Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 100 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 434 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 241 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Luty 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Marzec 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Kwiecień 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Maj 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Czerwiec 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Lipiec 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Sierpień 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Wrzesień 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Październik 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Listopad 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Grudzień 3 100,00 302,56 46,50 75,95 240,75 2 425,00 0,00 2 434,24
Rocznie 37 200,00 3 630,72 558,00 911,40 0,00 29 100,00 0,00 29 210,88
Wynagrodzenie pracownika 3 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Luty 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Marzec 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Kwiecień 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Maj 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Czerwiec 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Lipiec 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Sierpień 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Wrzesień 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Październik 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Listopad 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Grudzień 3 100,00 302,56 201,50 51,77 79,05 3 734,88 zł
Rocznie 37 200,00 3 630,72 2 418,00 621,24 948,60 44 818,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 434 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 248 zł
Zaliczka na podatek 264 zł
Całość - kwota brutto 3 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Luty 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Marzec 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Kwiecień 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Maj 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Czerwiec 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Lipiec 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Sierpień 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Wrzesień 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Październik 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Listopad 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Grudzień 3 100,00 302,56 46,50 0,00 247,58 2 201,00 264,00 2 239,24
Rocznie 37 200,00 3 630,72 558,00 0,00 2 970,96 26 412,00 204,00 26 870,88
Wynagrodzenie pracownika 3 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 303 zł
Ubezpieczenie rentowe 202 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 76 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 683 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Luty 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Marzec 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Kwiecień 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Maj 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Czerwiec 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Lipiec 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Sierpień 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Wrzesień 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Październik 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Listopad 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Grudzień 3 100,00 302,56 201,50 0,00 79,05 3 683,11 zł
Rocznie 37 200,00 3 630,72 2 418,00 0,00 948,60 44 197,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 239 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 683 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 422 zł
Całość - kwota brutto 3 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Luty 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Marzec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Kwiecień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Maj 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Czerwiec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Lipiec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Sierpień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Wrzesień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Październik 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Listopad 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Grudzień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 422,00 2 678,00
Rocznie 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 5 064,00 32 136,00
Wynagrodzenie pracownika 3 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Luty 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Marzec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Kwiecień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Maj 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Czerwiec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Lipiec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Sierpień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Wrzesień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Październik 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Listopad 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Grudzień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 zł
Rocznie 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 678 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 279 zł
Zaliczka na podatek 102 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 102,00 0,00 2 719,00
Luty 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 102,00 0,00 2 719,00
Marzec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 102,00 0,00 2 719,00
Kwiecień 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 162,00 0,00 2 659,00
Maj 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 567,00 0,00 2 254,00
Czerwiec 3 100,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 567,00 0,00 2 254,00
Lipiec 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Sierpień 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Wrzesień 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Październik 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Listopad 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Grudzień 3 100,00 176,27 72,24 0,00 279,00 15,08 483,00 0,00 2 074,41
Rocznie 37 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 348,00 0,00 4 500,00 0,00 27 770,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 719 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.