Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 917 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 651 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 063 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 371 zł
Zaliczka na podatek 4 164 zł
Całość - kwota brutto 43 402 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 402,00 4 236,04 651,03 1 063,35 3 370,64 37 202,00 4 164,00 29 916,94
Luty 43 402,00 4 236,04 651,03 1 063,35 3 370,64 37 202,00 4 164,00 29 916,94
Marzec 43 402,00 4 236,04 651,03 1 063,35 3 370,64 37 202,00 4 164,00 29 916,94
Kwiecień 43 402,00 4 236,04 651,03 1 063,35 3 370,64 37 202,00 9 926,00 24 154,94
Maj 43 402,00 3 361,52 516,63 1 063,35 3 461,45 38 211,00 12 228,00 22 771,05
Czerwiec 43 402,00 0,00 0,00 1 063,35 3 810,48 42 089,00 13 468,00 25 060,17
Lipiec 43 402,00 0,00 0,00 1 063,35 3 810,48 42 089,00 13 468,00 25 060,17
Sierpień 43 402,00 0,00 0,00 1 063,35 3 810,48 42 089,00 13 468,00 25 060,17
Wrzesień 43 402,00 0,00 0,00 1 063,35 3 810,48 42 089,00 13 468,00 25 060,17
Październik 43 402,00 0,00 0,00 1 063,35 3 810,48 42 089,00 13 468,00 25 060,17
Listopad 43 402,00 0,00 0,00 1 063,35 3 810,48 42 089,00 13 468,00 25 060,17
Grudzień 43 402,00 0,00 0,00 1 063,35 3 810,48 42 089,00 13 468,00 25 060,17
Rocznie 520 824,00 20 305,68 3 120,75 12 760,20 43 617,37 481 642,00 85 309,00 312 098,00
Wynagrodzenie pracownika 43 402 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 236 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 821 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 725 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 063 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 52 291 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 402,00 4 236,04 2 821,13 724,81 1 106,75 52 290,73 zł
Luty 43 402,00 4 236,04 2 821,13 724,81 1 106,75 52 290,73 zł
Marzec 43 402,00 4 236,04 2 821,13 724,81 1 106,75 52 290,73 zł
Kwiecień 43 402,00 4 236,04 2 821,13 724,81 1 106,75 52 290,73 zł
Maj 43 402,00 3 361,52 2 238,73 724,81 1 106,75 50 833,81 zł
Czerwiec 43 402,00 0,00 0,00 724,81 1 106,75 45 233,56 zł
Lipiec 43 402,00 0,00 0,00 724,81 1 106,75 45 233,56 zł
Sierpień 43 402,00 0,00 0,00 724,81 1 106,75 45 233,56 zł
Wrzesień 43 402,00 0,00 0,00 724,81 1 106,75 45 233,56 zł
Październik 43 402,00 0,00 0,00 724,81 1 106,75 45 233,56 zł
Listopad 43 402,00 0,00 0,00 724,81 1 106,75 45 233,56 zł
Grudzień 43 402,00 0,00 0,00 724,81 1 106,75 45 233,56 zł
Rocznie 520 824,00 20 305,68 13 523,25 8 697,72 13 281,00 576 631,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 402 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 917 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 917 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 291 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 966 zł
Ubezpieczenie rentowe 610 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 245 zł
Zaliczka na podatek 3 462 zł
Całość - kwota brutto 40 633 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 633,00 3 965,78 609,50 0,00 3 245,19 28 846,00 3 462,00 29 351,01
Luty 40 633,00 3 965,78 609,50 0,00 3 245,19 28 846,00 3 462,00 29 351,01
Marzec 40 633,00 3 965,78 609,50 0,00 3 245,19 28 846,00 3 462,00 29 351,01
Kwiecień 40 633,00 3 965,78 609,50 0,00 3 245,19 28 846,00 3 462,00 29 351,01
Maj 40 633,00 3 965,78 609,50 0,00 3 245,19 28 846,00 3 462,00 29 351,01
Czerwiec 40 633,00 476,78 73,25 0,00 3 607,47 32 066,00 3 848,00 32 627,58
Lipiec 40 633,00 0,00 0,00 0,00 3 656,97 32 506,00 3 901,00 33 075,31
Sierpień 40 633,00 0,00 0,00 0,00 3 656,97 32 506,00 3 901,00 33 075,31
Wrzesień 40 633,00 0,00 0,00 0,00 3 656,97 32 506,00 3 901,00 33 075,31
Październik 40 633,00 0,00 0,00 0,00 3 656,97 32 506,00 3 901,00 33 075,31
Listopad 40 633,00 0,00 0,00 0,00 3 656,97 32 506,00 3 901,00 33 075,31
Grudzień 40 633,00 0,00 0,00 0,00 3 656,97 32 506,00 3 901,00 33 075,31
Rocznie 487 596,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 775,24 371 332,00 2 784,00 377 834,49
Wynagrodzenie pracownika 40 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 966 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 641 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 996 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 633,00 3 965,78 2 641,15 0,00 1 036,14 48 276,07 zł
Luty 40 633,00 3 965,78 2 641,15 0,00 1 036,14 48 276,07 zł
Marzec 40 633,00 3 965,78 2 641,15 0,00 1 036,14 48 276,07 zł
Kwiecień 40 633,00 3 965,78 2 641,15 0,00 1 036,14 48 276,07 zł
Maj 40 633,00 3 965,78 2 641,15 0,00 1 036,14 48 276,07 zł
Czerwiec 40 633,00 476,78 317,50 0,00 1 036,14 42 463,42 zł
Lipiec 40 633,00 0,00 0,00 0,00 1 036,14 41 669,14 zł
Sierpień 40 633,00 0,00 0,00 0,00 1 036,14 41 669,14 zł
Wrzesień 40 633,00 0,00 0,00 0,00 1 036,14 41 669,14 zł
Październik 40 633,00 0,00 0,00 0,00 1 036,14 41 669,14 zł
Listopad 40 633,00 0,00 0,00 0,00 1 036,14 41 669,14 zł
Grudzień 40 633,00 0,00 0,00 0,00 1 036,14 41 669,14 zł
Rocznie 487 596,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 433,68 533 858,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 633 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 351 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 351 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 832 zł
Całość - kwota brutto 35 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Luty 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Marzec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Kwiecień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Maj 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Czerwiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Lipiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Sierpień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Wrzesień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Październik 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Listopad 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Grudzień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 426,00 4 832,00 30 700,00
Rocznie 426 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 112,00 57 984,00 368 400,00
Wynagrodzenie pracownika 35 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 532 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Luty 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Marzec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Kwiecień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Maj 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Czerwiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Lipiec 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Sierpień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Wrzesień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Październik 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Listopad 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Grudzień 35 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 532,00 zł
Rocznie 426 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 532 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 24 055 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 330 zł
Zaliczka na podatek 9 615 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 37 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 9 615,00 0,00 24 055,00
Luty 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Marzec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Kwiecień 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Maj 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Czerwiec 37 000,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 0,00 11 415,00 0,00 22 255,00
Lipiec 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Sierpień 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Wrzesień 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Październik 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Listopad 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Grudzień 37 000,00 176,27 72,24 0,00 3 330,00 15,08 11 331,00 0,00 22 075,41
Rocznie 444 000,00 1 057,62 433,44 0,00 39 960,00 0,00 134 676,00 0,00 267 782,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 37 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 24 055 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.