Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3070 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 252 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 238 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Całość - kwota brutto 3 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Luty 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Marzec 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Kwiecień 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Maj 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Czerwiec 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Lipiec 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Sierpień 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Wrzesień 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Październik 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Listopad 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Grudzień 3 070,00 299,63 46,05 75,22 238,42 2 399,00 159,00 2 251,68
Rocznie 36 840,00 3 595,56 552,60 902,64 2 861,04 28 788,00 1 908,00 27 020,16
Wynagrodzenie pracownika 3 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Luty 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Marzec 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Kwiecień 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Maj 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Czerwiec 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Lipiec 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Sierpień 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Wrzesień 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Październik 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Listopad 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Grudzień 3 070,00 299,63 199,55 51,27 78,29 3 698,74 zł
Rocznie 36 840,00 3 595,56 2 394,60 615,24 939,48 44 384,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 252 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3070 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 245 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Całość - kwota brutto 3 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Luty 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Marzec 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Kwiecień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Maj 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Czerwiec 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Lipiec 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Sierpień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Wrzesień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Październik 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Listopad 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Grudzień 3 070,00 299,63 46,05 0,00 245,19 2 179,00 159,00 2 320,13
Rocznie 36 840,00 3 595,56 552,60 0,00 2 942,28 26 148,00 1 908,00 27 841,56
Wynagrodzenie pracownika 3 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 300 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 647 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Luty 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Marzec 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Kwiecień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Maj 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Czerwiec 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Lipiec 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Sierpień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Wrzesień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Październik 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Listopad 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Grudzień 3 070,00 299,63 199,55 0,00 78,29 3 647,47 zł
Rocznie 36 840,00 3 595,56 2 394,60 0,00 939,48 43 769,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 647 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3070 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 652 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 418 zł
Całość - kwota brutto 3 070 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Luty 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Marzec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Kwiecień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Maj 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Czerwiec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Lipiec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Sierpień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Wrzesień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Październik 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Listopad 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Grudzień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 456,00 418,00 2 652,00
Rocznie 36 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 472,00 5 016,00 31 824,00
Wynagrodzenie pracownika 3 070 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 070 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Luty 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Marzec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Kwiecień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Maj 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Czerwiec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Lipiec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Sierpień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Wrzesień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Październik 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Listopad 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Grudzień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 070,00 zł
Rocznie 36 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 652 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 070 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 070 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3070 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 070 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 149 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 070 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 070,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 149,00 0,00 2 539,19
Luty 3 070,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 149,00 0,00 2 539,19
Marzec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 149,00 0,00 2 539,19
Kwiecień 3 070,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 149,00 0,00 2 539,19
Maj 3 070,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 149,00 0,00 2 539,19
Czerwiec 3 070,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 149,00 0,00 2 539,19
Lipiec 3 070,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 334,99
Sierpień 3 070,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 334,99
Wrzesień 3 070,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 334,99
Październik 3 070,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 334,99
Listopad 3 070,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 334,99
Grudzień 3 070,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 108,00 0,00 2 334,99
Rocznie 36 840,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 542,00 0,00 29 245,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 070 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 539 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ