Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 647 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 056 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 349 zł
Zaliczka na podatek 4 135 zł
Całość - kwota brutto 43 118 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 118,00 4 208,32 646,77 1 056,39 3 348,59 36 957,00 4 135,00 29 722,93
Luty 43 118,00 4 208,32 646,77 1 056,39 3 348,59 36 957,00 4 135,00 29 722,93
Marzec 43 118,00 4 208,32 646,77 1 056,39 3 348,59 36 957,00 4 135,00 29 722,93
Kwiecień 43 118,00 4 208,32 646,77 1 056,39 3 348,59 36 957,00 9 700,00 24 157,93
Maj 43 118,00 3 472,40 533,67 1 056,39 3 425,00 37 806,00 12 098,00 22 532,54
Czerwiec 43 118,00 0,00 0,00 1 056,39 3 785,54 41 812,00 13 380,00 24 896,07
Lipiec 43 118,00 0,00 0,00 1 056,39 3 785,54 41 812,00 13 380,00 24 896,07
Sierpień 43 118,00 0,00 0,00 1 056,39 3 785,54 41 812,00 13 380,00 24 896,07
Wrzesień 43 118,00 0,00 0,00 1 056,39 3 785,54 41 812,00 13 380,00 24 896,07
Październik 43 118,00 0,00 0,00 1 056,39 3 785,54 41 812,00 13 380,00 24 896,07
Listopad 43 118,00 0,00 0,00 1 056,39 3 785,54 41 812,00 13 380,00 24 896,07
Grudzień 43 118,00 0,00 0,00 1 056,39 3 785,54 41 812,00 13 380,00 24 896,07
Rocznie 517 416,00 20 305,68 3 120,75 12 676,68 43 318,14 478 318,00 84 541,00 310 131,75
Wynagrodzenie pracownika 43 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 803 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 720 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 056 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 118,00 4 208,32 2 802,67 720,07 1 099,51 51 948,57 zł
Luty 43 118,00 4 208,32 2 802,67 720,07 1 099,51 51 948,57 zł
Marzec 43 118,00 4 208,32 2 802,67 720,07 1 099,51 51 948,57 zł
Kwiecień 43 118,00 4 208,32 2 802,67 720,07 1 099,51 51 948,57 zł
Maj 43 118,00 3 472,40 2 312,57 720,07 1 099,51 50 722,55 zł
Czerwiec 43 118,00 0,00 0,00 720,07 1 099,51 44 937,58 zł
Lipiec 43 118,00 0,00 0,00 720,07 1 099,51 44 937,58 zł
Sierpień 43 118,00 0,00 0,00 720,07 1 099,51 44 937,58 zł
Wrzesień 43 118,00 0,00 0,00 720,07 1 099,51 44 937,58 zł
Październik 43 118,00 0,00 0,00 720,07 1 099,51 44 937,58 zł
Listopad 43 118,00 0,00 0,00 720,07 1 099,51 44 937,58 zł
Grudzień 43 118,00 0,00 0,00 720,07 1 099,51 44 937,58 zł
Rocznie 517 416,00 20 305,68 13 523,25 8 640,84 13 194,12 573 079,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 723 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 723 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 29 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 940 zł
Ubezpieczenie rentowe 606 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 224 zł
Zaliczka na podatek 3 439 zł
Całość - kwota brutto 40 368 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 368,00 3 939,92 605,52 0,00 3 224,03 28 658,00 3 439,00 29 159,57
Luty 40 368,00 3 939,92 605,52 0,00 3 224,03 28 658,00 3 439,00 29 159,57
Marzec 40 368,00 3 939,92 605,52 0,00 3 224,03 28 658,00 3 439,00 29 159,57
Kwiecień 40 368,00 3 939,92 605,52 0,00 3 224,03 28 658,00 3 439,00 29 159,57
Maj 40 368,00 3 939,92 605,52 0,00 3 224,03 28 658,00 3 439,00 29 159,57
Czerwiec 40 368,00 606,08 93,15 0,00 3 570,19 31 735,00 3 808,00 32 290,38
Lipiec 40 368,00 0,00 0,00 0,00 3 633,12 32 294,00 3 875,00 32 859,60
Sierpień 40 368,00 0,00 0,00 0,00 3 633,12 32 294,00 3 875,00 32 859,60
Wrzesień 40 368,00 0,00 0,00 0,00 3 633,12 32 294,00 3 875,00 32 859,60
Październik 40 368,00 0,00 0,00 0,00 3 633,12 32 294,00 3 875,00 32 859,60
Listopad 40 368,00 0,00 0,00 0,00 3 633,12 32 294,00 3 875,00 32 859,60
Grudzień 40 368,00 0,00 0,00 0,00 3 633,12 32 294,00 3 875,00 32 859,60
Rocznie 484 416,00 20 305,68 3 120,75 0,00 41 489,06 368 789,00 2 765,00 375 245,83
Wynagrodzenie pracownika 40 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 940 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 624 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 989 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 961 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 368,00 3 939,92 2 623,92 0,00 1 029,39 47 961,23 zł
Luty 40 368,00 3 939,92 2 623,92 0,00 1 029,39 47 961,23 zł
Marzec 40 368,00 3 939,92 2 623,92 0,00 1 029,39 47 961,23 zł
Kwiecień 40 368,00 3 939,92 2 623,92 0,00 1 029,39 47 961,23 zł
Maj 40 368,00 3 939,92 2 623,92 0,00 1 029,39 47 961,23 zł
Czerwiec 40 368,00 606,08 403,65 0,00 1 029,39 42 407,12 zł
Lipiec 40 368,00 0,00 0,00 0,00 1 029,39 41 397,39 zł
Sierpień 40 368,00 0,00 0,00 0,00 1 029,39 41 397,39 zł
Wrzesień 40 368,00 0,00 0,00 0,00 1 029,39 41 397,39 zł
Październik 40 368,00 0,00 0,00 0,00 1 029,39 41 397,39 zł
Listopad 40 368,00 0,00 0,00 0,00 1 029,39 41 397,39 zł
Grudzień 40 368,00 0,00 0,00 0,00 1 029,39 41 397,39 zł
Rocznie 484 416,00 20 305,68 13 523,25 0,00 12 352,68 530 597,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 368 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 29 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 29 160 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 961 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 801 zł
Całość - kwota brutto 35 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Luty 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Marzec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Kwiecień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Maj 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Czerwiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Lipiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Sierpień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Wrzesień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Październik 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Listopad 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Grudzień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Rocznie 423 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 892,00 57 612,00 366 000,00
Wynagrodzenie pracownika 35 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Luty 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Marzec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Kwiecień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Maj 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Czerwiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Lipiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Sierpień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Wrzesień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Październik 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Listopad 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Grudzień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Rocznie 423 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 23 913 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 308 zł
Zaliczka na podatek 9 538 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 759,00 0,00 0,00 0,00 3 308,31 0,00 9 538,00 0,00 23 912,69
Luty 36 759,00 0,00 0,00 0,00 3 308,31 0,00 11 338,00 0,00 22 112,69
Marzec 36 759,00 0,00 0,00 0,00 3 308,31 0,00 11 338,00 0,00 22 112,69
Kwiecień 36 759,00 0,00 0,00 0,00 3 308,31 0,00 11 338,00 0,00 22 112,69
Maj 36 759,00 0,00 0,00 0,00 3 308,31 0,00 11 338,00 0,00 22 112,69
Czerwiec 36 759,00 0,00 0,00 0,00 3 308,31 0,00 11 338,00 0,00 22 112,69
Lipiec 36 759,00 176,27 72,24 0,00 3 308,31 15,08 11 253,00 0,00 21 934,10
Sierpień 36 759,00 176,27 72,24 0,00 3 308,31 15,08 11 253,00 0,00 21 934,10
Wrzesień 36 759,00 176,27 72,24 0,00 3 308,31 15,08 11 253,00 0,00 21 934,10
Październik 36 759,00 176,27 72,24 0,00 3 308,31 15,08 11 253,00 0,00 21 934,10
Listopad 36 759,00 176,27 72,24 0,00 3 308,31 15,08 11 253,00 0,00 21 934,10
Grudzień 36 759,00 176,27 72,24 0,00 3 308,31 15,08 11 253,00 0,00 21 934,10
Rocznie 441 108,00 1 057,62 433,44 0,00 39 699,72 0,00 133 746,00 0,00 266 080,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 23 913 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.