Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3150 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 309 zł
Ubezpieczenie emerytalne 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 245 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Całość - kwota brutto 3 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Luty 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Marzec 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Kwiecień 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Maj 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Czerwiec 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Lipiec 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Sierpień 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Wrzesień 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Październik 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Listopad 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Grudzień 3 150,00 307,44 47,25 77,18 244,63 2 468,00 165,00 2 308,50
Rocznie 37 800,00 3 689,28 567,00 926,16 2 935,56 29 616,00 1 980,00 27 702,00
Wynagrodzenie pracownika 3 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 205 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 53 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Luty 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Marzec 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Kwiecień 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Maj 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Czerwiec 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Lipiec 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Sierpień 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Wrzesień 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Październik 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Listopad 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Grudzień 3 150,00 307,44 204,75 52,61 80,33 3 795,13 zł
Rocznie 37 800,00 3 689,28 2 457,00 631,32 963,96 45 541,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 309 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3150 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 47 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 252 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Całość - kwota brutto 3 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Luty 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Marzec 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Kwiecień 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Maj 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Czerwiec 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Lipiec 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Sierpień 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Wrzesień 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Październik 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Listopad 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Grudzień 3 150,00 307,44 47,25 0,00 251,58 2 236,00 163,00 2 380,73
Rocznie 37 800,00 3 689,28 567,00 0,00 3 018,96 26 832,00 1 956,00 28 568,76
Wynagrodzenie pracownika 3 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 307 zł
Ubezpieczenie rentowe 205 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 77 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 743 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Luty 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Marzec 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Kwiecień 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Maj 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Czerwiec 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Lipiec 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Sierpień 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Wrzesień 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Październik 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Listopad 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Grudzień 3 150,00 307,44 204,75 0,00 80,33 3 742,52 zł
Rocznie 37 800,00 3 689,28 2 457,00 0,00 963,96 44 910,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 381 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 743 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3150 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 722 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 428 zł
Całość - kwota brutto 3 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Luty 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Marzec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Kwiecień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Maj 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Czerwiec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Lipiec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Sierpień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Wrzesień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Październik 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Listopad 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Grudzień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 428,00 2 722,00
Rocznie 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 240,00 5 136,00 32 664,00
Wynagrodzenie pracownika 3 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Luty 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Marzec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Kwiecień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Maj 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Czerwiec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Lipiec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Sierpień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Wrzesień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Październik 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Listopad 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Grudzień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 150,00 zł
Rocznie 37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 722 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 150 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3150 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 150 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 150 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 150,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 163,00 0,00 2 605,19
Luty 3 150,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 163,00 0,00 2 605,19
Marzec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 163,00 0,00 2 605,19
Kwiecień 3 150,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 163,00 0,00 2 605,19
Maj 3 150,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 163,00 0,00 2 605,19
Czerwiec 3 150,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 163,00 0,00 2 605,19
Lipiec 3 150,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 121,00 0,00 2 401,99
Sierpień 3 150,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 121,00 0,00 2 401,99
Wrzesień 3 150,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 121,00 0,00 2 401,99
Październik 3 150,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 121,00 0,00 2 401,99
Listopad 3 150,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 121,00 0,00 2 401,99
Grudzień 3 150,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 121,00 0,00 2 401,99
Rocznie 37 800,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 704,00 0,00 30 043,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 605 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ