Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3080 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 080 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 239 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Luty 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Marzec 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Kwiecień 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Maj 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Czerwiec 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Lipiec 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Sierpień 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Wrzesień 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Październik 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Listopad 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Grudzień 3 080,00 300,61 46,20 75,46 239,20 2 408,00 0,00 2 418,53
Rocznie 36 960,00 3 607,32 554,40 905,52 0,00 28 896,00 0,00 29 022,36
Wynagrodzenie pracownika 3 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Luty 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Marzec 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Kwiecień 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Maj 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Czerwiec 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Lipiec 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Sierpień 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Wrzesień 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Październik 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Listopad 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Grudzień 3 080,00 300,61 200,20 51,44 78,54 3 710,79 zł
Rocznie 36 960,00 3 607,32 2 402,40 617,28 942,48 44 529,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 419 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3080 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 246 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 3 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Luty 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Marzec 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Kwiecień 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Maj 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Czerwiec 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Lipiec 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Sierpień 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Wrzesień 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Październik 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Listopad 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Grudzień 3 080,00 300,61 46,20 0,00 245,99 2 187,00 262,00 2 224,76
Rocznie 36 960,00 3 607,32 554,40 0,00 2 951,88 26 244,00 192,00 26 697,12
Wynagrodzenie pracownika 3 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 301 zł
Ubezpieczenie rentowe 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 659 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Luty 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Marzec 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Kwiecień 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Maj 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Czerwiec 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Lipiec 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Sierpień 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Wrzesień 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Październik 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Listopad 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Grudzień 3 080,00 300,61 200,20 0,00 78,54 3 659,35 zł
Rocznie 36 960,00 3 607,32 2 402,40 0,00 942,48 43 912,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 225 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 659 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3080 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 419 zł
Całość - kwota brutto 3 080 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Luty 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Marzec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Kwiecień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Maj 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Czerwiec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Lipiec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Sierpień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Wrzesień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Październik 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Listopad 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Grudzień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 464,00 419,00 2 661,00
Rocznie 36 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 568,00 5 028,00 31 932,00
Wynagrodzenie pracownika 3 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 080 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Luty 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Marzec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Kwiecień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Maj 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Czerwiec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Lipiec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Sierpień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Wrzesień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Październik 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Listopad 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Grudzień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 080,00 zł
Rocznie 36 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 661 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 080 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 080 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3080 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 080 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 277 zł
Zaliczka na podatek 99 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 080 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 080,00 0,00 0,00 0,00 277,20 0,00 99,00 0,00 2 703,80
Luty 3 080,00 0,00 0,00 0,00 277,20 0,00 99,00 0,00 2 703,80
Marzec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 277,20 0,00 99,00 0,00 2 703,80
Kwiecień 3 080,00 0,00 0,00 0,00 277,20 0,00 147,00 0,00 2 655,80
Maj 3 080,00 0,00 0,00 0,00 277,20 0,00 561,00 0,00 2 241,80
Czerwiec 3 080,00 0,00 0,00 0,00 277,20 0,00 561,00 0,00 2 241,80
Lipiec 3 080,00 176,27 72,24 0,00 277,20 15,08 476,00 0,00 2 063,21
Sierpień 3 080,00 176,27 72,24 0,00 277,20 15,08 476,00 0,00 2 063,21
Wrzesień 3 080,00 176,27 72,24 0,00 277,20 15,08 476,00 0,00 2 063,21
Październik 3 080,00 176,27 72,24 0,00 277,20 15,08 476,00 0,00 2 063,21
Listopad 3 080,00 176,27 72,24 0,00 277,20 15,08 476,00 0,00 2 063,21
Grudzień 3 080,00 176,27 72,24 0,00 277,20 15,08 476,00 0,00 2 063,21
Rocznie 36 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 326,40 0,00 4 422,00 0,00 27 630,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 080 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 704 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.