Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3110 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 110 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 242 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Luty 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Marzec 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Kwiecień 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Maj 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Czerwiec 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Lipiec 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Sierpień 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Wrzesień 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Październik 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Listopad 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Grudzień 3 110,00 303,54 46,65 76,20 241,52 2 434,00 0,00 2 442,09
Rocznie 37 320,00 3 642,48 559,80 914,40 0,00 29 208,00 0,00 29 305,08
Wynagrodzenie pracownika 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Luty 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Marzec 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Kwiecień 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Maj 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Czerwiec 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Lipiec 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Sierpień 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Wrzesień 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Październik 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Listopad 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Grudzień 3 110,00 303,54 202,15 51,94 79,31 3 746,94 zł
Rocznie 37 320,00 3 642,48 2 425,80 623,28 951,72 44 963,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 442 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3110 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 246 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 248 zł
Zaliczka na podatek 265 zł
Całość - kwota brutto 3 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Luty 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Marzec 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Kwiecień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Maj 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Czerwiec 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Lipiec 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Sierpień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Wrzesień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Październik 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Listopad 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Grudzień 3 110,00 303,54 46,65 0,00 248,38 2 208,00 265,00 2 246,47
Rocznie 37 320,00 3 642,48 559,80 0,00 2 980,56 26 496,00 204,00 26 957,64
Wynagrodzenie pracownika 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 304 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 695 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Luty 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Marzec 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Kwiecień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Maj 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Czerwiec 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Lipiec 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Sierpień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Wrzesień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Październik 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Listopad 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Grudzień 3 110,00 303,54 202,15 0,00 79,31 3 695,00 zł
Rocznie 37 320,00 3 642,48 2 425,80 0,00 951,72 44 340,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 246 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 695 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3110 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 687 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Całość - kwota brutto 3 110 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Luty 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Marzec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Kwiecień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Maj 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Czerwiec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Lipiec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Sierpień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Wrzesień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Październik 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Listopad 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Grudzień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488,00 423,00 2 687,00
Rocznie 37 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 856,00 5 076,00 32 244,00
Wynagrodzenie pracownika 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 110 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Luty 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Marzec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Kwiecień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Maj 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Czerwiec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Lipiec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Sierpień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Wrzesień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Październik 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Listopad 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Grudzień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 110,00 zł
Rocznie 37 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 687 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 110 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 110 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3110 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 110 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 104 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 110 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 110,00 0,00 0,00 0,00 279,90 0,00 104,00 0,00 2 726,10
Luty 3 110,00 0,00 0,00 0,00 279,90 0,00 104,00 0,00 2 726,10
Marzec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 279,90 0,00 104,00 0,00 2 726,10
Kwiecień 3 110,00 0,00 0,00 0,00 279,90 0,00 170,00 0,00 2 660,10
Maj 3 110,00 0,00 0,00 0,00 279,90 0,00 570,00 0,00 2 260,10
Czerwiec 3 110,00 0,00 0,00 0,00 279,90 0,00 570,00 0,00 2 260,10
Lipiec 3 110,00 176,27 72,24 0,00 279,90 15,08 486,00 0,00 2 080,51
Sierpień 3 110,00 176,27 72,24 0,00 279,90 15,08 486,00 0,00 2 080,51
Wrzesień 3 110,00 176,27 72,24 0,00 279,90 15,08 486,00 0,00 2 080,51
Październik 3 110,00 176,27 72,24 0,00 279,90 15,08 486,00 0,00 2 080,51
Listopad 3 110,00 176,27 72,24 0,00 279,90 15,08 486,00 0,00 2 080,51
Grudzień 3 110,00 176,27 72,24 0,00 279,90 15,08 486,00 0,00 2 080,51
Rocznie 37 320,00 1 057,62 433,44 0,00 3 358,80 0,00 4 538,00 0,00 27 841,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 110 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 726 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.