Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 651 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 063 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 370 zł
Zaliczka na podatek 3 378 zł
Całość - kwota brutto 43 398 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 398,00 4 235,64 650,97 1 063,25 3 370,33 37 198,00 3 378,00 30 699,81
Luty 43 398,00 4 235,64 650,97 1 063,25 3 370,33 37 198,00 3 378,00 30 699,81
Marzec 43 398,00 4 235,64 650,97 1 063,25 3 370,33 37 198,00 7 288,00 26 789,81
Kwiecień 43 398,00 2 691,43 413,64 1 063,25 3 530,67 38 980,00 9 433,00 26 266,01
Maj 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Czerwiec 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Lipiec 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Sierpień 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Wrzesień 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Październik 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Listopad 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Grudzień 43 398,00 0,00 0,00 1 063,25 3 810,13 42 085,00 10 186,00 28 338,62
Rocznie 520 776,00 15 398,35 2 366,55 12 759,00 44 122,70 487 254,00 104 965,00 341 164,40
Wynagrodzenie pracownika 43 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 821 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 725 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 063 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 52 286 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 398,00 4 235,64 2 820,87 724,75 1 106,65 52 285,91 zł
Luty 43 398,00 4 235,64 2 820,87 724,75 1 106,65 52 285,91 zł
Marzec 43 398,00 4 235,64 2 820,87 724,75 1 106,65 52 285,91 zł
Kwiecień 43 398,00 2 691,43 1 792,44 724,75 1 106,65 49 713,27 zł
Maj 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Czerwiec 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Lipiec 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Sierpień 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Wrzesień 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Październik 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Listopad 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Grudzień 43 398,00 0,00 0,00 724,75 1 106,65 45 229,40 zł
Rocznie 520 776,00 15 398,35 10 255,05 8 697,00 13 279,80 568 406,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 286 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 965 zł
Ubezpieczenie rentowe 609 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 245 zł
Zaliczka na podatek 2 109 zł
Całość - kwota brutto 40 629 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 629,00 3 965,39 609,44 0,00 3 244,88 28 843,00 2 109,00 30 700,29
Luty 40 629,00 3 965,39 609,44 0,00 3 244,88 28 843,00 2 109,00 30 700,29
Marzec 40 629,00 3 965,39 609,44 0,00 3 244,88 28 843,00 2 109,00 30 700,29
Kwiecień 40 629,00 3 502,18 538,23 0,00 3 292,97 29 271,00 2 140,00 31 155,62
Maj 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Czerwiec 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Lipiec 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Sierpień 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Wrzesień 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Październik 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Listopad 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Grudzień 40 629,00 0,00 0,00 0,00 3 656,61 32 503,00 2 377,00 34 595,39
Rocznie 487 548,00 15 398,35 2 366,55 0,00 42 280,49 375 824,00 27 483,00 400 019,61
Wynagrodzenie pracownika 40 629 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 965 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 641 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 995 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 271 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 629,00 3 965,39 2 640,89 0,00 1 036,04 48 271,32 zł
Luty 40 629,00 3 965,39 2 640,89 0,00 1 036,04 48 271,32 zł
Marzec 40 629,00 3 965,39 2 640,89 0,00 1 036,04 48 271,32 zł
Kwiecień 40 629,00 3 502,18 2 332,38 0,00 1 036,04 47 499,60 zł
Maj 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Czerwiec 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Lipiec 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Sierpień 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Wrzesień 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Październik 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Listopad 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Grudzień 40 629,00 0,00 0,00 0,00 1 036,04 41 665,04 zł
Rocznie 487 548,00 15 398,35 10 255,05 0,00 12 432,48 525 633,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 629 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 271 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 832 zł
Całość - kwota brutto 35 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Luty 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Marzec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Kwiecień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Maj 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Czerwiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Lipiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Sierpień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Wrzesień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Październik 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Listopad 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Grudzień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Rocznie 426 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 112,00 57 984,00 368 400,00
Wynagrodzenie pracownika 35 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 532 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Luty 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Marzec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Kwiecień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Maj 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Czerwiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Lipiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Sierpień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Wrzesień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Październik 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Listopad 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Grudzień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Rocznie 426 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 532 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 917 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 999 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 917,00 0,00 30 700,19
Luty 36 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 917,00 0,00 30 700,19
Marzec 36 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 738,00 0,00 26 879,19
Kwiecień 36 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 467,00 0,00 25 150,19
Maj 36 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 467,00 0,00 25 150,19
Czerwiec 36 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 467,00 0,00 25 150,19
Lipiec 36 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 389,00 0,00 24 982,99
Sierpień 36 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 389,00 0,00 24 982,99
Wrzesień 36 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 389,00 0,00 24 982,99
Październik 36 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 389,00 0,00 24 982,99
Listopad 36 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 389,00 0,00 24 982,99
Grudzień 36 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 389,00 0,00 24 982,99
Rocznie 443 988,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 124 307,00 0,00 313 628,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 999 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 700 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ