Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31200 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 662 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 081 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 426 zł
Zaliczka na podatek 4 238 zł
Całość - kwota brutto 44 111 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 44 111,00 4 305,23 661,67 1 080,72 3 425,70 37 813,00 4 238,00 30 399,68
Luty 44 111,00 4 305,23 661,67 1 080,72 3 425,70 37 813,00 4 238,00 30 399,68
Marzec 44 111,00 4 305,23 661,67 1 080,72 3 425,70 37 813,00 4 238,00 30 399,68
Kwiecień 44 111,00 4 305,23 661,67 1 080,72 3 425,70 37 813,00 10 488,00 24 149,68
Maj 44 111,00 3 084,76 474,07 1 080,72 3 552,43 39 221,00 12 551,00 23 368,02
Czerwiec 44 111,00 0,00 0,00 1 080,72 3 872,73 42 780,00 13 690,00 25 467,55
Lipiec 44 111,00 0,00 0,00 1 080,72 3 872,73 42 780,00 13 690,00 25 467,55
Sierpień 44 111,00 0,00 0,00 1 080,72 3 872,73 42 780,00 13 690,00 25 467,55
Wrzesień 44 111,00 0,00 0,00 1 080,72 3 872,73 42 780,00 13 690,00 25 467,55
Październik 44 111,00 0,00 0,00 1 080,72 3 872,73 42 780,00 13 690,00 25 467,55
Listopad 44 111,00 0,00 0,00 1 080,72 3 872,73 42 780,00 13 690,00 25 467,55
Grudzień 44 111,00 0,00 0,00 1 080,72 3 872,73 42 780,00 13 690,00 25 467,55
Rocznie 529 332,00 20 305,68 3 120,75 12 968,64 44 364,34 489 933,00 87 215,00 316 989,59
Wynagrodzenie pracownika 44 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 867 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 737 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 081 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 53 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 44 111,00 4 305,23 2 867,22 736,65 1 124,83 53 144,93 zł
Luty 44 111,00 4 305,23 2 867,22 736,65 1 124,83 53 144,93 zł
Marzec 44 111,00 4 305,23 2 867,22 736,65 1 124,83 53 144,93 zł
Kwiecień 44 111,00 4 305,23 2 867,22 736,65 1 124,83 53 144,93 zł
Maj 44 111,00 3 084,76 2 054,37 736,65 1 124,83 51 111,61 zł
Czerwiec 44 111,00 0,00 0,00 736,65 1 124,83 45 972,48 zł
Lipiec 44 111,00 0,00 0,00 736,65 1 124,83 45 972,48 zł
Sierpień 44 111,00 0,00 0,00 736,65 1 124,83 45 972,48 zł
Wrzesień 44 111,00 0,00 0,00 736,65 1 124,83 45 972,48 zł
Październik 44 111,00 0,00 0,00 736,65 1 124,83 45 972,48 zł
Listopad 44 111,00 0,00 0,00 736,65 1 124,83 45 972,48 zł
Grudzień 44 111,00 0,00 0,00 736,65 1 124,83 45 972,48 zł
Rocznie 529 332,00 20 305,68 13 523,25 8 839,80 13 497,96 585 498,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 44 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 53 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31200 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 030 zł
Ubezpieczenie rentowe 619 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 298 zł
Zaliczka na podatek 3 518 zł
Całość - kwota brutto 41 295 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 295,00 4 030,39 619,43 0,00 3 298,07 29 316,00 3 518,00 29 829,19
Luty 41 295,00 4 030,39 619,43 0,00 3 298,07 29 316,00 3 518,00 29 829,19
Marzec 41 295,00 4 030,39 619,43 0,00 3 298,07 29 316,00 3 518,00 29 829,19
Kwiecień 41 295,00 4 030,39 619,43 0,00 3 298,07 29 316,00 3 518,00 29 829,19
Maj 41 295,00 4 030,39 619,43 0,00 3 298,07 29 316,00 3 518,00 29 829,19
Czerwiec 41 295,00 153,73 23,60 0,00 3 700,59 32 894,00 3 947,00 33 469,80
Lipiec 41 295,00 0,00 0,00 0,00 3 716,55 33 036,00 3 964,00 33 614,13
Sierpień 41 295,00 0,00 0,00 0,00 3 716,55 33 036,00 3 964,00 33 614,13
Wrzesień 41 295,00 0,00 0,00 0,00 3 716,55 33 036,00 3 964,00 33 614,13
Październik 41 295,00 0,00 0,00 0,00 3 716,55 33 036,00 3 964,00 33 614,13
Listopad 41 295,00 0,00 0,00 0,00 3 716,55 33 036,00 3 964,00 33 614,13
Grudzień 41 295,00 0,00 0,00 0,00 3 716,55 33 036,00 3 964,00 33 614,13
Rocznie 495 540,00 20 305,68 3 120,75 0,00 42 490,24 377 690,00 2 835,00 384 300,53
Wynagrodzenie pracownika 41 295 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 030 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 684 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 012 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 49 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 295,00 4 030,39 2 684,18 0,00 1 053,03 49 062,60 zł
Luty 41 295,00 4 030,39 2 684,18 0,00 1 053,03 49 062,60 zł
Marzec 41 295,00 4 030,39 2 684,18 0,00 1 053,03 49 062,60 zł
Kwiecień 41 295,00 4 030,39 2 684,18 0,00 1 053,03 49 062,60 zł
Maj 41 295,00 4 030,39 2 684,18 0,00 1 053,03 49 062,60 zł
Czerwiec 41 295,00 153,73 102,35 0,00 1 053,03 42 604,11 zł
Lipiec 41 295,00 0,00 0,00 0,00 1 053,03 42 348,03 zł
Sierpień 41 295,00 0,00 0,00 0,00 1 053,03 42 348,03 zł
Wrzesień 41 295,00 0,00 0,00 0,00 1 053,03 42 348,03 zł
Październik 41 295,00 0,00 0,00 0,00 1 053,03 42 348,03 zł
Listopad 41 295,00 0,00 0,00 0,00 1 053,03 42 348,03 zł
Grudzień 41 295,00 0,00 0,00 0,00 1 053,03 42 348,03 zł
Rocznie 495 540,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 636,36 542 005,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 295 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 829 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 829 zł netto poniesie łączny koszt równy 49 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31200 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 911 zł
Całość - kwota brutto 36 111 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Luty 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Marzec 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Kwiecień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Maj 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Czerwiec 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Lipiec 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Sierpień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Wrzesień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Październik 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Listopad 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Grudzień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 889,00 4 911,00 31 200,00
Rocznie 433 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346 668,00 58 932,00 374 400,00
Wynagrodzenie pracownika 36 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 36 111 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Luty 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Marzec 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Kwiecień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Maj 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Czerwiec 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Lipiec 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Sierpień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Wrzesień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Październik 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Listopad 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Grudzień 36 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 111,00 zł
Rocznie 433 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 332,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 36 111 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31200 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 200 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 384 zł
Zaliczka na podatek 9 808 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 602 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 602,00 0,00 0,00 0,00 3 384,18 0,00 9 808,00 0,00 24 409,82
Luty 37 602,00 0,00 0,00 0,00 3 384,18 0,00 11 608,00 0,00 22 609,82
Marzec 37 602,00 0,00 0,00 0,00 3 384,18 0,00 11 608,00 0,00 22 609,82
Kwiecień 37 602,00 0,00 0,00 0,00 3 384,18 0,00 11 608,00 0,00 22 609,82
Maj 37 602,00 0,00 0,00 0,00 3 384,18 0,00 11 608,00 0,00 22 609,82
Czerwiec 37 602,00 0,00 0,00 0,00 3 384,18 0,00 11 608,00 0,00 22 609,82
Lipiec 37 602,00 176,27 72,24 0,00 3 384,18 15,08 11 523,00 0,00 22 431,23
Sierpień 37 602,00 176,27 72,24 0,00 3 384,18 15,08 11 523,00 0,00 22 431,23
Wrzesień 37 602,00 176,27 72,24 0,00 3 384,18 15,08 11 523,00 0,00 22 431,23
Październik 37 602,00 176,27 72,24 0,00 3 384,18 15,08 11 523,00 0,00 22 431,23
Listopad 37 602,00 176,27 72,24 0,00 3 384,18 15,08 11 523,00 0,00 22 431,23
Grudzień 37 602,00 176,27 72,24 0,00 3 384,18 15,08 11 523,00 0,00 22 431,23
Rocznie 451 224,00 1 057,62 433,44 0,00 40 610,16 0,00 136 986,00 0,00 272 046,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 410 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.