Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3140 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 302 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 164 zł
Całość - kwota brutto 3 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Luty 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Marzec 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Kwiecień 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Maj 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Czerwiec 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Lipiec 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Sierpień 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Wrzesień 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Październik 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Listopad 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Grudzień 3 140,00 306,46 47,10 76,93 243,86 2 460,00 164,00 2 301,65
Rocznie 37 680,00 3 677,52 565,20 923,16 2 926,32 29 520,00 1 968,00 27 619,80
Wynagrodzenie pracownika 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 204 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 52 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Luty 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Marzec 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Kwiecień 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Maj 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Czerwiec 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Lipiec 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Sierpień 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Wrzesień 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Październik 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Listopad 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Grudzień 3 140,00 306,46 204,10 52,44 80,07 3 783,07 zł
Rocznie 37 680,00 3 677,52 2 449,20 629,28 960,84 45 396,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 302 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3140 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 373 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 251 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Całość - kwota brutto 3 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Luty 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Marzec 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Kwiecień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Maj 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Czerwiec 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Lipiec 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Sierpień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Wrzesień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Październik 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Listopad 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Grudzień 3 140,00 306,46 47,10 0,00 250,78 2 229,00 163,00 2 372,66
Rocznie 37 680,00 3 677,52 565,20 0,00 3 009,36 26 748,00 1 956,00 28 471,92
Wynagrodzenie pracownika 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 204 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 731 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Luty 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Marzec 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Kwiecień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Maj 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Czerwiec 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Lipiec 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Sierpień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Wrzesień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Październik 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Listopad 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Grudzień 3 140,00 306,46 204,10 0,00 80,07 3 730,63 zł
Rocznie 37 680,00 3 677,52 2 449,20 0,00 960,84 44 767,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 373 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 731 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3140 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 427 zł
Całość - kwota brutto 3 140 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Luty 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Marzec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Kwiecień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Maj 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Czerwiec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Lipiec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Sierpień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Wrzesień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Październik 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Listopad 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Grudzień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 512,00 427,00 2 713,00
Rocznie 37 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 144,00 5 124,00 32 556,00
Wynagrodzenie pracownika 3 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 140 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Luty 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Marzec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Kwiecień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Maj 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Czerwiec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Lipiec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Sierpień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Wrzesień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Październik 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Listopad 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Grudzień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00 zł
Rocznie 37 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 140 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 140 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3140 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 140 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 161 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 140 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 140,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 161,00 0,00 2 597,19
Luty 3 140,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 161,00 0,00 2 597,19
Marzec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 161,00 0,00 2 597,19
Kwiecień 3 140,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 161,00 0,00 2 597,19
Maj 3 140,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 161,00 0,00 2 597,19
Czerwiec 3 140,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 161,00 0,00 2 597,19
Lipiec 3 140,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 120,00 0,00 2 392,99
Sierpień 3 140,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 120,00 0,00 2 392,99
Wrzesień 3 140,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 120,00 0,00 2 392,99
Październik 3 140,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 120,00 0,00 2 392,99
Listopad 3 140,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 120,00 0,00 2 392,99
Grudzień 3 140,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 120,00 0,00 2 392,99
Rocznie 37 680,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 686,00 0,00 29 941,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 140 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 597 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ