Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3130 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 130 zł brutto - kalkulacja

   Płaca minimalna wynosi aktualnie 4300 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 458 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 243 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Luty 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Marzec 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Kwiecień 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Maj 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Czerwiec 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Lipiec 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Sierpień 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Wrzesień 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Październik 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Listopad 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Grudzień 3 130,00 305,49 46,95 76,69 243,08 2 451,00 0,00 2 457,79
Rocznie 37 560,00 3 665,88 563,40 920,28 0,00 29 412,00 0,00 29 493,48
Wynagrodzenie pracownika 3 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Luty 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Marzec 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Kwiecień 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Maj 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Czerwiec 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Lipiec 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Sierpień 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Wrzesień 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Październik 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Listopad 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Grudzień 3 130,00 305,49 203,45 52,27 79,82 3 771,03 zł
Rocznie 37 560,00 3 665,88 2 441,40 627,24 957,84 45 252,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 458 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3130 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 261 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 250 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 3 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Luty 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Marzec 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Kwiecień 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Maj 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Czerwiec 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Lipiec 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Sierpień 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Wrzesień 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Październik 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Listopad 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Grudzień 3 130,00 305,49 46,95 0,00 249,98 2 222,00 267,00 2 260,94
Rocznie 37 560,00 3 665,88 563,40 0,00 2 999,76 26 664,00 204,00 27 131,28
Wynagrodzenie pracownika 3 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 305 zł
Ubezpieczenie rentowe 203 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 719 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Luty 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Marzec 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Kwiecień 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Maj 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Czerwiec 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Lipiec 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Sierpień 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Wrzesień 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Październik 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Listopad 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Grudzień 3 130,00 305,49 203,45 0,00 79,82 3 718,76 zł
Rocznie 37 560,00 3 665,88 2 441,40 0,00 957,84 44 625,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 261 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 719 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3130 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 426 zł
Całość - kwota brutto 3 130 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Luty 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Marzec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Kwiecień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Maj 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Czerwiec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Lipiec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Sierpień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Wrzesień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Październik 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Listopad 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Grudzień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 504,00 426,00 2 704,00
Rocznie 37 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 048,00 5 112,00 32 448,00
Wynagrodzenie pracownika 3 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 130 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Luty 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Marzec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Kwiecień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Maj 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Czerwiec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Lipiec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Sierpień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Wrzesień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Październik 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Listopad 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Grudzień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 130,00 zł
Rocznie 37 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 130 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 130 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3130 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 130 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 282 zł
Zaliczka na podatek 107 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 130 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 130,00 0,00 0,00 0,00 281,70 0,00 107,00 0,00 2 741,30
Luty 3 130,00 0,00 0,00 0,00 281,70 0,00 107,00 0,00 2 741,30
Marzec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 281,70 0,00 107,00 0,00 2 741,30
Kwiecień 3 130,00 0,00 0,00 0,00 281,70 0,00 185,00 0,00 2 663,30
Maj 3 130,00 0,00 0,00 0,00 281,70 0,00 577,00 0,00 2 271,30
Czerwiec 3 130,00 0,00 0,00 0,00 281,70 0,00 577,00 0,00 2 271,30
Lipiec 3 130,00 176,27 72,24 0,00 281,70 15,08 492,00 0,00 2 092,71
Sierpień 3 130,00 176,27 72,24 0,00 281,70 15,08 492,00 0,00 2 092,71
Wrzesień 3 130,00 176,27 72,24 0,00 281,70 15,08 492,00 0,00 2 092,71
Październik 3 130,00 176,27 72,24 0,00 281,70 15,08 492,00 0,00 2 092,71
Listopad 3 130,00 176,27 72,24 0,00 281,70 15,08 492,00 0,00 2 092,71
Grudzień 3 130,00 176,27 72,24 0,00 281,70 15,08 492,00 0,00 2 092,71
Rocznie 37 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 380,40 0,00 4 612,00 0,00 27 986,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 130 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 741 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.