Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 660 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 077 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 415 zł
Zaliczka na podatek 4 223 zł
Całość - kwota brutto 43 969 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 969,00 4 291,37 659,54 1 077,24 3 414,68 37 691,00 4 223,00 30 303,17
Luty 43 969,00 4 291,37 659,54 1 077,24 3 414,68 37 691,00 4 223,00 30 303,17
Marzec 43 969,00 4 291,37 659,54 1 077,24 3 414,68 37 691,00 4 223,00 30 303,17
Kwiecień 43 969,00 4 291,37 659,54 1 077,24 3 414,68 37 691,00 10 376,00 24 150,17
Maj 43 969,00 3 140,20 482,59 1 077,24 3 534,21 39 019,00 12 486,00 23 248,76
Czerwiec 43 969,00 0,00 0,00 1 077,24 3 860,26 42 642,00 13 645,00 25 386,50
Lipiec 43 969,00 0,00 0,00 1 077,24 3 860,26 42 642,00 13 645,00 25 386,50
Sierpień 43 969,00 0,00 0,00 1 077,24 3 860,26 42 642,00 13 645,00 25 386,50
Wrzesień 43 969,00 0,00 0,00 1 077,24 3 860,26 42 642,00 13 645,00 25 386,50
Październik 43 969,00 0,00 0,00 1 077,24 3 860,26 42 642,00 13 645,00 25 386,50
Listopad 43 969,00 0,00 0,00 1 077,24 3 860,26 42 642,00 13 645,00 25 386,50
Grudzień 43 969,00 0,00 0,00 1 077,24 3 860,26 42 642,00 13 645,00 25 386,50
Rocznie 527 628,00 20 305,68 3 120,75 12 926,88 44 214,75 488 277,00 86 832,00 316 013,94
Wynagrodzenie pracownika 43 969 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 858 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 734 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 077 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 974 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 969,00 4 291,37 2 857,99 734,28 1 121,21 52 973,85 zł
Luty 43 969,00 4 291,37 2 857,99 734,28 1 121,21 52 973,85 zł
Marzec 43 969,00 4 291,37 2 857,99 734,28 1 121,21 52 973,85 zł
Kwiecień 43 969,00 4 291,37 2 857,99 734,28 1 121,21 52 973,85 zł
Maj 43 969,00 3 140,20 2 091,29 734,28 1 121,21 51 055,98 zł
Czerwiec 43 969,00 0,00 0,00 734,28 1 121,21 45 824,49 zł
Lipiec 43 969,00 0,00 0,00 734,28 1 121,21 45 824,49 zł
Sierpień 43 969,00 0,00 0,00 734,28 1 121,21 45 824,49 zł
Wrzesień 43 969,00 0,00 0,00 734,28 1 121,21 45 824,49 zł
Październik 43 969,00 0,00 0,00 734,28 1 121,21 45 824,49 zł
Listopad 43 969,00 0,00 0,00 734,28 1 121,21 45 824,49 zł
Grudzień 43 969,00 0,00 0,00 734,28 1 121,21 45 824,49 zł
Rocznie 527 628,00 20 305,68 13 523,25 8 811,36 13 454,52 583 722,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 969 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 303 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 303 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 974 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 733 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 017 zł
Ubezpieczenie rentowe 617 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 287 zł
Zaliczka na podatek 3 507 zł
Całość - kwota brutto 41 162 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 162,00 4 017,41 617,43 0,00 3 287,44 29 222,00 3 507,00 29 733,08
Luty 41 162,00 4 017,41 617,43 0,00 3 287,44 29 222,00 3 507,00 29 733,08
Marzec 41 162,00 4 017,41 617,43 0,00 3 287,44 29 222,00 3 507,00 29 733,08
Kwiecień 41 162,00 4 017,41 617,43 0,00 3 287,44 29 222,00 3 507,00 29 733,08
Maj 41 162,00 4 017,41 617,43 0,00 3 287,44 29 222,00 3 507,00 29 733,08
Czerwiec 41 162,00 218,63 33,60 0,00 3 681,88 32 728,00 3 927,00 33 300,53
Lipiec 41 162,00 0,00 0,00 0,00 3 704,58 32 930,00 3 952,00 33 505,82
Sierpień 41 162,00 0,00 0,00 0,00 3 704,58 32 930,00 3 952,00 33 505,82
Wrzesień 41 162,00 0,00 0,00 0,00 3 704,58 32 930,00 3 952,00 33 505,82
Październik 41 162,00 0,00 0,00 0,00 3 704,58 32 930,00 3 952,00 33 505,82
Listopad 41 162,00 0,00 0,00 0,00 3 704,58 32 930,00 3 952,00 33 505,82
Grudzień 41 162,00 0,00 0,00 0,00 3 704,58 32 930,00 3 952,00 33 505,82
Rocznie 493 944,00 20 305,68 3 120,75 0,00 42 346,56 376 418,00 2 822,00 383 000,85
Wynagrodzenie pracownika 41 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 017 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 676 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 008 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 905 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 162,00 4 017,41 2 675,53 0,00 1 049,63 48 904,57 zł
Luty 41 162,00 4 017,41 2 675,53 0,00 1 049,63 48 904,57 zł
Marzec 41 162,00 4 017,41 2 675,53 0,00 1 049,63 48 904,57 zł
Kwiecień 41 162,00 4 017,41 2 675,53 0,00 1 049,63 48 904,57 zł
Maj 41 162,00 4 017,41 2 675,53 0,00 1 049,63 48 904,57 zł
Czerwiec 41 162,00 218,63 145,60 0,00 1 049,63 42 575,86 zł
Lipiec 41 162,00 0,00 0,00 0,00 1 049,63 42 211,63 zł
Sierpień 41 162,00 0,00 0,00 0,00 1 049,63 42 211,63 zł
Wrzesień 41 162,00 0,00 0,00 0,00 1 049,63 42 211,63 zł
Październik 41 162,00 0,00 0,00 0,00 1 049,63 42 211,63 zł
Listopad 41 162,00 0,00 0,00 0,00 1 049,63 42 211,63 zł
Grudzień 41 162,00 0,00 0,00 0,00 1 049,63 42 211,63 zł
Rocznie 493 944,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 595,56 540 368,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 162 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 733 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 733 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 905 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 895 zł
Całość - kwota brutto 35 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Luty 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Marzec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Kwiecień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Maj 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Czerwiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Lipiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Sierpień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Wrzesień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Październik 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Listopad 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Grudzień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 796,00 4 895,00 31 100,00
Rocznie 431 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 552,00 58 740,00 373 200,00
Wynagrodzenie pracownika 35 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Luty 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Marzec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Kwiecień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Maj 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Czerwiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Lipiec 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Sierpień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Wrzesień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Październik 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Listopad 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Grudzień 35 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 995,00 zł
Rocznie 431 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 940,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 373 zł
Zaliczka na podatek 9 769 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 482 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 482,00 0,00 0,00 0,00 3 373,38 0,00 9 769,00 0,00 24 339,62
Luty 37 482,00 0,00 0,00 0,00 3 373,38 0,00 11 569,00 0,00 22 539,62
Marzec 37 482,00 0,00 0,00 0,00 3 373,38 0,00 11 569,00 0,00 22 539,62
Kwiecień 37 482,00 0,00 0,00 0,00 3 373,38 0,00 11 569,00 0,00 22 539,62
Maj 37 482,00 0,00 0,00 0,00 3 373,38 0,00 11 569,00 0,00 22 539,62
Czerwiec 37 482,00 0,00 0,00 0,00 3 373,38 0,00 11 569,00 0,00 22 539,62
Lipiec 37 482,00 176,27 72,24 0,00 3 373,38 15,08 11 485,00 0,00 22 360,03
Sierpień 37 482,00 176,27 72,24 0,00 3 373,38 15,08 11 485,00 0,00 22 360,03
Wrzesień 37 482,00 176,27 72,24 0,00 3 373,38 15,08 11 485,00 0,00 22 360,03
Październik 37 482,00 176,27 72,24 0,00 3 373,38 15,08 11 485,00 0,00 22 360,03
Listopad 37 482,00 176,27 72,24 0,00 3 373,38 15,08 11 485,00 0,00 22 360,03
Grudzień 37 482,00 176,27 72,24 0,00 3 373,38 15,08 11 485,00 0,00 22 360,03
Rocznie 449 784,00 1 057,62 433,44 0,00 40 480,56 0,00 136 524,00 0,00 271 197,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 482 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 340 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.