Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 659 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 077 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 414 zł
Zaliczka na podatek 3 423 zł
Całość - kwota brutto 43 965 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 965,00 4 290,98 659,48 1 077,14 3 414,37 37 687,00 3 423,00 31 100,03
Luty 43 965,00 4 290,98 659,48 1 077,14 3 414,37 37 687,00 3 423,00 31 100,03
Marzec 43 965,00 4 290,98 659,48 1 077,14 3 414,37 37 687,00 7 553,00 26 970,03
Kwiecień 43 965,00 2 525,41 388,11 1 077,14 3 597,69 39 724,00 9 614,00 26 762,65
Maj 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Czerwiec 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Lipiec 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Sierpień 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Wrzesień 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Październik 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Listopad 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Grudzień 43 965,00 0,00 0,00 1 077,14 3 859,91 42 638,00 10 320,00 28 707,95
Rocznie 527 580,00 15 398,35 2 366,55 12 925,68 44 720,08 493 889,00 106 573,00 345 596,34
Wynagrodzenie pracownika 43 965 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 858 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 734 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 077 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 969 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 965,00 4 290,98 2 857,73 734,22 1 121,11 52 969,04 zł
Luty 43 965,00 4 290,98 2 857,73 734,22 1 121,11 52 969,04 zł
Marzec 43 965,00 4 290,98 2 857,73 734,22 1 121,11 52 969,04 zł
Kwiecień 43 965,00 2 525,41 1 681,86 734,22 1 121,11 50 027,60 zł
Maj 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Czerwiec 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Lipiec 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Sierpień 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Wrzesień 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Październik 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Listopad 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Grudzień 43 965,00 0,00 0,00 734,22 1 121,11 45 820,33 zł
Rocznie 527 580,00 15 398,35 10 255,05 8 810,64 13 453,32 575 497,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 965 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 969 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 017 zł
Ubezpieczenie rentowe 617 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 287 zł
Zaliczka na podatek 2 137 zł
Całość - kwota brutto 41 159 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 159,00 4 017,12 617,39 0,00 3 287,20 29 220,00 2 137,00 31 100,29
Luty 41 159,00 4 017,12 617,39 0,00 3 287,20 29 220,00 2 137,00 31 100,29
Marzec 41 159,00 4 017,12 617,39 0,00 3 287,20 29 220,00 2 137,00 31 100,29
Kwiecień 41 159,00 3 346,99 514,38 0,00 3 356,79 29 838,00 2 182,00 31 758,84
Maj 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Czerwiec 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Lipiec 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Sierpień 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Wrzesień 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Październik 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Listopad 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Grudzień 41 159,00 0,00 0,00 0,00 3 704,31 32 927,00 2 408,00 35 046,69
Rocznie 493 908,00 15 398,35 2 366,55 0,00 42 852,87 380 914,00 27 857,00 405 433,23
Wynagrodzenie pracownika 41 159 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 017 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 675 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 008 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 901 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 159,00 4 017,12 2 675,34 0,00 1 049,56 48 901,02 zł
Luty 41 159,00 4 017,12 2 675,34 0,00 1 049,56 48 901,02 zł
Marzec 41 159,00 4 017,12 2 675,34 0,00 1 049,56 48 901,02 zł
Kwiecień 41 159,00 3 346,99 2 229,03 0,00 1 049,56 47 784,58 zł
Maj 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Czerwiec 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Lipiec 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Sierpień 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Wrzesień 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Październik 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Listopad 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Grudzień 41 159,00 0,00 0,00 0,00 1 049,56 42 208,56 zł
Rocznie 493 908,00 15 398,35 10 255,05 0,00 12 594,72 532 156,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 159 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 901 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 895 zł
Całość - kwota brutto 35 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Luty 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Marzec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Kwiecień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Maj 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Czerwiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Lipiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Sierpień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Wrzesień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Październik 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Listopad 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Grudzień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Rocznie 431 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 552,00 58 740,00 373 200,00
Wynagrodzenie pracownika 35 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Luty 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Marzec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Kwiecień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Maj 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Czerwiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Lipiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Sierpień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Wrzesień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Październik 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Listopad 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Grudzień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Rocznie 431 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 999 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 481 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 999,00 0,00 31 100,19
Luty 37 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 999,00 0,00 31 100,19
Marzec 37 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 036,00 0,00 27 063,19
Kwiecień 37 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 621,00 0,00 25 478,19
Maj 37 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 621,00 0,00 25 478,19
Czerwiec 37 481,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 621,00 0,00 25 478,19
Lipiec 37 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 543,00 0,00 25 310,99
Sierpień 37 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 543,00 0,00 25 310,99
Wrzesień 37 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 543,00 0,00 25 310,99
Październik 37 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 543,00 0,00 25 310,99
Listopad 37 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 543,00 0,00 25 310,99
Grudzień 37 481,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 543,00 0,00 25 310,99
Rocznie 449 772,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 126 155,00 0,00 317 564,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 481 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 100 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ