Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 31000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 31 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 657 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 074 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 404 zł
Zaliczka na podatek 4 208 zł
Całość - kwota brutto 43 827 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 827,00 4 277,52 657,41 1 073,76 3 403,65 37 568,00 4 208,00 30 206,66
Luty 43 827,00 4 277,52 657,41 1 073,76 3 403,65 37 568,00 4 208,00 30 206,66
Marzec 43 827,00 4 277,52 657,41 1 073,76 3 403,65 37 568,00 4 208,00 30 206,66
Kwiecień 43 827,00 4 277,52 657,41 1 073,76 3 403,65 37 568,00 10 263,00 24 151,66
Maj 43 827,00 3 195,60 491,11 1 073,76 3 515,99 38 817,00 12 421,00 23 129,54
Czerwiec 43 827,00 0,00 0,00 1 073,76 3 847,79 42 503,00 13 601,00 25 304,45
Lipiec 43 827,00 0,00 0,00 1 073,76 3 847,79 42 503,00 13 601,00 25 304,45
Sierpień 43 827,00 0,00 0,00 1 073,76 3 847,79 42 503,00 13 601,00 25 304,45
Wrzesień 43 827,00 0,00 0,00 1 073,76 3 847,79 42 503,00 13 601,00 25 304,45
Październik 43 827,00 0,00 0,00 1 073,76 3 847,79 42 503,00 13 601,00 25 304,45
Listopad 43 827,00 0,00 0,00 1 073,76 3 847,79 42 503,00 13 601,00 25 304,45
Grudzień 43 827,00 0,00 0,00 1 073,76 3 847,79 42 503,00 13 601,00 25 304,45
Rocznie 525 924,00 20 305,68 3 120,75 12 885,12 44 065,12 486 610,00 86 450,00 315 032,33
Wynagrodzenie pracownika 43 827 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 278 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 849 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 732 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 074 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 803 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 827,00 4 277,52 2 848,76 731,91 1 117,59 52 802,78 zł
Luty 43 827,00 4 277,52 2 848,76 731,91 1 117,59 52 802,78 zł
Marzec 43 827,00 4 277,52 2 848,76 731,91 1 117,59 52 802,78 zł
Kwiecień 43 827,00 4 277,52 2 848,76 731,91 1 117,59 52 802,78 zł
Maj 43 827,00 3 195,60 2 128,21 731,91 1 117,59 51 000,31 zł
Czerwiec 43 827,00 0,00 0,00 731,91 1 117,59 45 676,50 zł
Lipiec 43 827,00 0,00 0,00 731,91 1 117,59 45 676,50 zł
Sierpień 43 827,00 0,00 0,00 731,91 1 117,59 45 676,50 zł
Wrzesień 43 827,00 0,00 0,00 731,91 1 117,59 45 676,50 zł
Październik 43 827,00 0,00 0,00 731,91 1 117,59 45 676,50 zł
Listopad 43 827,00 0,00 0,00 731,91 1 117,59 45 676,50 zł
Grudzień 43 827,00 0,00 0,00 731,91 1 117,59 45 676,50 zł
Rocznie 525 924,00 20 305,68 13 523,25 8 782,92 13 411,08 581 946,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 827 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 207 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 207 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 803 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 31000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 31 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 005 zł
Ubezpieczenie rentowe 615 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 277 zł
Zaliczka na podatek 3 495 zł
Całość - kwota brutto 41 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 41 030,00 4 004,53 615,45 0,00 3 276,90 29 128,00 3 495,00 29 637,76
Luty 41 030,00 4 004,53 615,45 0,00 3 276,90 29 128,00 3 495,00 29 637,76
Marzec 41 030,00 4 004,53 615,45 0,00 3 276,90 29 128,00 3 495,00 29 637,76
Kwiecień 41 030,00 4 004,53 615,45 0,00 3 276,90 29 128,00 3 495,00 29 637,76
Maj 41 030,00 4 004,53 615,45 0,00 3 276,90 29 128,00 3 495,00 29 637,76
Czerwiec 41 030,00 283,03 43,50 0,00 3 663,31 32 563,00 3 908,00 33 132,60
Lipiec 41 030,00 0,00 0,00 0,00 3 692,70 32 824,00 3 939,00 33 398,42
Sierpień 41 030,00 0,00 0,00 0,00 3 692,70 32 824,00 3 939,00 33 398,42
Wrzesień 41 030,00 0,00 0,00 0,00 3 692,70 32 824,00 3 939,00 33 398,42
Październik 41 030,00 0,00 0,00 0,00 3 692,70 32 824,00 3 939,00 33 398,42
Listopad 41 030,00 0,00 0,00 0,00 3 692,70 32 824,00 3 939,00 33 398,42
Grudzień 41 030,00 0,00 0,00 0,00 3 692,70 32 824,00 3 939,00 33 398,42
Rocznie 492 360,00 20 305,68 3 120,75 0,00 42 204,01 375 147,00 2 810,00 381 711,92
Wynagrodzenie pracownika 41 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 005 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 667 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 005 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 748 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 41 030,00 4 004,53 2 666,95 0,00 1 046,27 48 747,75 zł
Luty 41 030,00 4 004,53 2 666,95 0,00 1 046,27 48 747,75 zł
Marzec 41 030,00 4 004,53 2 666,95 0,00 1 046,27 48 747,75 zł
Kwiecień 41 030,00 4 004,53 2 666,95 0,00 1 046,27 48 747,75 zł
Maj 41 030,00 4 004,53 2 666,95 0,00 1 046,27 48 747,75 zł
Czerwiec 41 030,00 283,03 188,50 0,00 1 046,27 42 547,80 zł
Lipiec 41 030,00 0,00 0,00 0,00 1 046,27 42 076,27 zł
Sierpień 41 030,00 0,00 0,00 0,00 1 046,27 42 076,27 zł
Wrzesień 41 030,00 0,00 0,00 0,00 1 046,27 42 076,27 zł
Październik 41 030,00 0,00 0,00 0,00 1 046,27 42 076,27 zł
Listopad 41 030,00 0,00 0,00 0,00 1 046,27 42 076,27 zł
Grudzień 41 030,00 0,00 0,00 0,00 1 046,27 42 076,27 zł
Rocznie 492 360,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 555,24 538 744,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 41 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 638 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 638 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 748 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 31000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 31 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 880 zł
Całość - kwota brutto 35 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Luty 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Marzec 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Kwiecień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Maj 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Czerwiec 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Lipiec 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Sierpień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Wrzesień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Październik 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Listopad 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Grudzień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 704,00 4 880,00 31 000,00
Rocznie 430 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 448,00 58 560,00 372 000,00
Wynagrodzenie pracownika 35 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Luty 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Marzec 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Kwiecień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Maj 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Czerwiec 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Lipiec 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Sierpień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Wrzesień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Październik 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Listopad 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Grudzień 35 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 880,00 zł
Rocznie 430 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 31000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 31 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 362 zł
Zaliczka na podatek 9 731 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 361 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 361,00 0,00 0,00 0,00 3 362,49 0,00 9 731,00 0,00 24 267,51
Luty 37 361,00 0,00 0,00 0,00 3 362,49 0,00 11 531,00 0,00 22 467,51
Marzec 37 361,00 0,00 0,00 0,00 3 362,49 0,00 11 531,00 0,00 22 467,51
Kwiecień 37 361,00 0,00 0,00 0,00 3 362,49 0,00 11 531,00 0,00 22 467,51
Maj 37 361,00 0,00 0,00 0,00 3 362,49 0,00 11 531,00 0,00 22 467,51
Czerwiec 37 361,00 0,00 0,00 0,00 3 362,49 0,00 11 531,00 0,00 22 467,51
Lipiec 37 361,00 176,27 72,24 0,00 3 362,49 15,08 11 446,00 0,00 22 288,92
Sierpień 37 361,00 176,27 72,24 0,00 3 362,49 15,08 11 446,00 0,00 22 288,92
Wrzesień 37 361,00 176,27 72,24 0,00 3 362,49 15,08 11 446,00 0,00 22 288,92
Październik 37 361,00 176,27 72,24 0,00 3 362,49 15,08 11 446,00 0,00 22 288,92
Listopad 37 361,00 176,27 72,24 0,00 3 362,49 15,08 11 446,00 0,00 22 288,92
Grudzień 37 361,00 176,27 72,24 0,00 3 362,49 15,08 11 446,00 0,00 22 288,92
Rocznie 448 332,00 1 057,62 433,44 0,00 40 349,88 0,00 136 062,00 0,00 270 338,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 268 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.