Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 653 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 067 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 382 zł
Zaliczka na podatek 4 179 zł
Całość - kwota brutto 43 544 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 544,00 4 249,89 653,16 1 066,83 3 381,67 37 324,00 4 179,00 30 013,45
Luty 43 544,00 4 249,89 653,16 1 066,83 3 381,67 37 324,00 4 179,00 30 013,45
Marzec 43 544,00 4 249,89 653,16 1 066,83 3 381,67 37 324,00 4 179,00 30 013,45
Kwiecień 43 544,00 4 249,89 653,16 1 066,83 3 381,67 37 324,00 10 038,00 24 154,45
Maj 43 544,00 3 306,12 508,11 1 066,83 3 479,66 38 413,00 12 292,00 22 891,28
Czerwiec 43 544,00 0,00 0,00 1 066,83 3 822,95 42 227,00 13 513,00 25 141,22
Lipiec 43 544,00 0,00 0,00 1 066,83 3 822,95 42 227,00 13 513,00 25 141,22
Sierpień 43 544,00 0,00 0,00 1 066,83 3 822,95 42 227,00 13 513,00 25 141,22
Wrzesień 43 544,00 0,00 0,00 1 066,83 3 822,95 42 227,00 13 513,00 25 141,22
Październik 43 544,00 0,00 0,00 1 066,83 3 822,95 42 227,00 13 513,00 25 141,22
Listopad 43 544,00 0,00 0,00 1 066,83 3 822,95 42 227,00 13 513,00 25 141,22
Grudzień 43 544,00 0,00 0,00 1 066,83 3 822,95 42 227,00 13 513,00 25 141,22
Rocznie 522 528,00 20 305,68 3 120,75 12 801,96 43 766,99 483 298,00 85 690,00 313 074,62
Wynagrodzenie pracownika 43 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 250 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 830 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 727 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 067 zł
FGŚP 44 zł
Cała kwota 52 462 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 544,00 4 249,89 2 830,36 727,18 1 110,37 52 461,80 zł
Luty 43 544,00 4 249,89 2 830,36 727,18 1 110,37 52 461,80 zł
Marzec 43 544,00 4 249,89 2 830,36 727,18 1 110,37 52 461,80 zł
Kwiecień 43 544,00 4 249,89 2 830,36 727,18 1 110,37 52 461,80 zł
Maj 43 544,00 3 306,12 2 201,81 727,18 1 110,37 50 889,48 zł
Czerwiec 43 544,00 0,00 0,00 727,18 1 110,37 45 381,55 zł
Lipiec 43 544,00 0,00 0,00 727,18 1 110,37 45 381,55 zł
Sierpień 43 544,00 0,00 0,00 727,18 1 110,37 45 381,55 zł
Wrzesień 43 544,00 0,00 0,00 727,18 1 110,37 45 381,55 zł
Październik 43 544,00 0,00 0,00 727,18 1 110,37 45 381,55 zł
Listopad 43 544,00 0,00 0,00 727,18 1 110,37 45 381,55 zł
Grudzień 43 544,00 0,00 0,00 727,18 1 110,37 45 381,55 zł
Rocznie 522 528,00 20 305,68 13 523,25 8 726,16 13 324,44 578 407,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 013 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 013 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 462 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 979 zł
Ubezpieczenie rentowe 611 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 256 zł
Zaliczka na podatek 3 473 zł
Całość - kwota brutto 40 765 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 765,00 3 978,66 611,48 0,00 3 255,74 28 940,00 3 473,00 29 446,32
Luty 40 765,00 3 978,66 611,48 0,00 3 255,74 28 940,00 3 473,00 29 446,32
Marzec 40 765,00 3 978,66 611,48 0,00 3 255,74 28 940,00 3 473,00 29 446,32
Kwiecień 40 765,00 3 978,66 611,48 0,00 3 255,74 28 940,00 3 473,00 29 446,32
Maj 40 765,00 3 978,66 611,48 0,00 3 255,74 28 940,00 3 473,00 29 446,32
Czerwiec 40 765,00 412,38 63,35 0,00 3 626,03 32 231,00 3 868,00 32 795,52
Lipiec 40 765,00 0,00 0,00 0,00 3 668,85 32 612,00 3 913,00 33 182,71
Sierpień 40 765,00 0,00 0,00 0,00 3 668,85 32 612,00 3 913,00 33 182,71
Wrzesień 40 765,00 0,00 0,00 0,00 3 668,85 32 612,00 3 913,00 33 182,71
Październik 40 765,00 0,00 0,00 0,00 3 668,85 32 612,00 3 913,00 33 182,71
Listopad 40 765,00 0,00 0,00 0,00 3 668,85 32 612,00 3 913,00 33 182,71
Grudzień 40 765,00 0,00 0,00 0,00 3 668,85 32 612,00 3 913,00 33 182,71
Rocznie 489 180,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 917,83 372 603,00 2 797,00 379 123,38
Wynagrodzenie pracownika 40 765 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 979 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 650 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 999 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 433 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 765,00 3 978,66 2 649,73 0,00 1 039,51 48 432,90 zł
Luty 40 765,00 3 978,66 2 649,73 0,00 1 039,51 48 432,90 zł
Marzec 40 765,00 3 978,66 2 649,73 0,00 1 039,51 48 432,90 zł
Kwiecień 40 765,00 3 978,66 2 649,73 0,00 1 039,51 48 432,90 zł
Maj 40 765,00 3 978,66 2 649,73 0,00 1 039,51 48 432,90 zł
Czerwiec 40 765,00 412,38 274,60 0,00 1 039,51 42 491,49 zł
Lipiec 40 765,00 0,00 0,00 0,00 1 039,51 41 804,51 zł
Sierpień 40 765,00 0,00 0,00 0,00 1 039,51 41 804,51 zł
Wrzesień 40 765,00 0,00 0,00 0,00 1 039,51 41 804,51 zł
Październik 40 765,00 0,00 0,00 0,00 1 039,51 41 804,51 zł
Listopad 40 765,00 0,00 0,00 0,00 1 039,51 41 804,51 zł
Grudzień 40 765,00 0,00 0,00 0,00 1 039,51 41 804,51 zł
Rocznie 489 180,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 474,12 535 483,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 765 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 446 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 446 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 433 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 848 zł
Całość - kwota brutto 35 648 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Luty 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Marzec 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Kwiecień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Maj 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Czerwiec 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Lipiec 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Sierpień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Wrzesień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Październik 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Listopad 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Grudzień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 518,00 4 848,00 30 800,00
Rocznie 427 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 216,00 58 176,00 369 600,00
Wynagrodzenie pracownika 35 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 648 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Luty 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Marzec 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Kwiecień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Maj 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Czerwiec 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Lipiec 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Sierpień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Wrzesień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Październik 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Listopad 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Grudzień 35 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 648,00 zł
Rocznie 427 776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 776,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 648 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 648 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 341 zł
Zaliczka na podatek 9 653 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 120,00 0,00 0,00 0,00 3 340,80 0,00 9 653,00 0,00 24 126,20
Luty 37 120,00 0,00 0,00 0,00 3 340,80 0,00 11 453,00 0,00 22 326,20
Marzec 37 120,00 0,00 0,00 0,00 3 340,80 0,00 11 453,00 0,00 22 326,20
Kwiecień 37 120,00 0,00 0,00 0,00 3 340,80 0,00 11 453,00 0,00 22 326,20
Maj 37 120,00 0,00 0,00 0,00 3 340,80 0,00 11 453,00 0,00 22 326,20
Czerwiec 37 120,00 0,00 0,00 0,00 3 340,80 0,00 11 453,00 0,00 22 326,20
Lipiec 37 120,00 176,27 72,24 0,00 3 340,80 15,08 11 369,00 0,00 22 146,61
Sierpień 37 120,00 176,27 72,24 0,00 3 340,80 15,08 11 369,00 0,00 22 146,61
Wrzesień 37 120,00 176,27 72,24 0,00 3 340,80 15,08 11 369,00 0,00 22 146,61
Październik 37 120,00 176,27 72,24 0,00 3 340,80 15,08 11 369,00 0,00 22 146,61
Listopad 37 120,00 176,27 72,24 0,00 3 340,80 15,08 11 369,00 0,00 22 146,61
Grudzień 37 120,00 176,27 72,24 0,00 3 340,80 15,08 11 369,00 0,00 22 146,61
Rocznie 445 440,00 1 057,62 433,44 0,00 40 089,60 0,00 135 132,00 0,00 268 636,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 126 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.