 876,38 739,01 1 128,42 53 314,81 zł
Maj 44 252,00 3 029,68 2 017,73 739,01 1 128,42 51 166,84 zł
Czerwiec 44 252,00 0,00 0,00 739,01 1 128,42 46 119,43 zł
Lipiec 44 252,00 0,00 0,00 739,01 1 128,42 46 119,43 zł
Sierpień 44 252,00 0,00 0,00 739,01 1 128,42 46 119,43 zł
Wrzesień 44 252,00 0,00 0,00 739,01 1 128,42 46 119,43 zł
Październik 44 252,00 0,00 0,00 739,01 1 128,42 46 119,43 zł
Listopad 44 252,00 0,00 0,00 739,01 1 128,42 46 119,43 zł
Grudzień 44 252,00 0,00 0,00 739,01 1 128,42 46 119,43 zł
Rocznie 531 024,00 20 305,68 13 523,25 8 868,12 13 541,04 587 262,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 252 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 496 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 496 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 043 zł
Ubezpieczenie rentowe 621 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 309 zł
Zaliczka na podatek 3 529 zł
Całość - kwota brutto 41 427 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 427,00 4 043,28 621,41 0,00 3 308,61 29 410,00 3 529,00 29 924,50
Luty 41 427,00 4 043,28 621,41 0,00 3 308,61 29 410,00 3 529,00 29 924,50
Marzec 41 427,00 4 043,28 621,41 0,00 3 308,61 29 410,00 3 529,00 29 924,50
Kwiecień 41 427,00 4 043,28 621,41 0,00 3 308,61 29 410,00 3 529,00 29 924,50
Maj 41 427,00 4 043,28 621,41 0,00 3 308,61 29 410,00 3 529,00 29 924,50
Czerwiec 41 427,00 89,28 13,70 0,00 3 719,16 33 059,00 3 967,00 33 637,78
Lipiec 41 427,00 0,00 0,00 0,00 3 728,43 33 142,00 3 977,00 33 721,53
Sierpień 41 427,00 0,00 0,00 0,00 3 728,43 33 142,00 3 977,00 33 721,53
Wrzesień 41 427,00 0,00 0,00 0,00 3 728,43 33 142,00 3 977,00 33 721,53
Październik 41 427,00 0,00 0,00 0,00 3 728,43 33 142,00 3 977,00 33 721,53
Listopad 41 427,00 0,00 0,00 0,00 3 728,43 33 142,00 3 977,00 33 721,53
Grudzień 41 427,00 0,00 0,00 0,00 3 728,43 33 142,00 3 977,00 33 721,53
Rocznie 497 124,00 20 305,68 3 120,75 0,00 42 632,79 378 961,00 2 847,00 385 589,46
Wynagrodzenie pracownika 41 427 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 043 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 693 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 015 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 219 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 427,00 4 043,28 2 692,76 0,00 1 056,39 49 219,43 zł
Luty 41 427,00 4 043,28 2 692,76 0,00 1 056,39 49 219,43 zł
Marzec 41 427,00 4 043,28 2 692,76 0,00 1 056,39 49 219,43 zł
Kwiecień 41 427,00 4 043,28 2 692,76 0,00 1 056,39 49 219,43 zł
Maj 41 427,00 4 043,28 2 692,76 0,00 1 056,39 49 219,43 zł
Czerwiec 41 427,00 89,28 59,45 0,00 1 056,39 42 632,12 zł
Lipiec 41 427,00 0,00 0,00 0,00 1 056,39 42 483,39 zł
Sierpień 41 427,00 0,00 0,00 0,00 1 056,39 42 483,39 zł
Wrzesień 41 427,00 0,00 0,00 0,00 1 056,39 42 483,39 zł
Październik 41 427,00 0,00 0,00 0,00 1 056,39 42 483,39 zł
Listopad 41 427,00 0,00 0,00 0,00 1 056,39 42 483,39 zł
Grudzień 41 427,00 0,00 0,00 0,00 1 056,39 42 483,39 zł
Rocznie 497 124,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 676,68 543 629,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 427 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 925 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 925 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 219 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 927 zł
Całość - kwota brutto 36 227 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Luty 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Marzec 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Kwiecień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Maj 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Czerwiec 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Lipiec 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Sierpień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Wrzesień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Październik 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Listopad 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Grudzień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 982,00 4 927,00 31 300,00
Rocznie 434 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 784,00 59 124,00 375 600,00
Wynagrodzenie pracownika 36 227 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Luty 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Marzec 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Kwiecień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Maj 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Czerwiec 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Lipiec 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Sierpień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Wrzesień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Październik 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Listopad 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Grudzień 36 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 227,00 zł
Rocznie 434 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 724,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 227 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 395 zł
Zaliczka na podatek 9 846 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 723 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 723,00 0,00 0,00 0,00 3 395,07 0,00 9 846,00 0,00 24 481,93
Luty 37 723,00 0,00 0,00 0,00 3 395,07 0,00 11 646,00 0,00 22 681,93
Marzec 37 723,00 0,00 0,00 0,00 3 395,07 0,00 11 646,00 0,00 22 681,93
Kwiecień 37 723,00 0,00 0,00 0,00 3 395,07 0,00 11 646,00 0,00 22 681,93
Maj 37 723,00 0,00 0,00 0,00 3 395,07 0,00 11 646,00 0,00 22 681,93
Czerwiec 37 723,00 0,00 0,00 0,00 3 395,07 0,00 11 646,00 0,00 22 681,93
Lipiec 37 723,00 176,27 72,24 0,00 3 395,07 15,08 11 562,00 0,00 22 502,34
Sierpień 37 723,00 176,27 72,24 0,00 3 395,07 15,08 11 562,00 0,00 22 502,34
Wrzesień 37 723,00 176,27 72,24 0,00 3 395,07 15,08 11 562,00 0,00 22 502,34
Październik 37 723,00 176,27 72,24 0,00 3 395,07 15,08 11 562,00 0,00 22 502,34
Listopad 37 723,00 176,27 72,24 0,00 3 395,07 15,08 11 562,00 0,00 22 502,34
Grudzień 37 723,00 176,27 72,24 0,00 3 395,07 15,08 11 562,00 0,00 22 502,34
Rocznie 452 676,00 1 057,62 433,44 0,00 40 740,84 0,00 137 448,00 0,00 272 905,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 482 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.