Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3090 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 090 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 426 zł
Ubezpieczenie emerytalne 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 240 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Luty 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Marzec 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Kwiecień 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Maj 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Czerwiec 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Lipiec 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Sierpień 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Wrzesień 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Październik 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Listopad 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Grudzień 3 090,00 301,58 46,35 75,71 239,97 2 416,00 0,00 2 426,39
Rocznie 37 080,00 3 618,96 556,20 908,52 0,00 28 992,00 0,00 29 116,68
Wynagrodzenie pracownika 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 201 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Luty 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Marzec 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Kwiecień 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Maj 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Czerwiec 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Lipiec 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Sierpień 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Wrzesień 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Październik 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Listopad 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Grudzień 3 090,00 301,58 200,85 51,60 78,80 3 722,83 zł
Rocznie 37 080,00 3 618,96 2 410,20 619,20 945,60 44 673,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 426 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3090 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 232 zł
Ubezpieczenie emerytalne 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 247 zł
Zaliczka na podatek 263 zł
Całość - kwota brutto 3 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Luty 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Marzec 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Kwiecień 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Maj 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Czerwiec 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Lipiec 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Sierpień 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Wrzesień 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Październik 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Listopad 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Grudzień 3 090,00 301,58 46,35 0,00 246,79 2 194,00 263,00 2 232,00
Rocznie 37 080,00 3 618,96 556,20 0,00 2 961,48 26 328,00 192,00 26 784,00
Wynagrodzenie pracownika 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 302 zł
Ubezpieczenie rentowe 201 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 671 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Luty 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Marzec 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Kwiecień 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Maj 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Czerwiec 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Lipiec 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Sierpień 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Wrzesień 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Październik 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Listopad 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Grudzień 3 090,00 301,58 200,85 0,00 78,80 3 671,23 zł
Rocznie 37 080,00 3 618,96 2 410,20 0,00 945,60 44 054,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 232 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 671 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3090 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 420 zł
Całość - kwota brutto 3 090 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Luty 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Marzec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Kwiecień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Maj 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Czerwiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Lipiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Sierpień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Wrzesień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Październik 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Listopad 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Grudzień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472,00 420,00 2 670,00
Rocznie 37 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 664,00 5 040,00 32 040,00
Wynagrodzenie pracownika 3 090 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 090 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Luty 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Marzec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Kwiecień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Maj 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Czerwiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Lipiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Sierpień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Wrzesień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Październik 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Listopad 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Grudzień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 090,00 zł
Rocznie 37 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 670 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 090 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 090 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3090 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 090 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 712 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 278 zł
Zaliczka na podatek 100 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 090 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 090,00 0,00 0,00 0,00 278,10 0,00 100,00 0,00 2 711,90
Luty 3 090,00 0,00 0,00 0,00 278,10 0,00 100,00 0,00 2 711,90
Marzec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 278,10 0,00 100,00 0,00 2 711,90
Kwiecień 3 090,00 0,00 0,00 0,00 278,10 0,00 154,00 0,00 2 657,90
Maj 3 090,00 0,00 0,00 0,00 278,10 0,00 564,00 0,00 2 247,90
Czerwiec 3 090,00 0,00 0,00 0,00 278,10 0,00 564,00 0,00 2 247,90
Lipiec 3 090,00 176,27 72,24 0,00 278,10 15,08 479,00 0,00 2 069,31
Sierpień 3 090,00 176,27 72,24 0,00 278,10 15,08 479,00 0,00 2 069,31
Wrzesień 3 090,00 176,27 72,24 0,00 278,10 15,08 479,00 0,00 2 069,31
Październik 3 090,00 176,27 72,24 0,00 278,10 15,08 479,00 0,00 2 069,31
Listopad 3 090,00 176,27 72,24 0,00 278,10 15,08 479,00 0,00 2 069,31
Grudzień 3 090,00 176,27 72,24 0,00 278,10 15,08 479,00 0,00 2 069,31
Rocznie 37 080,00 1 057,62 433,44 0,00 3 337,20 0,00 4 456,00 0,00 27 705,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 090 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 712 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.