Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3050 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 050 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 395 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 237 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 3 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Luty 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Marzec 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Kwiecień 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Maj 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Czerwiec 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Lipiec 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Sierpień 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Wrzesień 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Październik 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Listopad 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Grudzień 3 050,00 297,68 45,75 74,73 236,87 2 382,00 0,00 2 394,97
Rocznie 36 600,00 3 572,16 549,00 896,76 0,00 28 584,00 0,00 28 739,64
Wynagrodzenie pracownika 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 51 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 675 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Luty 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Marzec 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Kwiecień 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Maj 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Czerwiec 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Lipiec 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Sierpień 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Wrzesień 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Październik 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Listopad 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Grudzień 3 050,00 297,68 198,25 50,94 77,78 3 674,65 zł
Rocznie 36 600,00 3 572,16 2 379,00 611,28 933,36 44 095,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 395 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 675 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3050 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 203 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 46 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 260 zł
Całość - kwota brutto 3 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Luty 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Marzec 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Kwiecień 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Maj 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Czerwiec 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Lipiec 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Sierpień 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Wrzesień 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Październik 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Listopad 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Grudzień 3 050,00 297,68 45,75 0,00 243,59 2 165,00 260,00 2 203,18
Rocznie 36 600,00 3 572,16 549,00 0,00 2 923,08 25 980,00 192,00 26 438,16
Wynagrodzenie pracownika 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 298 zł
Ubezpieczenie rentowe 198 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 75 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 624 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Luty 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Marzec 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Kwiecień 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Maj 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Czerwiec 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Lipiec 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Sierpień 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Wrzesień 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Październik 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Listopad 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Grudzień 3 050,00 297,68 198,25 0,00 77,78 3 623,71 zł
Rocznie 36 600,00 3 572,16 2 379,00 0,00 933,36 43 484,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 203 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 624 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3050 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 415 zł
Całość - kwota brutto 3 050 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Luty 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Marzec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Kwiecień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Maj 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Czerwiec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Lipiec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Sierpień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Wrzesień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Październik 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Listopad 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Grudzień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 415,00 2 635,00
Rocznie 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 280,00 4 980,00 31 620,00
Wynagrodzenie pracownika 3 050 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 050 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Luty 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Marzec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Kwiecień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Maj 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Czerwiec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Lipiec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Sierpień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Wrzesień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Październik 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Listopad 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Grudzień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050,00 zł
Rocznie 36 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 635 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 050 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 050 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3050 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 050 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 94 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 050 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 050,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 94,00 0,00 2 681,50
Luty 3 050,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 94,00 0,00 2 681,50
Marzec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 94,00 0,00 2 681,50
Kwiecień 3 050,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 124,00 0,00 2 651,50
Maj 3 050,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 551,00 0,00 2 224,50
Czerwiec 3 050,00 0,00 0,00 0,00 274,50 0,00 551,00 0,00 2 224,50
Lipiec 3 050,00 176,27 72,24 0,00 274,50 15,08 467,00 0,00 2 044,91
Sierpień 3 050,00 176,27 72,24 0,00 274,50 15,08 467,00 0,00 2 044,91
Wrzesień 3 050,00 176,27 72,24 0,00 274,50 15,08 467,00 0,00 2 044,91
Październik 3 050,00 176,27 72,24 0,00 274,50 15,08 467,00 0,00 2 044,91
Listopad 3 050,00 176,27 72,24 0,00 274,50 15,08 467,00 0,00 2 044,91
Grudzień 3 050,00 176,27 72,24 0,00 274,50 15,08 467,00 0,00 2 044,91
Rocznie 36 600,00 1 057,62 433,44 0,00 3 294,00 0,00 4 310,00 0,00 27 414,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 050 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 682 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.