Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 649 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 060 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 360 zł
Zaliczka na podatek 4 149 zł
Całość - kwota brutto 43 260 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 260,00 4 222,18 648,90 1 059,87 3 359,61 37 079,00 4 149,00 29 820,44
Luty 43 260,00 4 222,18 648,90 1 059,87 3 359,61 37 079,00 4 149,00 29 820,44
Marzec 43 260,00 4 222,18 648,90 1 059,87 3 359,61 37 079,00 4 149,00 29 820,44
Kwiecień 43 260,00 4 222,18 648,90 1 059,87 3 359,61 37 079,00 9 813,00 24 156,44
Maj 43 260,00 3 416,96 525,15 1 059,87 3 443,22 38 008,00 12 163,00 22 651,80
Czerwiec 43 260,00 0,00 0,00 1 059,87 3 798,01 41 950,00 13 424,00 24 978,12
Lipiec 43 260,00 0,00 0,00 1 059,87 3 798,01 41 950,00 13 424,00 24 978,12
Sierpień 43 260,00 0,00 0,00 1 059,87 3 798,01 41 950,00 13 424,00 24 978,12
Wrzesień 43 260,00 0,00 0,00 1 059,87 3 798,01 41 950,00 13 424,00 24 978,12
Październik 43 260,00 0,00 0,00 1 059,87 3 798,01 41 950,00 13 424,00 24 978,12
Listopad 43 260,00 0,00 0,00 1 059,87 3 798,01 41 950,00 13 424,00 24 978,12
Grudzień 43 260,00 0,00 0,00 1 059,87 3 798,01 41 950,00 13 424,00 24 978,12
Rocznie 519 120,00 20 305,68 3 120,75 12 718,44 43 467,73 479 974,00 84 924,00 311 116,40
Wynagrodzenie pracownika 43 260 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 222 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 812 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 722 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 060 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 52 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 260,00 4 222,18 2 811,90 722,44 1 103,13 52 119,65 zł
Luty 43 260,00 4 222,18 2 811,90 722,44 1 103,13 52 119,65 zł
Marzec 43 260,00 4 222,18 2 811,90 722,44 1 103,13 52 119,65 zł
Kwiecień 43 260,00 4 222,18 2 811,90 722,44 1 103,13 52 119,65 zł
Maj 43 260,00 3 416,96 2 275,65 722,44 1 103,13 50 778,18 zł
Czerwiec 43 260,00 0,00 0,00 722,44 1 103,13 45 085,57 zł
Lipiec 43 260,00 0,00 0,00 722,44 1 103,13 45 085,57 zł
Sierpień 43 260,00 0,00 0,00 722,44 1 103,13 45 085,57 zł
Wrzesień 43 260,00 0,00 0,00 722,44 1 103,13 45 085,57 zł
Październik 43 260,00 0,00 0,00 722,44 1 103,13 45 085,57 zł
Listopad 43 260,00 0,00 0,00 722,44 1 103,13 45 085,57 zł
Grudzień 43 260,00 0,00 0,00 722,44 1 103,13 45 085,57 zł
Rocznie 519 120,00 20 305,68 13 523,25 8 669,28 13 237,56 574 855,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 260 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 52 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 255 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 953 zł
Ubezpieczenie rentowe 608 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 235 zł
Zaliczka na podatek 3 450 zł
Całość - kwota brutto 40 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 500,00 3 952,80 607,50 0,00 3 234,57 28 752,00 3 450,00 29 254,89
Luty 40 500,00 3 952,80 607,50 0,00 3 234,57 28 752,00 3 450,00 29 254,89
Marzec 40 500,00 3 952,80 607,50 0,00 3 234,57 28 752,00 3 450,00 29 254,89
Kwiecień 40 500,00 3 952,80 607,50 0,00 3 234,57 28 752,00 3 450,00 29 254,89
Maj 40 500,00 3 952,80 607,50 0,00 3 234,57 28 752,00 3 450,00 29 254,89
Czerwiec 40 500,00 541,68 83,25 0,00 3 588,76 31 900,00 3 828,00 32 458,31
Lipiec 40 500,00 0,00 0,00 0,00 3 645,00 32 400,00 3 888,00 32 967,00
Sierpień 40 500,00 0,00 0,00 0,00 3 645,00 32 400,00 3 888,00 32 967,00
Wrzesień 40 500,00 0,00 0,00 0,00 3 645,00 32 400,00 3 888,00 32 967,00
Październik 40 500,00 0,00 0,00 0,00 3 645,00 32 400,00 3 888,00 32 967,00
Listopad 40 500,00 0,00 0,00 0,00 3 645,00 32 400,00 3 888,00 32 967,00
Grudzień 40 500,00 0,00 0,00 0,00 3 645,00 32 400,00 3 888,00 32 967,00
Rocznie 486 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 631,61 370 060,00 2 777,00 376 534,76
Wynagrodzenie pracownika 40 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 953 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 633 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 992 zł
FGŚP 41 zł
Cała kwota 48 118 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 500,00 3 952,80 2 632,50 0,00 1 032,75 48 118,05 zł
Luty 40 500,00 3 952,80 2 632,50 0,00 1 032,75 48 118,05 zł
Marzec 40 500,00 3 952,80 2 632,50 0,00 1 032,75 48 118,05 zł
Kwiecień 40 500,00 3 952,80 2 632,50 0,00 1 032,75 48 118,05 zł
Maj 40 500,00 3 952,80 2 632,50 0,00 1 032,75 48 118,05 zł
Czerwiec 40 500,00 541,68 360,75 0,00 1 032,75 42 435,18 zł
Lipiec 40 500,00 0,00 0,00 0,00 1 032,75 41 532,75 zł
Sierpień 40 500,00 0,00 0,00 0,00 1 032,75 41 532,75 zł
Wrzesień 40 500,00 0,00 0,00 0,00 1 032,75 41 532,75 zł
Październik 40 500,00 0,00 0,00 0,00 1 032,75 41 532,75 zł
Listopad 40 500,00 0,00 0,00 0,00 1 032,75 41 532,75 zł
Grudzień 40 500,00 0,00 0,00 0,00 1 032,75 41 532,75 zł
Rocznie 486 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 393,00 532 221,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 255 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 255 zł netto poniesie łączny koszt równy 48 118 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 817 zł
Całość - kwota brutto 35 417 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Luty 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Marzec 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Kwiecień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Maj 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Czerwiec 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Lipiec 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Sierpień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Wrzesień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Październik 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Listopad 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Grudzień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 334,00 4 817,00 30 600,00
Rocznie 425 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 008,00 57 804,00 367 200,00
Wynagrodzenie pracownika 35 417 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 417 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Luty 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Marzec 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Kwiecień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Maj 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Czerwiec 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Lipiec 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Sierpień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Wrzesień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Październik 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Listopad 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Grudzień 35 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 417,00 zł
Rocznie 425 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 417 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 417 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 319 zł
Zaliczka na podatek 9 576 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 879 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 879,00 0,00 0,00 0,00 3 319,11 0,00 9 576,00 0,00 23 983,89
Luty 36 879,00 0,00 0,00 0,00 3 319,11 0,00 11 376,00 0,00 22 183,89
Marzec 36 879,00 0,00 0,00 0,00 3 319,11 0,00 11 376,00 0,00 22 183,89
Kwiecień 36 879,00 0,00 0,00 0,00 3 319,11 0,00 11 376,00 0,00 22 183,89
Maj 36 879,00 0,00 0,00 0,00 3 319,11 0,00 11 376,00 0,00 22 183,89
Czerwiec 36 879,00 0,00 0,00 0,00 3 319,11 0,00 11 376,00 0,00 22 183,89
Lipiec 36 879,00 176,27 72,24 0,00 3 319,11 15,08 11 292,00 0,00 22 004,30
Sierpień 36 879,00 176,27 72,24 0,00 3 319,11 15,08 11 292,00 0,00 22 004,30
Wrzesień 36 879,00 176,27 72,24 0,00 3 319,11 15,08 11 292,00 0,00 22 004,30
Październik 36 879,00 176,27 72,24 0,00 3 319,11 15,08 11 292,00 0,00 22 004,30
Listopad 36 879,00 176,27 72,24 0,00 3 319,11 15,08 11 292,00 0,00 22 004,30
Grudzień 36 879,00 176,27 72,24 0,00 3 319,11 15,08 11 292,00 0,00 22 004,30
Rocznie 442 548,00 1 057,62 433,44 0,00 39 829,32 0,00 134 208,00 0,00 266 929,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 879 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 984 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.