Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 31 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 655 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 070 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 392 zł
Zaliczka na podatek 2 548 zł
Całość - kwota brutto 43 677 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 677,00 4 262,88 655,16 1 070,09 3 392,00 37 439,00 2 548,00 31 748,87
Luty 43 677,00 4 262,88 655,16 1 070,09 3 392,00 37 439,00 2 548,00 31 748,87
Marzec 43 677,00 4 262,88 655,16 1 070,09 3 392,00 37 439,00 2 548,00 31 748,87
Kwiecień 43 677,00 4 262,88 655,16 1 070,09 3 392,00 37 439,00 7 011,00 27 285,87
Maj 43 677,00 288,10 44,26 1 070,09 3 804,71 42 025,00 9 643,00 28 826,84
Czerwiec 43 677,00 0,00 0,00 1 070,09 3 834,62 42 357,00 9 720,00 29 052,29
Lipiec 43 677,00 0,00 0,00 1 070,09 3 834,62 42 357,00 9 720,00 29 052,29
Sierpień 43 677,00 0,00 0,00 1 070,09 3 834,62 42 357,00 9 720,00 29 052,29
Wrzesień 43 677,00 0,00 0,00 1 070,09 3 834,62 42 357,00 9 720,00 29 052,29
Październik 43 677,00 0,00 0,00 1 070,09 3 834,62 42 357,00 9 720,00 29 052,29
Listopad 43 677,00 0,00 0,00 1 070,09 3 834,62 42 357,00 9 720,00 29 052,29
Grudzień 43 677,00 0,00 0,00 1 070,09 3 834,62 42 357,00 9 720,00 29 052,29
Rocznie 524 124,00 17 339,62 2 664,90 12 841,08 44 215,05 488 280,00 92 338,00 354 725,35
Wynagrodzenie pracownika 43 677 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 263 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 839 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 729 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 070 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 622 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 677,00 4 262,88 2 839,01 729,41 1 113,77 52 622,07 zł
Luty 43 677,00 4 262,88 2 839,01 729,41 1 113,77 52 622,07 zł
Marzec 43 677,00 4 262,88 2 839,01 729,41 1 113,77 52 622,07 zł
Kwiecień 43 677,00 4 262,88 2 839,01 729,41 1 113,77 52 622,07 zł
Maj 43 677,00 288,10 191,86 729,41 1 113,77 46 000,14 zł
Czerwiec 43 677,00 0,00 0,00 729,41 1 113,77 45 520,18 zł
Lipiec 43 677,00 0,00 0,00 729,41 1 113,77 45 520,18 zł
Sierpień 43 677,00 0,00 0,00 729,41 1 113,77 45 520,18 zł
Wrzesień 43 677,00 0,00 0,00 729,41 1 113,77 45 520,18 zł
Październik 43 677,00 0,00 0,00 729,41 1 113,77 45 520,18 zł
Listopad 43 677,00 0,00 0,00 729,41 1 113,77 45 520,18 zł
Grudzień 43 677,00 0,00 0,00 729,41 1 113,77 45 520,18 zł
Rocznie 524 124,00 17 339,62 11 547,90 8 752,92 13 365,24 575 129,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 677 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 31 749 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 31 749 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 622 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 991 zł
Ubezpieczenie rentowe 613 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 266 zł
Zaliczka na podatek 2 123 zł
Całość - kwota brutto 40 894 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 894,00 3 991,25 613,41 0,00 3 266,04 29 031,00 2 123,00 30 900,30
Luty 40 894,00 3 991,25 613,41 0,00 3 266,04 29 031,00 2 123,00 30 900,30
Marzec 40 894,00 3 991,25 613,41 0,00 3 266,04 29 031,00 2 123,00 30 900,30
Kwiecień 40 894,00 3 991,25 613,41 0,00 3 266,04 29 031,00 2 123,00 30 900,30
Maj 40 894,00 1 374,62 211,26 0,00 3 537,73 31 447,00 2 300,00 33 470,39
Czerwiec 40 894,00 0,00 0,00 0,00 3 680,46 32 715,00 2 392,00 34 821,54
Lipiec 40 894,00 0,00 0,00 0,00 3 680,46 32 715,00 2 392,00 34 821,54
Sierpień 40 894,00 0,00 0,00 0,00 3 680,46 32 715,00 2 392,00 34 821,54
Wrzesień 40 894,00 0,00 0,00 0,00 3 680,46 32 715,00 2 392,00 34 821,54
Październik 40 894,00 0,00 0,00 0,00 3 680,46 32 715,00 2 392,00 34 821,54
Listopad 40 894,00 0,00 0,00 0,00 3 680,46 32 715,00 2 392,00 34 821,54
Grudzień 40 894,00 0,00 0,00 0,00 3 680,46 32 715,00 2 392,00 34 821,54
Rocznie 490 728,00 17 339,62 2 664,90 0,00 42 365,11 376 576,00 27 536,00 400 822,37
Wynagrodzenie pracownika 40 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 991 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 658 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 002 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 586 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 894,00 3 991,25 2 658,11 0,00 1 042,79 48 586,15 zł
Luty 40 894,00 3 991,25 2 658,11 0,00 1 042,79 48 586,15 zł
Marzec 40 894,00 3 991,25 2 658,11 0,00 1 042,79 48 586,15 zł
Kwiecień 40 894,00 3 991,25 2 658,11 0,00 1 042,79 48 586,15 zł
Maj 40 894,00 1 374,62 915,46 0,00 1 042,79 44 226,87 zł
Czerwiec 40 894,00 0,00 0,00 0,00 1 042,79 41 936,79 zł
Lipiec 40 894,00 0,00 0,00 0,00 1 042,79 41 936,79 zł
Sierpień 40 894,00 0,00 0,00 0,00 1 042,79 41 936,79 zł
Wrzesień 40 894,00 0,00 0,00 0,00 1 042,79 41 936,79 zł
Październik 40 894,00 0,00 0,00 0,00 1 042,79 41 936,79 zł
Listopad 40 894,00 0,00 0,00 0,00 1 042,79 41 936,79 zł
Grudzień 40 894,00 0,00 0,00 0,00 1 042,79 41 936,79 zł
Rocznie 490 728,00 17 339,62 11 547,90 0,00 12 513,48 532 129,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 894 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 586 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 864 zł
Całość - kwota brutto 35 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Luty 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Marzec 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Kwiecień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Maj 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Czerwiec 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Lipiec 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Sierpień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Wrzesień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Październik 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Listopad 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Grudzień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 611,00 4 864,00 30 900,00
Rocznie 429 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 332,00 58 368,00 370 800,00
Wynagrodzenie pracownika 35 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 764 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Luty 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Marzec 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Kwiecień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Maj 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Czerwiec 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Lipiec 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Sierpień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Wrzesień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Październik 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Listopad 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Grudzień 35 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 764,00 zł
Rocznie 429 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 168,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 764 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 27 549 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 9 692 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 241 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 692,00 0,00 27 549,00
Luty 37 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 492,00 0,00 25 749,00
Marzec 37 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 492,00 0,00 25 749,00
Kwiecień 37 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 492,00 0,00 25 749,00
Maj 37 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 492,00 0,00 25 749,00
Czerwiec 37 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 492,00 0,00 25 749,00
Lipiec 37 241,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 408,00 0,00 25 569,41
Sierpień 37 241,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 408,00 0,00 25 569,41
Wrzesień 37 241,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 408,00 0,00 25 569,41
Październik 37 241,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 408,00 0,00 25 569,41
Listopad 37 241,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 408,00 0,00 25 569,41
Grudzień 37 241,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 11 408,00 0,00 25 569,41
Rocznie 446 892,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 135 600,00 0,00 309 710,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 27 549 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.