Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3060 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 238 zł
Zaliczka na podatek 158 zł
Całość - kwota brutto 3 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Luty 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Marzec 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Kwiecień 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Maj 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Czerwiec 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Lipiec 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Sierpień 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Wrzesień 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Październik 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Listopad 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Grudzień 3 060,00 298,66 45,90 74,97 237,64 2 390,00 158,00 2 244,83
Rocznie 36 720,00 3 583,92 550,80 899,64 2 851,68 28 680,00 1 896,00 26 937,96
Wynagrodzenie pracownika 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 687 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Luty 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Marzec 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Kwiecień 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Maj 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Czerwiec 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Lipiec 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Sierpień 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Wrzesień 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Październik 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Listopad 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Grudzień 3 060,00 298,66 198,90 51,10 78,03 3 686,69 zł
Rocznie 36 720,00 3 583,92 2 386,80 613,20 936,36 44 240,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 245 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 687 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3060 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 159 zł
Całość - kwota brutto 3 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Luty 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Marzec 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Kwiecień 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Maj 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Czerwiec 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Lipiec 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Sierpień 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Wrzesień 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Październik 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Listopad 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Grudzień 3 060,00 298,66 45,90 0,00 244,39 2 172,00 159,00 2 312,05
Rocznie 36 720,00 3 583,92 550,80 0,00 2 932,68 26 064,00 1 908,00 27 744,60
Wynagrodzenie pracownika 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 299 zł
Ubezpieczenie rentowe 199 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 636 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Luty 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Marzec 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Kwiecień 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Maj 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Czerwiec 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Lipiec 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Sierpień 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Wrzesień 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Październik 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Listopad 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Grudzień 3 060,00 298,66 198,90 0,00 78,03 3 635,59 zł
Rocznie 36 720,00 3 583,92 2 386,80 0,00 936,36 43 627,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 312 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 636 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3060 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 644 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 416 zł
Całość - kwota brutto 3 060 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Luty 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Marzec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Kwiecień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Maj 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Czerwiec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Lipiec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Sierpień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Wrzesień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Październik 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Listopad 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Grudzień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 448,00 416,00 2 644,00
Rocznie 36 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 376,00 4 992,00 31 728,00
Wynagrodzenie pracownika 3 060 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Luty 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Marzec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Kwiecień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Maj 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Czerwiec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Lipiec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Sierpień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Wrzesień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Październik 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Listopad 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Grudzień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 060,00 zł
Rocznie 36 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 644 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 060 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3060 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 060 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 060 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 060,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 148,00 0,00 2 530,19
Luty 3 060,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 148,00 0,00 2 530,19
Marzec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 148,00 0,00 2 530,19
Kwiecień 3 060,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 148,00 0,00 2 530,19
Maj 3 060,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 148,00 0,00 2 530,19
Czerwiec 3 060,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 148,00 0,00 2 530,19
Lipiec 3 060,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 326,99
Sierpień 3 060,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 326,99
Wrzesień 3 060,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 326,99
Październik 3 060,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 326,99
Listopad 3 060,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 326,99
Grudzień 3 060,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 106,00 0,00 2 326,99
Rocznie 36 720,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 1 524,00 0,00 29 143,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 060 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 530 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ