Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 647 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 056 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 348 zł
Zaliczka na podatek 3 355 zł
Całość - kwota brutto 43 114 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 43 114,00 4 207,93 646,71 1 056,29 3 348,28 36 953,00 3 355,00 30 499,79
Luty 43 114,00 4 207,93 646,71 1 056,29 3 348,28 36 953,00 3 355,00 30 499,79
Marzec 43 114,00 4 207,93 646,71 1 056,29 3 348,28 36 953,00 7 155,00 26 699,79
Kwiecień 43 114,00 2 774,56 426,42 1 056,29 3 497,11 38 607,00 9 343,00 26 016,62
Maj 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Czerwiec 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Lipiec 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Sierpień 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Wrzesień 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Październik 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Listopad 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Grudzień 43 114,00 0,00 0,00 1 056,29 3 785,19 41 808,00 10 119,00 28 153,52
Rocznie 517 368,00 15 398,35 2 366,55 12 675,48 43 823,47 483 930,00 104 160,00 338 944,15
Wynagrodzenie pracownika 43 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 802 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 720 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 056 zł
FGŚP 43 zł
Cała kwota 51 944 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 43 114,00 4 207,93 2 802,41 720,00 1 099,40 51 943,74 zł
Luty 43 114,00 4 207,93 2 802,41 720,00 1 099,40 51 943,74 zł
Marzec 43 114,00 4 207,93 2 802,41 720,00 1 099,40 51 943,74 zł
Kwiecień 43 114,00 2 774,56 1 847,82 720,00 1 099,40 49 555,78 zł
Maj 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Czerwiec 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Lipiec 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Sierpień 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Wrzesień 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Październik 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Listopad 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Grudzień 43 114,00 0,00 0,00 720,00 1 099,40 44 933,40 zł
Rocznie 517 368,00 15 398,35 10 255,05 8 640,00 13 192,80 564 854,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 43 114 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 51 944 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 940 zł
Ubezpieczenie rentowe 605 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 224 zł
Zaliczka na podatek 2 095 zł
Całość - kwota brutto 40 364 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 40 364,00 3 939,53 605,46 0,00 3 223,71 28 655,00 2 095,00 30 500,30
Luty 40 364,00 3 939,53 605,46 0,00 3 223,71 28 655,00 2 095,00 30 500,30
Marzec 40 364,00 3 939,53 605,46 0,00 3 223,71 28 655,00 2 095,00 30 500,30
Kwiecień 40 364,00 3 579,76 550,17 0,00 3 261,07 28 987,00 2 120,00 30 853,00
Maj 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Czerwiec 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Lipiec 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Sierpień 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Wrzesień 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Październik 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Listopad 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Grudzień 40 364,00 0,00 0,00 0,00 3 632,76 32 291,00 2 361,00 34 370,24
Rocznie 484 368,00 15 398,35 2 366,55 0,00 41 994,28 373 280,00 27 293,00 397 315,82
Wynagrodzenie pracownika 40 364 zł
Ubezpieczenie emerytalne 3 940 zł
Ubezpieczenie rentowe 2 624 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 989 zł
FGŚP 40 zł
Cała kwota 47 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 40 364,00 3 939,53 2 623,66 0,00 1 029,28 47 956,47 zł
Luty 40 364,00 3 939,53 2 623,66 0,00 1 029,28 47 956,47 zł
Marzec 40 364,00 3 939,53 2 623,66 0,00 1 029,28 47 956,47 zł
Kwiecień 40 364,00 3 579,76 2 384,07 0,00 1 029,28 47 357,11 zł
Maj 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Czerwiec 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Lipiec 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Sierpień 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Wrzesień 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Październik 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Listopad 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Grudzień 40 364,00 0,00 0,00 0,00 1 029,28 41 393,28 zł
Rocznie 484 368,00 15 398,35 10 255,05 0,00 12 351,36 522 372,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 40 364 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 47 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 4 801 zł
Całość - kwota brutto 35 301 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Luty 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Marzec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Kwiecień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Maj 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Czerwiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Lipiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Sierpień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Wrzesień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Październik 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Listopad 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Grudzień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 241,00 4 801,00 30 500,00
Rocznie 423 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 892,00 57 612,00 366 000,00
Wynagrodzenie pracownika 35 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 35 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Luty 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Marzec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Kwiecień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Maj 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Czerwiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Lipiec 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Sierpień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Wrzesień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Październik 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Listopad 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Grudzień 35 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 301,00 zł
Rocznie 423 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 35 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 30 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 35 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 30500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 30 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 30 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 5 876 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 36 758 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 36 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 876,00 0,00 30 500,19
Luty 36 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 5 876,00 0,00 30 500,19
Marzec 36 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 9 588,00 0,00 26 788,19
Kwiecień 36 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 390,00 0,00 24 986,19
Maj 36 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 390,00 0,00 24 986,19
Czerwiec 36 758,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 11 390,00 0,00 24 986,19
Lipiec 36 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 312,00 0,00 24 818,99
Sierpień 36 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 312,00 0,00 24 818,99
Wrzesień 36 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 312,00 0,00 24 818,99
Październik 36 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 312,00 0,00 24 818,99
Listopad 36 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 312,00 0,00 24 818,99
Grudzień 36 758,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 11 312,00 0,00 24 818,99
Rocznie 441 096,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 123 382,00 0,00 311 661,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 36 758 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 30 500 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ